Podpora při řízení projektů s Easy Projectem

Jedná se o průběžnou službu poskytovanou za účelem 100% využití síly Easy Projectu. Dle úrovně podpory máte k dispozici komunikační kanály, garantované reakční doby a předplacené práce.

Každý klient, bez ohledu na úroveň podpory, má nárok na opravu chyb v softwaru.

Vaše požadavky můžete reportovat po přihlášení do Help Desku nebo e-mailem na podpora@easyproject.cz. Po přihlášení do Help Desku máte k dispozici technickou dokumentaci Easy Projectu.

Osobní podpora je dostupná ve standardních pracovních hodinách, tj. 9:00 - 17:00; Po-Pá.

V případě zájmu o nabídku nás kontaktujte

Zvolte si nejvhodnější úroveň Vaší podpory

Všichni naši uživatelé mají nárok na různé informační zdroje, které jim umožní se rychle a bezproblémově sžít s aplikací Easy Project.

Základní podpora – zdarma

 • Dostupná pro všechny uživatele
 • On-boarding zóna (interaktivní uživatelské příručky)
 • Databáze znalostí
 • Podpora prostřednictvím e-mailu podpora@easyproject.cz (doba odezvy dle nejlepšího úsilí)
 • Zavazujeme se analyzovat a odpovědět na každou obdrženou otázku komplexně a včas
 • Oficiální jazyky podpory - CZ, EN, FR, DE
 • Horká linka Easy Cloud* pro hlášení o výpadcích: +420 312 313 670
  * Pouze pro uživatele cloudu ke hlášení výpadku aplikace. Žádná uživatelská podpora ani konzultace.

Premium podpora

 • Dostupné pro všechny plány v cloudu
 • E-mailová podpora s prioritní dobou odezvy
 • Živý chat v aplikaci
 • Horká linka pro uživatelskou podporu
 • On-boarding zóna (interaktivní uživatelské příručky)
 • Databáze znalostí
 • Podpora prostřednictvím e-mailu podpora@easyproject.cz odpověď do jednoho pracovního dne)
 • Horká linka Easy Cloud* pro hlášení o výpadcích: +420 312 313 670
  * Pouze pro uživatele cloudu ke hlášení výpadku aplikace. Žádná uživatelská podpora ani konzultace.

Individuální podpora

 • Dostupná pro cloudové nebo serverové řešení
 • Podmínky a kanály podpory jsou definovány individuálně
 • Kontaktujte nás pro více informací

Obecné informace o podpoře:

Váš požadavek je odeslán na podporu Easy Projectu v okamžiku jeho potvrzení online (Help Desk, email na podporu). Při zadání požadavku přes Help Desk máte možnost ihned prozkoumat relevantní tipy z "Knowledge base".

Pokud chcete získat co nejrelevantnější odezvu na váš požadavek, měl by report obsahovat technické informace (verze Easy Projectu, specifikace prostředí, production log) chybových hlášení a také systémové informace. Telefonickým kontaktováním (a odkázáním se na ID ticketu) lze zkrátit odezvu a snížit riziko potenciálních chyb (z důvodu nesprávného pochopení vašeho požadavku). Vždy ale, prosím, volejte až po ohlášení chyby online způsobem (viz předchozí odstavec).

Při řešení požavků s úrovní závažnosti "1" nebo "2" doporučujeme vždy rovněž zatelefonovat.

Ohlášená chyba (bug report) je považována za legitimní, pokud máte:

V opačném případě se chyba nemusí potvrdit při simulačních testech, což může znamenat, že chyba je způsobena externím faktorem.

Klasifikace závažnosti probíhá na základě:

 • Závažnost 1 (urgentní)
  Problém závažně ovlivňuje používání software v produkčním/výrobním prostředi (jako např. ztráta výrobních dat nebo nefukčnost produkčních systémů). Tato situace brání v použivání softwaru a neexistuje žádné procesní zástupné řešení.
  Horká linka*pro hlášení výpadků na cloudu: 312 313 670
  *pouze pro cloudové uživatele, při nedostupnosti aplikace; žádná uživatelská podpora ani konzultace

 • Závažnost 2 (vysoká)
  Software funguje, ale možnost jeho použití v produkčním prostředí je značně snížena. Tato situace má velký nežádoucí dopad na fungování firmy a neexistuje žádné procesní zástupné řešení.

 • Závažnost 3 (střední)
  Software funguje, ale obsahuje částečnou či nekritickou chybu. Situace má střední až malý dopad na fungování firmy, produkce není ohrožena.

 • Závažnost 4 (nízká)
  Obecné otázky, chyba v dokumentaci, doporučení pro budoucí rozvoj. Situace, která má na produkční prostředí či používání systému a jeho funkčnost malý nebo žádný vliv.


V případě zájmu o nabídku nás kontaktujte

 

Životní cyklus Easy Projectu

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
  2020 2021 2022
Easy Project 11                        
Easy Project 10                        
Easy Project 2018 (v9 a nižší)                        

 

Fáze životního cyklu Easy Projectu:

Předčasné vydání – Verze SW je k dispozici pro dobrovolné early adopters za podmínek rozšířené podpory.

Obecná dostupnost – Aktuální verze. Pravidelná aktualizace funkcí je zaměřena na tuto verzi. Plná podpora.

LTS (dlouhodobá podpora) – K dispozici je uživatelská podpora a občasné opravy chyb. Nejsou k dispozici žádné požadavky na funkce ani přizpůsobení. Poskytovatelné v cloudu.

Konec podpory – Poskytována pouze samotná podpora, žádné opravy chyb. Poskytovatelné v cloudu pouze jako přizpůsobené řešení.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy