cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Seznamte se: Toto je Scrum

9/25/2023
7 minutes
Anita Bak

Dnes se blíže podíváme na populární agilní metodologii, která se nazývá Scrum. Jde o vysoce efektivní způsob řízení vývoje softwarových produktů, a i když se využívá zejména v oblasti vývoje, díky podpoře spolupráce, posilování týmové zodpovědnosti a orientaci na doručování hodnoty, se rozšiřuje i do mnoha dalších odvětví.

Co je to Scrum?

Scrum je ve své nejzákladnější podobě metoda agilního řízení, která usnadňuje týmovou spolupráci na složitých úkolech. Jde o flexibilní strategii vývoje produktů, kdy tým pracuje jako celek na plnění společného cíle.

Nejčastěji se Scrum používá v oblasti vývoje softwaru, ale jeho principy a poznatky lze aplikovat na různé druhy týmové práce. Scrum je součástí širšího agilního myšlení – to je založeno na 12 principech, které kladou důraz na flexibilitu, spolupráci, zpětnou vazbu od klientů a malé, rychlé iterace, na rozdíl od tradičních dlouhých vývojových cyklů.

Scrum podporuje přizpůsobitelné plánování, evoluční přístup k vývoji, včasné dodání, neustálé zlepšování a pružné reakce na změny. Jedná se o specifický soubor postupů pro uplatňování agilního přístupu.


Jaké jsou ve Scrumu role?

Pojďme se nejdříve podívat na některé klíčové pojmy a koncepty, které dělají Scrum tím, čím je. Ústřední součástí Scrumu je Scrum tým složený z Product Ownera, Scrum Mastera a vývojářů. Každý člen týmu hraje klíčovou roli pro úspěšný vývoj produktu.

Product Owner má za úkol řídit produktový backlog, který obsahuje všechny položky k vývoji, a objasňovat jej týmu. Nedělá ale jen to. Měl by mít jasnou produktovou vizi a vlastní zodpovědnost za tvorbu produktové strategie. Měl by se také aktivně zajímat o situaci na trhu, intenzivně komunikovat s uživateli a promítat jejich potřeby do backlogu. Díky tomu je pro tým cenným zdrojem informací.

Scrum Master má oproti tomu na starost správné dodržování metodologie a asistenci při řešení případných překážek. Jeho role spočívá v řízení efektivity, odpovědnosti a sebeřízení týmu.

Vývojový tým je ve Scrumu zodpovědný za přeměnu položek backlogu na funkční části produktu. Jedná se o samoorganizující a multifunkční skupinu jednotlivců, kteří mají potřebné dovednosti a odborné znalosti pro dodání výstupu.Tým se obvykle skládá z vývojářů, designérů, testerů a dalších rolí potřebných k dokončení práce.

Jedním z klíčových principů vývojového týmu ve Scrumu je jeho samoorganizace.

Členové týmu kolektivně rozhodují o tom, jak nejlépe provést práci, místo toho, aby byli řízení manažerem nebo externí autoritou. Tato autonomie umožňuje týmu rychle se přizpůsobovat a reagovat na změny, podporuje kreativitu a týmovou odpovědnost.

Scrum Boards backlog

Jak to funguje?

Základní časovou jednotkou Scrumu je sprint. Jedná se o pevně stanovené období (1–4 týdny), kdy tým vyvíjí a dodává konkrétní položky produktového backlogu (PBI).

Tým společně s Product Ownerem definuje cíl sprintu, a poté se zaváže k jeho realizaci během plánování sprintu . Cíl sprintu poskytuje jasný směr pro snahu vývojového týmu.

Zde se vybírají konkrétní položky produktového Backlogu (PBI), které vedou k definovanému cíli. Rychlost práce vykonané týmem v uplynulých sprintech pomáhá týmu vybrat právě tolik PBI, kolik je skutečně schopný dokončit.

Každý den sprintu tým probírá, co je třeba udělat, aby byl splněn cíl sprintu. Toto malé denní plánování se nazývá Daily Scrum.

Proces známý jako refinement je průběžná činnost, při níž tým mluví s PO, aby sladil své chápání uživatelských potřeb a dohodl se na možném řešení (případně tým věnuje čas také odhadu množství práce pro realizaci jednotlivých PBI). Obvykle se k tomuto účelu koná samostatná schůzka mimo plánování. Pravidelný refinement zajišťuje větší přesnost pro budoucí sprinty.

Definition of Done (DoD) stanovuje kritéria, kdy je položka považována za hotovou. Po každém sprintu se provedená práce a backlog vyhodnotí v rámci sprint review . Účelem revize je získat zpětnou vazbu k připravené práci a upravit plány nebo položky backlogu pro další sprint.

Retrospektiva pomáhá identifikovat možná zlepšení pro příští sprinty. Je velmi důležité, aby tým neopakoval stejné chyby a pracoval co nejefektivněji. Je to praxe hledání příležitostí pro zlepšení spolupráce, osobní zodpovědnosti a sebeorganizace v týmu i mimo něj.

Pro Scrum je zásadní průběžný vývoj a rozšíření produktu po každém sprintu tak, aby bylo možné na novinky rychle získat zpětnou vazbu. Cílem je ukázat hotový kus produktu uživatelům (nebo jejich zástupcům) a zjistit, zda je tým na správné cestě a zda úsilí skutečně odpovídá uživatelským potřebám.

Efektivním využitím těchto prvků mohou týmy zlepšit spolupráci a hodnotně rozšiřovat produkt. Pro transparentní zaznamenání tohoto procesu můžete použít Scrum Boards.

Scrum Boards týmový sprint


Co jsou to Scrum Boards?

Scrum Boards se původně dělaly pomocí papíru a lepítek, ale v dnešní době spolupráce na dálku se s nimi můžete setkat především v online prostředí.

Pro efektivní a transparentní organizaci týmu je nezbytné zvolit takový nástroj, který je pro všechny uživatele stejně jednoduchý a přehledný jako práce s lístečky.


Proč je Scrum populární?

Existuje řada důvodů, proč se mnoho týmů rozhodlo využívat Scrum. Jedním z nich je, že zvyšuje produktivitu. Dělá to tak, že komplikované úkoly rozděluje na lépe zvládnutelné části, což členům týmu usnadňuje jejich efektivní odbavení a rychlejší získání zpětné vazby.

Kromě toho Scrum zaručuje vyšší kvalitu výsledků díky pravidelným iteracím s uživateli či zainteresovanými stranami. Systém také zajišťuje včasné odhalení chyb a jejich rychlou nápravu.

A konečně, Scrum posiluje morálku týmu: podporuje spolupráci a dává týmu možnost řídit svou práci, což ve výsledku podporuje pozitivnější a konstruktivnější pracovní prostředí.


Závěr

Scrum podporuje týmovou spolupráci a tvorbu hodnoty díky dělení složitých úkolů. Není divu, že organizace po celém světě zavádějí Scrum pro efektivní a úspěšnou organizaci své práce.

Pokud uvažujete o Scrumu, nástrojem, který vám může výrazně pomoci, je Easy Project 13. Najdete v něm úplně nové Scrum Boards, které byly navrženy ve spolupráci se Scrumovým expertem Karlem Smutným ze ScrumDojo.cz. Pokud je vaším cílem používat Scrum tak, jak byl zamýšlen, Easy Project 13 je místem, kde začít.

Scrum Boards v Easy Projectu 13 umožňují týmům bezproblémově implementovat principy Scrumu, zvyšovat produktivitu, zlepšovat kvalitu produktů, zvyšovat spokojenost zainteresovaných stran a pěstovat pozitivní týmové prostředí. Ale co je nejdůležitější – Scrum Boards vám pomohou podpořit i týmovou spolupráci.

S Easy Projectem 13 je využití síly Scrumu jednodušší než kdykoli předtím.

Moderní nástroj pro projektové řízení? Easy.

Vyzkoušejte si unikátní nástěnky i funkci Jump To Dashboards přímo v aplikaci Easy Project 13. Trialovou aplikaci si založíte do tří minut.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.