Hlavní informace

Řídit projektový tým bez dobře integrovaného a snadno použitelného systému pro správu úkolů je prakticky nemožné. Tým je bez řádné komunikace a měření výkonnosti odsouzen k chaosu a neefektivnosti. Pomocí Easy Projectu jej můžete snadno řídit díky nástrojům pro sledování času a úkolů, které uživatelům umožňují aktualizovat úkoly vždy na základě aktuálního stavu. Sledování úkolů udrží tým v obraze bez ohledu na to, kde se právě nachází, zatímco osobní nástěnka Kanban pomáhá sledovat průběh fází projektu.

Panel úkolů

Panel úkolů může zobrazit stav, název úkolu, typ úkolu, kontakt, datum a řešitele pro každý vytvořený úkol. Podívejte se, které úkoly byly dokončeny, probíhají nebo jsou zpožděné. Díky tomu víte, jaké úkoly vyžadují vaši pozornost, abyste udrželi krok s plánem projektu.

Klíčové vlastnosti:

 • Správa úkolů přiřazených vám nebo vašim podřízeným prostřednictvím jediného panelu
 • Kontrolujte, které úkoly jsou v jakém stavu
 • Podívejte se, jaké úkoly vyžadují vaši pozornost
 • Může sloužit jako váš centrální pracovní prostor pro správu úkolů
 • Přizpůsobte si informace uvedené na panelu

Panel lidí

Panel lidí umožňuje na první pohled vidět informace o vašich uživatelích. Pomocí osobního panelu můžete zobrazit úkoly uživatelů a jejich stavy, stav členství na projektu, stav dokončení přidělené práce, dokončené úkoly, strávený čas, osobní náklady a mnoho dalšího!

Klíčové vlastnosti:
 • Rychlé informace o uživatelích a stav dokončení jejich přiřazené práce
 • Kontrolujte stavy úkolů uživatelů a stavy členství uživatelů na projektech
 • Mějte dokonalý přehled o lidech pracujících ve vaší organizaci
 • Může sloužit jako váš centrální pracovní prostor pro správu lidí
 • Přizpůsobte si informace uvedené na panelu

Obchodní panely

Obchodní panely se skládají ze tří hlavních funkcí - globálních filtrů nad dashboardy, grafů a diagramů s funkcí prokliku a trendů. Pomocí globálních filtrů stačí uživateli pouze dvě kliknutí k aplikování filtru na všechny nebo jen vybrané moduly na personalizované stránce. Grafy a diagramy lze nakonfigurovat tak, aby zobrazily určitou stránku (dimenzi) po kliknutí na hodnoty grafu. Dále jsou tu trendy poskytující přehled hodnotách a trendech v reálném čase, a to ihned během jediného pohledu na panel.

Klíčové funkce:

 • Globální filtry nad dashboardy - všechny moduly na panelu jsou filtrovány společně

 • Grafy a diagramy s funkcí prokliku na jinou stránku

 • Trendy s automatickým porovnáním s předchozím obdobím

 • Trvalý přehled o aktuálním výkonu

 • Modul na globální úrovni


Sledování úkolů pro aktualizované projekty

Aktualizujte vlastnosti úkolů podle vašich oprávnění, vizualizujte průběh projektu a tlačte úkoly přes workflow. Sledování úkolů eliminuje potřebu schůzek nad aktualizací stavu, protože vše lze sledovat přímo v Easy Project.

Klíčové funkce:

 • Aktualizace úkolů podle workflow a uživatelských oprávnění

 • Aktualizace vlastností úkolů, jako je typ úkolu, řešitel, % hotovo, datum dokončení, priorita, stav atd.

 • Aktualizace úkolů pomocí inline editačního menu

 • Možnosti úkolů, jako je přesunutí, sloučení, vytvoření podúkolu atd.

 • Už žádná potřeba schůzek nad aktualizací stavu


Kalendář a plánovač schůzek

Kalendář schůzek a úkolů, který pomůže zorganizovat meetingy ve firmě nebo projektovém týmu. Snadno si zobrazíte, kdy mají kolegové volno, a pozvete je na schůzku. Schůzky můžete přiřadit k projektu a odesílat pozvánky e-mailem.

Klíčové funkce:

 • zadávání schůzek s: názvem, datem, časem, agendou, projektem, pozvánkami uživatelů, pozvánkami na e-mail, opakováním

 • osobní time management

 • zobrazení dostupnosti kolegů – kdy mají volno

 • pozvánky na e-mail s potvrzením či odmítnutím

 • opakující se schůzky

 • propojení s kalendáři dalších systémů – Googlem atd.

 • využití (bookování) místností


Workflow

Workflow umožňují definovat, provádět a automatizovat podnikové procesy, eliminovat chaos a koordinovat úkoly mezi zaměstnanci. Easy Project umožňuje nastavit oprávnění a pracovní postupy založené na typech uživatelů.

Klíčové funkce:

 • Nastavitelné přechody stavů a práva sloupců

 • Závislost na rolích a typech úkolů

 • Zabraňuje uživatelům provádět nežádoucí změny úkolů

 • Zvyšuje bezpečnost a minimalizuje nežádoucí činnost uživatele


Organizační struktura

Organizační struktura je forma stromové hierarchie, kde každý uživatel v organizaci, kromě jednoho nejvyššího, je podřízený jedinému jinému uživateli. Toto uspořádání pomáhá definovat, jak jsou činnosti, jako je přidělování úkolů, koordinace a dohled, standardně zaměřeny na dosažení organizačních cílů. Určuje také, kdo je oprávněn schvalovat žádosti o dovolenou předložené uživateli.

Klíčové funkce:

 • srozumitelný přehled organizační struktury ve firmě

 • filtry podřízených uživatelů na úkolech

 • vlastní modul na personalizované stránce

 • definuje osoby schvalující dovolenou

 • přizpůsobitelný design


Akční tlačítka

Omezte počet kroků nezbytných pro aktualizaci úkolu. Stačí otevřít seznam úkolů a přetáhnout jeden z nich na přednastavené akční tlačítko, které může provádět jakoukoli aktualizaci úkolu, včetně změny řešitele, typu úkolu nebo priority.

Klíčové funkce:

 • Aktualizace úkolu pomocí drag & drop

 • Aktualizace libovolných vlastností úkolu

 • Přizpůsobení a zbarvení tlačítek

 • Podporuje vlastní uživatelská pole

 • Kompletní přehled dostupných tlačítek prostřednictvím nabídky Další


Přehled aktivit

Přehled aktivit je nejrychlejší způsob, jak zjistit nejnovější aktualizace úkolů. Je vždy přístupný ve vašem bočním panelu, kde můžete vidět aktualizované úkoly a nedávné komentáře, čímž zcela eliminuje potřebu e-mailových upozornění.

Klíčové funkce:

 • Schopnost sledovat úkoly, ve kterých jste autorem, spolupracovníkem a řešitelem

 • Vizualizace aktualizovaných úkolů s nejnovějšími komentáři

 • Vždy je k dispozici v pravém bočním panelu

 • Může být přidán jako modul na osobní stránce

 • Už žádná potřeba e-mailových oznámení


Checklisty

Check-lists mohou snadno zlepšit organizaci práce, motivaci a produktivitu. Vylučují možnost zapomenout na nějaký krok, což vede ke efektivnějšímu doručení opakovaných úkolů a redukci chyb.

Klíčové funkce:

 • Funkce na úrovni projektu

 • Schopnost vytvářet šablony prostřednictvím Administrace

 • Oprávnění založená na rolích

 • Neomezený počet položek v check-listech

 • Změny lze uložit do historie


Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace