Hlavní informace

Základem pro finanční řízení jsou záznamy odpracovaného času a rozpočty projektů. Odpracovaný čas na projektech a úkolech násobený interními a externími hodinovými sazbami slouží pro finanční výkazy (fakturační a mzdové výkazy). Easy Project je ideálním řešení pro finanční kontroling, reporting a plánování projektů.

Rozpočty projektů

Plánování nákladů je klíčem k úspěšnému řízení projektů. Easy Project umožňuje vytvářet rozpočty projektů a porovnávat je s reálnými výdaji. Můžete sledovat příjmy, mzdové náklady a celkovou ziskovost projektu.

Klíčové funkce:

 • Rozpočtový plán projektu versus aktuální rozpočet

 • Sledování výnosů, nákladů, mzdových nákladů a nákladů na zisk, cestovné a cestovní náhrady

 • Mzdové náklady odvozené z vynaloženého času vynásobeného hodinovými sazbami

 • Definice hodinových sazeb podle rolí, činností a členů projektového týmu

 • Účetní závěrka za celé portfolio projektu


Cash-flow projektů

Easy Project sleduje vaše peněžní toky na projektu - to jest klíčový ukazatel pro účetní, zúčastněné strany a zaměstnance. Peněžní tok se obvykle soustřeďuje na penězotvorné činnosti, které lze pak snadno porovnat s plánovanými.

Klíčové funkce:

 • Přehled peněžních toků portfolia projektu

 • Srovnání plánovaného peněžního toku s aktuálním peněžním tokem

 • Denní, měsíční, čtvrtletní a roční zobrazení

 • Export do XLSX


Finanční výkazy projektů

Jedná se o výkazy odpracovaného času na projektech vynásobené příslušnou hodinovou sazbou. Výsledkem jsou mzdové výkazy (hodiny jsou násobeny interní sazbou) dle pracovníků a fakturační výkazy (hodiny násobeny externí sazbou) dle projektů. Samozřejmě v libovolném časovém období.

Klíčové funkce:

 • výkazy odpracovaného času násobené hodinovými sazbami

 • mzdové výkazy dle pracovníků

 • fakturační výkazy dle projektů

 • libovolné filtry nad časovými výkazy

 • export výkazů do PDF


Cenové kalkulace projektů

Nástroj pro rychlý a přesný výpočet ceny projektu a vytvoření cenové nabídky pro vaše klienty. Cenu projektu počítá z úkolů, odhadovaného času pro realizaci a hodinových sazeb. Dále může přidat uživatelsky definované položky a popis cenové kalkulace. Vše pak vyexportovat s vaším logem do PDF.

Cenové kalkulace projektů – klíčové funkce:

 • cenová kalkulace projektu dle úkolů, času na realizaci a hodinových sazeb

 • uživatelsky definované položky kalkulace jako materiál atd.

 • slevy na položku i celou kalkulaci

 • export kalkulace do PDF jako cenové nabídky

 • přenos ceny z kalkulace do plánovaných příjmů v rozpočtu projektu   


Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

.easyproject.cz
nebo

bez platby a bez instalace