cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Řídící nástěnky: jak je používat správně, proč vám zjednoduší práci a jakou výzvu představují vaší organizaci

9/19/2023
8 minutes
Jan Řeřicha

Podnikové prostředí se dynamicky vyvíjí a společně s ním i potřeba správy data a informací.

Jedním z klíčových nástrojů pro navigaci napříč světem dat je klasická nástěnka, řídící panel, report, souhrnně dashboard.

Jak však máme nástěnky používat správně? Proč by nám měly ulehčit práci? A jakou představují výzvu pro naši organizaci?

Proč používat nástěnky?

Nástěnky poskytují vizuálně interaktivní rozhraní, které nám pomáhá procházet velké množství informací daleko jednodušeji.

Ať už se jedná o ukazatele finanční výkonnosti podniku, týmové reporty, monitorování procesů nebo kontrolu statistiky plnění denních úkolů, nástěnky poskytují příležitost slučovat a efektivně prezentovat data získaná z těchto oblastí.

Nástěnky poskytují kontextovou relevanci a umožňují přizpůsobení konkrétním potřebám týmu nebo procesu. To zajišťuje, že každý má "svůj vlastní prostor" s nástroji a daty, které potřebuje, což zvyšuje efektivitu a kreativitu.

Zásadní je také sdílení nástěnek v rámci celé společnosti. Funkce Jump to Dashboards takové sdílení umožňují, a tím podporují spolupráci a jednotný přístup k pohledu na cíle organizace. Tato rovnováha mezi individualizací a sdílením je klíčem úspěchu správné implementace nástěnek napříč podnikovým prostředím.

Jump To Dashboards jako nástroj nabízí velké množství výhod pro jakoukoliv firmu nebo organizaci bez ohledu na její velikost nebo odvětví. Pojďme si představit některé z výhod:


1. Zlepšení viditelnost informací

Nástěnky v Easy Projectu 13 jsou navrženy tak, že mohou agregovat data z různých zdrojů a zobrazují je v jednom cílovém bodě, čitelné nástěnce.

Díky tomu vám poskytují aktualizace a přehledy o důležitých podnikových ukazatelích (např.: KPI) v reálném čase. Také vám poskytují přesný a aktuální obraz o vašem provozu.

Takový přehled pak umožňuje rychlejší rozhodování založené na datech a to je nápomocné při identifikaci chyb dříve, než se z nich stanou problémy.


2. Zlepšení produktivity

Automatickou centralizací informací odpadá potřeba ručního shromažďování dat z různých zdrojů.

Díky tomu výrazně zkrátíte čas, který váš tým potřebuje na administrativními úkoly, a uvolníte mu tak místo pro strategičtější činnosti s přidanou hodnotou.

Dashboardy také zlepšují spolupráci, protože členové týmu mají snadný přístup k datům, mohou je sdílet a diskutovat o nich. To vede ke zlepšení spolupráce nejen mezi členy týmu, ale i napříč organizačními odděleními.


3. Zjednodušení reportingu

Dashboardy vám automatizují proces reportování. Profesionální a přehledné reporty vytvoříte pouhým stisknutím tlačítka.

To může ušetřit značné množství času a zdrojů, zejména ve větších organizacích, kde může být reportování složitým a časově náročným úkolem.

Přizpůsobitelná zobrazení dashboardu také znamenají, že reporty lze přizpůsobit různým skupinám uživatelů, čímž se zajistí, že každý dostane potřebné informace ve formátu, kterému rozumí.4. Přesnější rozhodování

Dashboardy prezentují informace vizuálně, často pomocí grafů, diagramů a map.

Tato vizuální reprezentace dat usnadňuje rozpoznání trendů, vzorců a odlehlých hodnot, což umožňuje rychlé přijímání informovaných rozhodnutí.

Tím, že poskytují jasný a stručný pohled na vaše data, mohou dashboardy podpořit lepší, rychlejší a přesnější rozhodování a tím podporují vaše strategické řízení aktuálními informacemi.


5. Zvýšená odpovědnost

Přehledným zobrazením ukazatelů výkonnosti a klíčových výkonnostních ukazatelů posílíte kulturu odpovědnosti ve vaší organizaci.

Členové týmu mohou snadno zjistit, jestli a jak jejich výkon odpovídá cílům organizace, a manažeři mohou rychle identifikovat výkon, který vede k cíli pomaleji a pomoci k nastavení správného směru pro efektivnější naplnění stanoveného cíle.


6. Snazší škálovatelnost

S růstem firmy roste i množství dat, které je třeba sledovat a analyzovat.

Dashboardy v Easy Projectu 13 jsou ze své podstaty škálovatelné a jsou schopny zahrnout rostoucí objemy dat bez ztráty funkčnosti.

To z nich dělá řešení, které souzní s budoucností, může se vyvíjet spolu s vaším podnikem a poskytovat cenné informace bez ohledu na to, jak složité budou vaše operace.


Jak efektivně využít nástěnky v Easy Projectu 13?

V Easy Projectu 13, existují předdefinované typy nástěnek, které odpovídají nejčastějším potřebám uživatelů.


My Dashboard

Tato nástěnka je dostupná všem uživatelům v levém menu. Uživatelé s příslušnými oprávněními ji navíc mohou upravit podle svých potřeb.

Příklad použití:

Panel My Dashboard na domovské stránce je přizpůsoben tak, aby zobrazoval důležité klíčové ukazatele výkonnosti, jako je počet otevřených úkolů, probíhající projekty, dostupnost zaměstnanců a čas strávený přihlášením nebo docházku.

Díky tomu má každý člen týmu, od vývojářů po projektové manažery, jasný přehled o aktuální situaci a management úkolů je jednodušší.


Project dashboard

Tento dashboard je přístupný u každého projektu. Uživatelé se patřičným oprávněním mohou upravovat jeho obsah i strukturu.

Příklad použití:

V organizaci, která provozuje více projektů, lze každý dashboard projektu přizpůsobit tak, aby odrážel konkrétní data a metriky relevantní pro daný projekt. Pomocí šablon projektových řídicích panelů lze zároveň dosáhnout stejného vzhledu pro všechny projekty, což vám dává možnost rychle třídit a porovnávat všechny projekty a jejich vybrané atributy.

To umožňuje projektovému týmu efektivně sledovat pokrok, okamžitě identifikovat potenciální úzká místa nebo problémy a podle potřeby rychle upravovat své strategie.


Feature Dashboard

Výchozí funkce (jako B2B CRM, Service Desk, Řízení rizik atd.) jsou snadno dostupné v pravém menu, jsou přednastavené a připravené k okamžitému použití.

Příklad použití:

Vestavěné funkce lze využít k zefektivnění řízení vztahů se zákazníky. Ovládací panel B2B CRM slouží ke managementu potenciálních zákazníků, interakcí se zákazníky a procesu prodeje, zatímco ovládací panel Service Desk pomáhá sledovat a spravovat tikety zákaznické podpory. Oba tyto dashboardy zlepšují efektivitu svých týmu.


Custom Dashboards

Vlastní nástěnky umožňují vytvářet své unikátní dashboardy, které lze podle potřeby upravovat nebo odstraňovat.

Příklad použití:

Společnost může vytvořit vlastní dashboard pro sledování provozních dat v reálném čase, report výkonnosti produktů nebo dokonce přehled produktivity zaměstnanců. Společnost tak má náhled na informace, který je přizpůsobený jejím konkrétním potřebám, což vede k efektivnějšímu rozhodování.


Jump to Dashboards

Možnost vytvořit předdefinovanou nebo vlastní nástěnku je jedna věc. Easy Project 13 jde ale daleko dál za tyto funkce a poskytuje zjednodušený přístup k vámi vybraným nástěnkám. Funkce Jump To Dashboards efektivně zlepšuje transparentnost, dostupnost a viditelnost informací na vašich dashbordech.

Příklad použití:

Skvělé pro každého profesionálního manažera, který potřebuje sledovat několik různých aspektů práce. Pokud potřebujeme monitorovat více dashboardů, díky Jump To Dashboard můžete přecházet z jednoho přehledu do druhého jen na dvě kliknutí. Rozbalit nabídku, kliknout na požadovaný dashboard. Hotovo.Vyzkoušejte Easy Project 13, objevte sílu ovládacích panelů a funkce Jump To Dashboards

Zažijte efektivní správu projektů díky přizpůsobeným, intuitivním a dostupným nástěnkám. Vizualizujte svá data efektivně a umožněte tak sobě i svým týmům přijímat rozhodnutí včas na základě dat z vaší organizace. Ať už budete sledovat průběh projektu nebo spravujete finanční údaje, díky Easy Projectu 13 získáte přístup k důležitým informacím na první pohled.

Moderní nástroj pro projektové řízení? Easy.

Vyzkoušejte si unikátní nástěnky i funkci Jump To Dashboards přímo v aplikaci Easy Project 13. Trialovou aplikaci si založíte do tří minut.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.