Hlavní informace

Jak na řízení klientských požadavků v Easy Project

Správné řízení požadavků vašich zákazníků je základním předpokladem dobře realizovaných projektů. Řízení požadavků zahrnuje několik klíčových fází, jako je shromažďování, analýza, rafinace a prioritizace požadavků na vývoj produktu.

Jak na řízení klientských požadavků v Easy Project

Aplikováním systému těchto fází do praxe budete moci jednoduše sledovat a vyhodnocovat nové požadavky v různých průmyslových odvětvích, koordinovat změny a především mít jasný přehled o práci provedené v souvislosti s požadavky klienta.

Rozšiřte svůj vodopád o V-model

Krásným příkladem praktického použití jsou normy ISO 26262 nebo Automotive Spice, které představují základní milníky profesionální kvality, například při konstrukci automobilového vozidla nebo jeho součástek. Tyto normy vyžadují jedinečný a osvědčený spojovací prvek mezi požadavky zákazníka a konečným výrobkem. V zásadě je diagram nazvaný V-model vizuálně navržen tak, aby dosáhl požadované sledovatelnosti nejen mezi prováděcími úkoly a požadavky, ale i dalšími subjekty životního cyklu projektu.

Easy Project 2017 - Requirements management - V-model

Easy Project 2017 - Správa požadavků - V-model

Díky Easy Project a jeho pluginům je možné efektivně splňovat tyto standardy. V modulu s názvem "Requirements" můžete podrobně definovat požadavky a bezpečnostní rizika tak, že je kategorizujete podle úrovně ASIL (A-D), propojíte je s prováděcími úkoly a sledujete aktuální stav úkolů. Tento detailní pohled může být rovněž přímo dostupný pro koncového zákazníka, jehož cloud pouze sleduje aktuální stav projektu s ohledem na definované požadavky.

Easy Project 2017 - Requirements management - requirement overview

Easy Project 2017 - Správa požadavků - přehled požadavku

Navíc Easy Project nabízí řadu dalších pluginů předkonfigurovaných k plné podpoře norem ISO 26262 nebo Automotive Spice, které jsou založené na fázích V-modelu a byly úspěšně implementovány jako sada nástrojů pro mnoho klientů.

Easy Project
plugin

ISO26262/Automotive spice fáze založená na V-modelu

Requirements Specifikace bezpečnostních požadavků
Integrace s repozitáři
(např. SVN, GIT) + Agilní nástěnka
Implementace jednotky
Kontinuální integrace (např. Jenkins) Automatizované testování jednotky
Testovací scénáře Testování integrace + ověření bezpečnostních požadavků

 

Autor: Lukáš Beňa

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace