Hlavní informace

Easy Project 10 přináší kompletní a efektivní způsoby integrace na další software a systémy. Základem je komplexní REST API, dále napojení na integrační platformu Zapier, standardizované importy z MS Projectu, Excelu, Jiry a další známých software.

Máte li zájem o integraci Easy Projectu 10, požádejte nás o konzultaci.

 

Mám zájem o integraci

 

Integrace

Integrace pomocí Zapier

Zajímá vás, jak integrovat Easy Project se systémy třetích stran? Díky platformě Zapier je to prostě jednoduché. Přečtěte si více v tomto článku.

Klíčové vlastnosti:

 • Proč je integrace zapotřebí
 • Co je Zapier a jak funguje
 • Co Easy Project dokáže pomocí Zapier
 • Typické případy využití integrace
 • Pokyny pro možnosti integrace pomocí Zapier
 • Výhody integrace s Easy Project pomocí Zapier

Outlook plugin

Synchronizujte svá data v Easy Project s aplikací Microsoft Outlook - rychle a snadno. Šetřete čas díky obousměrné synchronizaci kalendářů, kontaktů, úkolů, CRM případů, docházky a dalších dat v reálném čase.

Klíčové funkce:

 • Podporuje synchronizaci schůzek, úkolů, milníků, kontaktů, CRM případů a docházky
 • Podpora SSL/TLS
 • Snadná konfigurace pro aplikaci Microsoft Outlook
 • Synchronizujte a organizujte vizualizaci více kalendářů
 • Podpora CalDAV/CardDAV

Synchronizace kalendářů a kontaktů

Jednoduše synchronizujte své kalendáře a kontakty v Easy Project s libovolnou službou kompatibilní s CalDAV či CardDAV, jako je například Microsoft OutlookMozilla Thunderbird, Apple iOSGoogle Android OS! Šetřete čas díky obousměrné synchronizaci dat v reálném čase.

Klíčové funkce:

 • Všechny schůzky jsou synchronizovány na všech platformách s podporou CalDAV/CardDAV
 • Své kontakty máte vždy u sebe
 • Obousměrná synchronizace
 • Kompatibilní s aplikacemi Outlook, Thunderbird, Apple iOS, Android OS a dalšími

Import dat ve formátu XML/CSV

Již žádné přepínání mezi aplikacemi, když potřebujete otevřít či upravit data na různých místech. Od této chvíle můžete mít všechna data pouze v jedné aplikaci. Importér XML/CSV umožňuje převést libovolná existující data v kompatibilním formátu do Easy Project.

Klíčové funkce:

 • Import všech existujících entit (bez omezení)
 • Migrovaná data jsou ručně namapována na existující atributy v Easy Project
 • Vhodné pro import komplexních dat pro náročné klienty
 • V jednom okamžiku lze importovat jednu entitu s neomezeným množstvím atributů

Import dat z aplikace Redmine

Easy Project je plně kompatibilní s projektovým nástrojem Redmine. Pokud chystáte upgrade z Redmine na Easy Project, není nic jednoduššího než vzít kompletní starou databázi, včetně informací o všech projektech, úkolech a jiných entitách, a migrovat ji do naší aplikace.

Klíčové funkce:

 • Přesun kompletní databáze z Redmine do Easy Project

 • Importování projektů, úkolů, stejně jako všech ostatních entit

 • Migraci provedou naši správci nebo vaši administrátoři serveru (ne běžní uživatelé)

 • Máme přes 10 let zkušeností se správou řešení Redmine

Standardizované importy

Import dat z aplikace Microsoft Project

Pokud jste používali Microsoft Project před přechodem na Easy Project, pravděpodobně máte mnoho dat, která potřebujete přenést. Můžete tak učinit velmi snadno! Tento nástroj umožňuje import projektů a úkolů vytvořených v Microsoft Project do naší aplikace.

Klíčové funkce:

 • Import projektů, úkolů, podúkolů a milníků

 • Automatické mapování uživatelů s možností ručního mapování

 • Jednoduché nastavení importu

 • Import je nutné provést pro každý projekt zvlášť (1 projekt = 1 soubor)

Import dat z aplikace Microsoft Excel

Importujte svá data do Easy Project přímo ze souboru ve formátu Microsoft Excel. Můžete tak snadno migrovat celé projekty, úkoly a podúkoly v jednom kroku, včetně automatického namapování migrovaných dat na existující atributy v Easy Project.

Klíčové funkce:

 • Struktura migrovaných dat: Projekt - úkol - podúkol (vše v jednom souboru)
 • Migrovaná pole na úkolech: projekt, úkol, datum dokončení, přiřazeno, priorita, stav, typ úkolu, popis
 • Migrovaná pole na projektech: název projektu
 • Migrovaná data jsou tipováním automaticky namapována na existující atributy v Easy Project

Import dat z aplikace Jira

Importér Jira je velmi užitečný nástroj, když se chystáte převést jakákoli data z vašeho stávajícího projektového systému Jira do Easy Project. Stačí jen příslušná data exportovat ze systému Jira a následně se řídit našimi jednoduchými pokyny pro import souboru.

Klíčové funkce:

 • Migrace kompletního projektového portfolia v jednom souboru (nelze migrovat jen vybrané projekty)

 • Migrovaná data jsou tipováním automaticky namapována na existující atributy v Easy Project

 • Import příloh

 • Jednoduché pokyny pro import


Import dat z aplikace Asana

Pokud chcete migrovat své projekty a úkoly z aplikace Asana do Easy Project, není nic jednoduššího než použít tento importér. Nejprve exportujte zvolená data z Asana a poté nahrajte exportovaný datový soubor do naší aplikace. Následujte několik jednoduchých pokynů k importu.

Klíčové funkce:

 • Migrace projektů a úkolů se základními atributy
 • Migrovaná data jsou tipováním automaticky namapována na existující atributy v Easy Project
 • Podporovaný formát CSV
 • Jednoduché pokyny k importu

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace