cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

8 manažerských dovedností, které vám pomohou uspět jako projektový manažer

5/24/2022
5 minutes
Adéla Sýkorová
Projektoví manažeři mají během dne na stole mnoho úkolů. Mezi jejich povinnosti patří např. dodržování termínů, zefektivňování obchodních procesů a řízení týmu. Musejí se však vypořádat i s mnoha dalšími problémy a úkoly.

Proto musí mít manažeři určité manažerské dovednosti, aby tyto problémy dokázali efektivně zvládat. Rozvoj těchto dovedností je zdlouhavý proces, při kterém se je učíte postupně. Probereme tyto dovednosti a způsob, jak je můžete v jednotlivých fázích rozvíjet.


První fáze: Brainstorming, plánování a zpracování

V první fázi je třeba rozvinout některé základní dovednosti, které vám pomohou s efektivním zvládáním úkolů. Pojďme si je ve zkratce projít.


1. Brainstorming

Nejdříve je třeba provést brainstorming, abyste mohli předložit ty nejlepší nápady. Pokud máte v ruce projekt, měli byste si projít různé nápady, jak v něm pokračovat. Jakmile naleznete optimální koncepty, musíte provést plánování vyplývající z těchto nápadů.


2. Plánování

Jednou ze základních dovedností projektového manažera je plánování. Jako manažeři musíte plánovat a organizovat různé věci, jako např.:

 • Rozpočet
 • Plánování možných nepředvídaných událostí
 • Rozsah projektu
 • Plán
 • Časový rámec

K řešení těchto otázek obvykle mohou manažeři využít různé nástroje, jako je například Easy Project.


3. Zpracování

Po provedení plánu musíte zvládnout projekt jako takový. Organizační dovednosti vám pomohou zajistit, aby vše probíhalo v souladu se stanoveným procesem. Pokud začne situace být vyhrocená, musíte ji odpovídajícím způsobem řídit přijetím vhodných opatření.


Druhá fáze: Spolupráce

Spolupráce je klíčovou dovedností, která zajistí, že nedojde k žádným komunikačním zádrhelům. Znamená to také mít dovednosti nutné k vytvoření silného týmu.


4. Mentoring

Projektoví manažeři musí mít dovednosti a schopnosti školit a vést své týmy. Musí umět najít slabá místa členů svého týmu a pracovat s nimi na řešení těchto problémů. Zaměstnancům se tak zvýší sebedůvěra a v dlouhodobém horizontu budou cenným přínosem pro celou firmu.


5. Povzbuzování

Další nezbytnou dovedností projektových manažerů je povzbuzování a motivace, které udržují morálku týmu. Měli by poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu způsobem, který je pro tým motivační. Manažeři musí svůj tým povzbuzovat také tím, že mu zadají smysluplné úkoly.


Třetí fáze: Řízení

Budování silného týmu je zásadní, ale stejně důležité je, aby manažeři věděli, jak řídit sami sebe. Proto musí mít následující dovednosti.


6. Sebehodnocení

Projektoví manažeři musí začít řídit nejprve sami sebe, aby šli svému týmu příkladem. Může to znít jednoduše, ale vyžaduje to odhodlání a tvrdou práci. Měli byste sami sebe hodnotit pokaždé, když uděláte chybu.

Dovednosti sebehodnocení zahrnují také schopnost ovládat své emoce a pracovat na dosažení cílů. Tyto dovednosti vám pomohou na cestě vaší kariérou.


7. Řízení času

Čas je vzácný zdroj a co nejlepší hospodaření s ním je důležitá dovednost. Manažeři by měli mít schopnost strategicky řídit svůj tým a dotahovat věci do konce. Měli by se zaměřit na odstranění časově náročných návyků ze svého pracovního života a využívat tak svůj čas efektivně.

Řízení projektů spočívá v dodržování termínů a včasném odevzdání práce. Proto je to jedna z nejdůležitějších dovedností, které je třeba rozvíjet. Dovednosti v oblasti řízení času a sebehodnocení pomáhají rozvíjet dobré charakterové vlastnosti v profesním životě.


Čtvrtá fáze: Vedení

V neposlední řadě dosáhnete vysokého postavení v kariéře projektového manažera. Zde si musíte osvojit vůdčí schopnosti, abyste mohli vést svůj tým.


8. Vedení

Budete muset uplatnit své nejlepší vůdčí schopnosti, abyste svůj tým dostali z obtížných situací, udrželi si klienty a pracovali na mnoha dalších aspektech.

Nejdůležitější je být dobrým leaderem, který pomáhá a vede lidi, kteří pod ním pracují. Jako vedoucí pracovník musíte spojit své technické dovednosti s dovednostmi v oblasti spolupráce, abyste se stali těmi nejlepšími.


Závěrečné shrnutí

Projektový management je velmi stabilní a dobře placená profese. Pokud se vám podaří rozvinout a zdokonalit dovednosti, o kterých jsme se zmínili, můžete se těšit na rychlý kariérní růst. Projektový management vám pomůže řídit různé operace a zároveň jednat s členy týmu.

Absolvování těchto čtyř fází vytvoří solidní základ pro vaši kariéru. A pokud máte pocit, že je toho najednou příliš mnoho, můžete využít různé softwary pro řízení projektů. Easy Project je jedním z takových nástrojů, který vám pomůže celý proces zjednodušit. Vyzkoušejte jej, aby vše zvládl a naplánoval za vás.

Plně vybavený software pro moderního projektového manažera? Easy.

Mějte všechny důležité nástroje pro dokonalé plánování, správu a kontrolu projektů v jediném softwaru.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.