Hlavní informace

Implementační proces slouží k nastavení Easy Projectu na míru potřebám zákazníka. Náš odborný konzultant Vám pomůže nastavit Easy Project tak, aby odpovídal struktuře Vašich projektů a procesů.

Úroveň implementace je dostupná ve 3 balíčcích, které se liší rozsahem, ve kterém se Vám konzultant bude věnovat.

Při pokročilých a komplexních implementacích Easy Projectu se vám budou osobně věnovat:

Jan Řeřicha vede implementační tým nastavující Easy Project po celém světě a koordinuje portfolio implementačních projektů, včetně implementací probíhajících přes partnery. Implementoval Easy Project téměř ve stovce firem a mohl tak obdivovat pestré přístupy k projektovém řízení i vedení týmů.
Specializuje se na výrobní společnosti a vizualizaci dat, zejména ukazatele výkonnosti. Miluje managerské dashboardy s grafy a budíky!

Easy Project - Jan Řeřicha


Martina má několikaleté zkušenosti s práci s klienty na různých pozicích v oblasti IT a sales ve vícero krajinách. Jeji proklientský přístup a otvorená komunikace ji umožnují nacházet účelné řešení na požadavky zákazníků. V Easyprojecte je nadšenec do WBS a Ganttu.

Hovoří: SK, CZ EN, DE

Martina Letavajová - Easy Software


Stáňa je nejzkušenějším konzultantem našeho týmu s téměř desetiletou praxí. Má zkušenosti s implementací ve firmách všech tvarů a velikostí. Stáňa má zkušenosti s akademickou, neziskovou a podnikovou sférou, má vynikající analytické dovednosti a je autorkou odborných publikací, včetně projektového řízení podle IPMA.Easy Project - Stáňa Šálková Nechvílová


Magda má několikaleté zkušenosti v oblasti IT, kdy si prošla celou řadou firem a vystřídala několik pozic. Pracovala pro CSC Computer Sciences jako Service Desk Ambassador pro severoamerický trh, v SAP Concur, měla na starosti implementaci a podporu webových služeb pro trh EMEA/APAC a implementaci ERP integrace skrze Concur API a Dell Boomi middleware. Pracovala pro BearingPoint jako Business konzultant, kde implementovala software SAP Concur převážně pro evropské klienty. Za zmínku stojí například německý BOSCH packaging, maďarský MOL nebo české Kiwi.

Ve svém volném čase se ráda věnuju zájmovým aktivitám pro děti (vedení sportovního kroužku a organizačních aktivit v TJ Sokol Hanspaulka a učení nedělní školy v ČCE Dejvicích).

Hovoří: CZ, DE, EN

Magdalena Hellerová - Easy Software


Dagmar získala rozsáhlé zkušenosti s řízením projektů ve finančních institucích. Během doktorského studia se stala expertem v oblasti analýzy a syntézy dat. Nyní se specializuje na řešení pro IT společnosti a výzkumné instituce. Ráda studuje specifické požadavky a navrhuje efektivní řešení pro klienty.

Hovoří: EN, ESP, CZ
Expert na obory: bankovnictví, neziskové organizace, služby (obchod)
Export na pluginy: Gantt, WBS, Řízení zdrojů, Finance, CRM, Scrum

 

Easy Project - Dagmar Kušnírová


Ludmila je konzultant s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti marketingových operací a prodeje. Po ukončení studia ekonomie a managementu získala zkušenosti s řešeními SAP CRM, Jira a MS Office. Ve spolupráci s programátory ráda vymýšlí nové funkce a dodává řešení, které nejlépe vyhovuje potřebám klienta. Svůj volný čas ráda tráví na venkově nebo se účastní hudebních koncertů a moderních uměleckých galerií.Easy Project - Ludmila Pípalová


Gabriela je náš SCRUM master a odborník na řízení projektů v oboru inženýrství a softwarového vývoje. Má dobré znalosti v technikách správy projektů IPMA/PMI a zajímá se i o agilní techniky. 

 

Gabriela Hynková - Easy Software


Roman má více než šest let zkušeností v oblasti konzultací a implementací. Zaměřuje se především na oblasti energetiky a utilit, výzkumu a vývoje a přírodních věd. V minulosti se rovněž podílel na několika mezinárodních projektech. Roman má magisterský titul v oblasti numerického modelování. Má rád cestování a kávu.

Hovoří: EN, CZ
Expert na pluginy: Řízení zdrojů, Rozpočty, CRM, Help Desk
Expert na obory: vývoj SW, poradenství, energetika, utility, přírodní vědy, výzkum a vývoj

Roman Šigut - Easy Software


David je zkušený projektový manažer s certifikací PMP (PMI) a PRINCE2. Má desetileté zkušenosti projektového manažera na různých interních i klientských projektech především v oblasti ICT.

Hovoří: EN, ESP, CZ

Expert na obory: Marketing, Telco, Služby

David Pavlíček - Easy Software

 

Proč zvolit profesionální implementaci Easy Projectu?

Je známým faktem, že úspěch nasazení nového software v organizaci se odvíjí od každodenního používání uživateli při jejich práci, ne jenom výčtem dostupných funkcí. Dobře vedená implementace může společnosti přinést:

 • Kratší čas nutný k plnému operačnímu nasazení
 • Své zkušenosti a ověřené postupy projektového řízení konzultanti použijí v prostředí vašich týmů a projektů
 • Rychlejší a efektivnější osvojení softwaru uživateli
 • Dodržení plánu implementace (času a rozpočtu)

O implementacích

Cílem implementace je přizpůsobit software klientovým projektům a procesům. Naši konzultanti jsou seznámeni s nejčastějšími metodikami projektového řízení, zejména PMI, IPMA and PRINCE2. Každý konzultant má zkušenosti z desítek (někteří stovek) implementací z různých odvětví a pro různě velké společnosti. Vždy přiřazujeme konzultanta s profilem relevantním pro vaše odvětví.

Předdefinované balíčky

Rozsah poskytovaných implementačních služeb se může lišit podle potřeb konkrétního klienta. Přesný plán implementace je připraven během první schůzky s klientem. Detaily nastavení Easy Projectu jsou zaznamenávány v implementačním protokolu. Rámcový přehled rozsahu implementačních služeb v jednotlivých balíčcích.

1. Základní implementace (2 man-days)

Obecné: Balíček pro uživatele, kteří chtějí získat Easy Project přizpůsobený odborníky.

 • Rozsah: základní nastavení Easy Project, abyste mohli okamžitě začít pracovat. Doporučeno pro maximálně 20 uživatelů.
 • Obsahuje:
  • Přizpůsobení globálních rolí
  • Nastavení uživatelů
  • Až dva typy úkolů s jinými uživatelskými poli a stavy
  • Několik základních vlastních polí
  • Přizpůsobení základních filtrů a reportů
  • Přizpůsobení tří typů domovských stránek pro uživatele
  • Strom projektů – řízené metodou Waterfall

2. Pokročilá implementace (4 man-days)

Obecné: Balík pro uživatele, kteří chtějí zvýšit efektivitu svých projektů a uživatelů optimálním nastavením Easy Projectu.

 • Rozsah: Jedinečné přizpůsobení nastavení Easy Project pro podporu vašich vnitřních procesů a pro plynulý tok vašeho podnikání! Doporučeno pro maximálně 50 uživatelů.
 • Obsahuje:
  • Přizpůsobení globálních rolí a vytvoření nových jedinečných rolí
  • Omezení viditelnosti a přístupu do částí systému (oprávnění)
  • Nastavení uživatelů
  • Několik typů úkolů
  • Rozdílné stavy pro typy úkolů (základní workflow)
  • Vlastní pole podle vašich potřeb
  • Výchozí filtry přizpůsobené vašim potřebám
  • Uložené filtry potřebné pro vaše přehledy
  • Šest typů domovských stránek pro uživatele
  • Přehledové stránky projektů
  • Reporting včetně KPIs a grafů
  • Strom projektů – Waterfall i Agile

3. Profesionální implementace (8 man-days)

Obecně: Balík pro náročné uživatele, kteří chtějí získat to nejlepší individuální přizpůsobení.

 • Rozsah: Kompletní nastavení Easy Project podle všech potřeb vašich oddělení a divizí.
 • Obsahuje:
  • Analýza struktury projektů a její nejvhodnější implementace v prostředí Easy Projectu
  • Přizpůsobení globálních rolí a vytvoření nových jedinečných rolí
  • Omezení viditelnosti a přístupu do částí systému (oprávnění)
  • Nastavení uživatelů
  • Několik typů úkolů
  • Typy úkolů
  • Stavy úkolů a workflow, které podporuje několik různých firemních procesů
  • Struktura projektu podle produktu, oddělení nebo divizí
  • Všechna potřebná vlastní pole
  • Výchozí filtry přizpůsobené vašim potřebám
  • Filtry potřebné pro vaše přehledy
  • Osobní stránky uživatelů
  • Přehledové stránky projektu
  • Reporting včetně KPIs a grafů, indikátrů a trendů
  • Vlastní panely pro oddělení nebo divize
  • Import projektů z jiných aplikací

4. Implementace řízení zdrojů (1 man-day)

Obecné: Nastavení plánování zdrojů a panelu zdrojů

 • Oblast: Konfigurace řízení zdrojů a osvědčených postupů
 • Obsahuje:
  • Trénink na využité funkcí modulu Vytížení zdrojů
  • Nastavení modulu
  • Reporting nástěnka
  • Až 5 uložených filtrů a výchozí filtr
  • Závislosti na ostatní pluginy a funkce
  • Systém sledování docházky

5. Implementace Help desk (3 man-days)

Obecné: Nastavení Help desk modulu

 • Rozsah: Implementace Help desk (základní projektové řízení jako předpoklad)
 • Obsahuje:
  • Instrukce k připojení mailboxu
  • Analýza Help deskových procesů
  • Nastavení Help deskových projektů
  • Definice životního cyklu ticketu
  • Šablona osobní stránky pro Help deskového operátora a manažera
  • Obecná nástěnka Help desku
  • Akční tlačítka
  • Až 5 uložených filtrů a výchozí filtr
  • SLA
  • Šablony odchozích emailů
  • Školení

6. Implementace CRM (3 man-days)

Obecné: Nastavení CRM

 • Rozsah: Implementace CRM (základní projektové řízení jako předpoklad)
 • Obsahuje:
  • Vlastní stavy obchodních případů
  • Segmentace obchodních případů s použitím uživatelských polí
  • Školení na použití obchodních případů a obchodních aktivit
  • Obecná nástěnka obchodního oddělení včetně pipeline a předpovědí
  • Osobní stránka pro obchodního zástupce a ředitele
  • Až 5 uložených filtrů a výchozí filtr
  • Prodejní cíle a monitoring KPI
  • Struktura databáze kontaktů
  • Organizace CRM projektů

7. Implementace financí (3 man-days)

Obecné: Nastavení projektových rozpočtů

 • Rozsah: Implementace nastavení projektových rozpočtů (základní projektové řízení jako předpoklad)
 • Obsahuje:
  • Reporting s grafy a indikátory
  • Osobní stránka pro finančního ředitele
  • Školení k použití modulu
  • Nastavení sazeb a automatických kalkulací

8.  Vlastní implementace rozsahu

Easy Software má bohaté zkušenosti z nejrůznějších odvětví a z velkých projektů. Jsme schopni konzultovat vaše specifické potřeby a přizpůsobit jim rozsah a průběh implementace. Kontaktujte nás a naši konzultanti připraví odhad rozsahu vaší vlastní implementace.

Kromě výše zmíněného jsme schopni pomoci s

 • Velkými importy a migracemi
 • GDPR implementací
 • Business Inteligence reportingem
 • Integracemi s jinými systémy
 • Vypracováním vlastní uživatelské dokumentace
 • Napojením Active Directory pomocí protokolu LDAP
 • Školení a workshopy jak pro uživatele, tak pro administrátory
 • On-site implementace a/nebo školení přímo ve vaší společnosti
 • Posouzením vašich jedinečných požadavků na implementaci a analýzou požadovaného rozsahu
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace