Hlavní informace

Základem pro finanční řízení jsou záznamy odpracovaného času a rozpočty projektů. Odpracovaný čas na projektech a úkolech násobený interními a externími hodinovými sazbami slouží pro finanční výkazy (fakturační a mzdové výkazy). Easy Project je ideálním řešení pro finanční kontrolu, reporting a plánování projektů.

Panel rozpočtových výkazů

Panel rozpočtových výkazů je rozhraní pro finanční manažery a analytiky, který jim umožňuje mít na první pohled přehled o významu dat pro rozpočty a prognózy. Tvořte plány rozpočtů a předpovědí. Odhalte projekty s nejvyššími příjmy, celkovými náklady a zisky. Kontrolujte plnění plánu vašeho zisku nebo porovnejte finanční údaje s předchozím obdobím.

Klíčové vlastnosti:

 • Zobrazuje výdaje, které byly naplánovány pro definované časové období
 • Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými rozpočty za časové období
 • Zobrazuje oddělení s nejvyšším rozpočtem pro definované časové období
 • Zobrazuje trend rozpočtu za časové období
 • Může sloužit jako váš centrální pracovní prostor pro správu rozpočtů
 • Přizpůsobte si informace uvedené na panelu

Mzdový a fakturační panel

Sledování mzdových a fakturačních operací je pro všechny podniky velkou prioritou. Rozumějte svým mzdovým a fakturačním výkazům na první pohled. Podívejte se, které faktury byly zaplaceny, jsou splatné nebo zpožděné - takže víte, kolik peněz jste dlužen a koho je potřeba upomínat.

Klíčové vlastnosti:
 • Sledujte mzdové a fakturační operace jedním pohledem
 • Podívejte se, kolik peněz jste dlužen a koho je potřeba upomínat
 • Mějte přehled o svých fakturacích za všech okolností
 • Může sloužit jako váš centrální pracovní prostor pro správu mezd a fakturací
 • Přizpůsobte si informace uvedené na panelu

Finanční panel

Vykazování finančních operací je nedílnou součástí finančního řízení, které pomáhá při vykazování finančních aspektů obchodní služby různým zainteresovaným subjektům v organizaci, která tuto službu využívala, jako jsou vedoucí obchodní jednotky, vedoucí oddělení nebo hlavní účetní.

Klíčové vlastnosti:

 • Kontinuální sledování všech aspektů finanční výkonnosti za časové období
 • Běžné finanční ukazatele KPI, jako jsou příjmy, výnosy, náklady, výdaje atd.
 • Zobrazuje rozdíl mezi celkovými platbami a celkovými náklady za definované časové období
 • Varovné informace přímo na dosah ruky, mohou být dále využity k odhalení trendů v určitém časovém období
 • Může sloužit jako váš centrální pracovní prostor pro finanční řízení
 • Přizpůsobte si informace uvedené na panelu

Rozpočty projektů

Plánování nákladů je klíčem k úspěšnému řízení projektů. Easy Project umožňuje vytvářet rozpočty projektů a porovnávat je s reálnými výdaji. Můžete sledovat příjmy, mzdové náklady a celkovou ziskovost projektu.

Klíčové funkce:

 • Rozpočtový plán projektu versus aktuální rozpočet

 • Sledování výnosů, nákladů, mzdových nákladů a nákladů na zisk, cestovné a cestovní náhrady

 • Mzdové náklady odvozené z vynaloženého času vynásobeného hodinovými sazbami

 • Definice hodinových sazeb podle rolí, činností a členů projektového týmu

 • Účetní závěrka za celé portfolio projektu


CBS – struktura rozpadu nákladů

Struktura rozpadu nákladů (CBS - Cost Breakdown Structure) představuje rozpis nákladů na jednotlivé složky struktury rozpadu práce (WBS) včetně všech děl nebo služeb provedených subdodavateli. Používá se k průběžnému porovnávání skutečných nákladů s rozpočtem a k integraci do systému řízení nákladů.

Klíčové vlastnosti:

 • Souhrnný vizuální přehled o financování projektu v myšlenkové mapě
 • Struktura rozpadu práce (WBS) a struktura rozpadu nákladů (CBS) integrované dohromady
 • Nový příjem/výdaj lze vytvořit přímo z myšlenkové mapy
 • Přizpůsobitelná legenda a měny
 • Vytiskněte (nebo exportujte do PDF) myšlenkovou mapu včetně rozpočtu pro každý projekt a úkol

Cash flow v Ganttově diagramu

Chcete-li vidět peněžní tok v projektovém a globálním Easy Ganttu, stačí vybrat Cash flow v menu Nástroje. Funkce peněžního toku je samozřejmě k dispozici pouze v případě, že je v aplikaci Easy Project nainstalován modul Rozpočty. Kliknutím na tlačítko přidáte do časové osy nový horizontální řádek. Tento řádek zobrazuje čísla představující bilance plánovaných příjmů a výdajů za vybrané období (den, týden, měsíc).

Klíčové funkce:

 • Zobrazuje zůstatky peněžních toků přímo v Ganttově diagramu
 • K zobrazování a úpravě těchto zůstatků je vyžadován modul Rozpočty
 • Bilance jednotlivých projektů jsou zobrazeny v příslušných projektových pruzích
 • Zobrazuje detaily i pro jednotlivé podprojekty

Finanční výkazy projektů

Jedná se o výkazy odpracovaného času na projektech vynásobené příslušnou hodinovou sazbou. Výsledkem jsou mzdové výkazy (hodiny jsou násobeny interní sazbou) dle pracovníků a fakturační výkazy (hodiny násobeny externí sazbou) dle projektů. Samozřejmě v libovolném časovém období.

Klíčové funkce:

 • výkazy odpracovaného času násobené hodinovými sazbami

 • mzdové výkazy dle pracovníků

 • fakturační výkazy dle projektů

 • libovolné filtry nad časovými výkazy

 • export výkazů do PDF


Integrace finančních dat pomocí platformy Zapier

Zajímá vás, jak propojit Easy Project se systémém XERO a dalšími účetními systémy? Jednoduše přes platformu Zapier umožňující integraci, díky které můžete řídit rozpočty vašich projektů téměř v reálném čase. Přečtěte si více v tomto článku.

Klíčové vlastnosti:

 • Jak získat finanční data pro rozpočet projektu
 • Proč je důležité řešení pomocí integrace
 • Jak funguje technologie platformy Zapier
 • Jaké jsou benefity integrace přes platformu Zapier
 • Případová studie integrovaného účetního systému XERO
 • Další účetní systémy integrovatelné pomocí platformy Zapier

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace