cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Jak vytvořit systém řízení projektů zaměřený na zákazníka

4/24/2024
7 minutes
Veronika Galíková

Firmy se stále snaží najít způsob, jak řídit množství projektů k naplnění svých strategických ambicí orientovaných na zákazníka, aniž by to způsobilo organizační překážky. Chcete-li uspět ve světě prozákaznického přístupu, věnujte pozornost následujícím řádkům.

Obsah článku

Zákazník na prvním místě
Orientace na zákazníka zvyšuje retenci a příjmy
Jak vytvořit projektové řízení zaměřené na zákazníka
Krok 1: Vytvořte přidanou hodnotu pro zúčastněné strany
Krok 2: Zapojte zákazníky
Krok 3: Vytvoření mechanismu zpětné vazby
Krok 4: Zlepšete měkké dovednosti svých zaměstnanců
Krok 5: Mějte přehled o nákladech na zákazníka
Krok 6: Udržte si věrné zákazníky
Jak software pro projektové řízení pomáhá retenci zákazníků


Zákazník na prvním místě

Integrací nástrojů pro řízení projektů, jako je Easy Project, můžete uspokojit zákazníky rychleji než kdykoli předtím. Zasílání personalizovaných zpráv nebo emailů v den narozenin vašich klientů již nestačí. Bez ohledu na to, jakým způsobem zákazníci komunikují, ať už osobně, e-mailem, online, přes sociální média, telefon nebo jinde, očekávají hlubší a zákaznicky orientované zážitky.

CX (customer experience) není jenom nový buzzword, ale pojem, který nese celkový dojem zákazníka při interakci se společností a jej produkty na všech styčných bodech.

Jak ale může vaše společnost splnit očekávání zákazníků? Odpověď je jednoduchá: zorganizujte si systém pro řízení projektů zaměřený na zákazníka.


Orientace na zákazníka zvyšuje retenci a příjmy

Společnosti již ze všech odvětví si osvojují mentalitu zaměřenou na zákazníka. Ta je vede k přesnému definování hodnoty pro své klienty. Pevné dlouhodobé vztahy se zákazníky i cash-flow závisí na jejich spokojenosti. Rčení "na získání nového zákazníka musíte vynaložit více prostředků než na udržení stávajícího" jste již určitě slyšeli.

Dnes je tento výrok aktuálnější než kdy jindy. Vyplývá to z informací zveřejněných na portálu Small Business Trends:

 • Prodej stávajícím zákazníkům má 60-70% šanci na úspěch, zatím co prodej novým zákazníkům má konverzní poměr jenom 5-20 %.
 • Firmy získávají objednávky od stávajících zákazníků až v 65 % případů.
 • Podle 32 % CEO je udržení stávajících klientů (tzv. retence) nejvyšší prioritou.
 • Průměrná americká společnost ročně přijde o 15 % svých zákazníků.

Jak přístup zaměřený na zákazníka mění způsob řízení firem? Podívejte se na náš webinář (v angličtině) a dozvíte se to!


Jak vytvořit projektové řízení zaměřené na zákazníka

I když je prozákaznický přístup plně integrovaný do DNA společnosti, mohou nastat situace, které náhle a dramaticky rozloží pevný vztah. Například špatná komunikace, nedostatky v dodávkách, nesoulad se vytyčenými výsledky apod. vašeho klienta přimět k přechodu ke konkurenci.

Všechny problémy však můžete vyřešit přechodem na spolehlivější nástroj pro správu projektů, jako je Easy Project. Tento nástroj vám umožní vytvořit plán pro včasné dokončení projektu, agilně komunikovat o problémech a předvídat výsledky. Zde je 6 kroků, jak můžete vytvořit systém řízení projektů zaměřený na zákazníka.


Krok 1: Vytvořte přidanou hodnotu pro zúčastněné strany

Každí aktivita navíc musí přinášet přidanou hodnotu. Úspěšnost projektu dnes kromě času, rozpočtu a rozsahu určuje mnoho proměnných. Klíčové zainteresované strany nejvíce zajímá, jak projekt dosahuje obchodních cílů. Proto je nezbytné porozumět všem zúčastněným na projektu a hodnotě, kterou od projektu očekávají.

Povinností projektového manažera je vyhodnocovat, podávat zprávy a diskutovat o pokroku při dosahování těchto cílů. Integrací aplikace Easy Project vytvoříte přístup potřebným stranám k reportům. Výsledkem je, že zainteresované strany mohou být informovány o každé aktualizaci projektu a zajistit pokrok týmu.


Krok 2: Zapojte zákazníky

Když potenciální zákazník přichází do styku s vaší firmou, jejím zbožím nebo službami, je prvním kontaktem, kdy začíná opravdová interakce se zákazníkem. Udržování kontaktu a vztahu se zákazníkem během nákupního procesu zvýší pravděpodobnost dlouhodobé retence. A není potřeba připomínat, že konzistentní komunikace a transparentnost jsou dnes pro spokojenost zákazníků zásadní.

Zákazníky můžete také nepřímo informovat prostřednictvím aplikace Easy Project, která zasílá automatické e-maily nebo zprávy o stavu projektu. Definujte si, jaké způsoby komunikace vaši zákazníci preferují, a snažte se s nimi být v kontaktu co nejčastěji.


Krok 3: Vytvoření mechanismu zpětné vazby

Prozákaznicky orientovaný přístup je také o zpětné vazbě. Zaveďte proces feedbacku již na počátku projektu, nikoli až po jeho skončení, aby bylo možné jej včas využít. Vzhledem ke složitosti situace je však nutné poskytovat zpětnou vazbu, připomínky a recenze v reálném čase každému členu týmu.

Plynulejší mechanismus zpětné vazby umožní včasné odhalení a nápravu problémů. Jste s postupem prací spokojeni? A další podobné dotazy byste si měli klást často. Probíhají události tak, jak jste předpokládali? Máte nějaké další požadavky? Máte k dispozici všechna potřebná data?


Krok 4: Zlepšete měkké dovednosti svých zaměstnanců

Význam ovládaní měkkých dovedností (tzv. soft skills) projektovými manažery, včetně řízení lidí, efektivní komunikace, aktivního naslouchání a řešení konfliktů, výrazně vzrostl. Zlepšení komunikačních dovedností je důležitou součástí zvládnutí soft skills, protože velkou část projektového managementu tvoří osoby, které komunikují se zákazníky. Absolvováním školení měkkých dovedností můžete skvěle kombinovat a využít své technické znalosti a stát se tak fantastickým lídrem. 


Krok 5: Mějte přehled o nákladech na zákazníka

Ve skutečnosti je mnoho projektů odsouzeno k neúspěchu, jakmile se rozběhnou. Je to důsledek nedostatečného stanovení rozsahu projektu. Tím, že projektový manažer nabídne přesné odhady rozsahu a nákladů projektu, může pomoci hned stanovit realistické očekávání. V neposlední řadě zvyšuje pravděpodobnost úspěšné realizace projektu a spokojených klientů tím, že se včas zapojí do plánování projektu.


Krok 6: Udržte si věrné zákazníky

Svatým grálem každého projektového manažera, který používá řízení projektů zaměřené na zákazníka, je udržet si věrné klienty. Pokud vám klienti zůstanou věrní, vaše strategie zapojení zákazníků a jejich spokojenosti byla úspěšná. V tomto bodě mají organizace tendenci ustrnout, protože se soustředí na získávání nových zákazníků. Naučte se využívat svých úspěchů k vytváření podnětů pro další projekty nebo dokonce zcela nové, náročnější projekty.


Jak software pro projektové řízení pomáhá retenci zákazníků

Easy Project je účinný nástroj pro projektové řízení, který pomáhá zlepšit kvalitu projektů a zvýšit retenci zákazníků. Procento spokojenosti vašich zákazníků bude narůstat. Díky rozhodnutím podloženým daty si udržíte si klienty, čímž si vybudujete dlouhodobý vztah přinášející zisk. Udělejte si vlastní názor a vyzkoušejte Easy Project software pro projektové řízení.

Časté dotazy

Co je to systém řízení projektů zaměřený na zákazníka?
Co je CX?

Související články

8 min
Řídící nástěnky: jak je používat správně, proč vám zjednoduší práci a jakou výzvu představují vaší organizaci

Podnikové prostředí se dynamicky vyvíjí a společně s ním i potřeba správy data a informací.

Jedním z klíčových nástrojů pro navigaci napříč světem dat je klasická nástěnka, řídící panel, report, souhrnně dashboard.

Jak však máme nástěnky používat správně? Proč by nám měly ulehčit práci? A jakou představují výzvu pro naši organizaci?

Číst více
7 min
Jak monitorovat výkon svého týmu v době home office
Každý projektový manažer je zodpovědný za průběh projektu. Jedním ze způsobu, jak zaručit, že projekt poběží podle plánu, je dohled nad tím, jak tým pracuje. Ale jak to udělat v době, kdy často pracujeme na dálku? Které nástroje můžeme použít, budou fungovat v praxi a budou vám vyhovovat?
Číst více

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.