Kontrola projektů a reporting v Easy Projectu

Proces kontroly projektu a reportingu by měl probíhat napříč celým projektem. Efektivní nastavení procesu kontroly projektu vám umožní sledovat náklady a harmonogram v průběhu projektu. Je to klíč k řízení vašeho projektu v drsných vodách - a zachrání váš projekt před sjetím z kolejí.

Reportovací nástroje – grafy a reporty

Jakýkoliv výpis úkolů snadno zobrazíte i v grafu. Například počty úkolů v jednotlivých projektech, odpracovaný čas na projektech, úkoly dle lidí. Grafy a reporty jsou plně uživatelsky definovatelné.

Easy Project – Reporting tools – graphs & charts

Alerty – systém včasného varování

Nastavíte si, o čem a kdy chcete být upozorněni, a ve správný čas dostanete notifikaci e-mailem. Například: blíží se termín milníku, rozpočet projektu / úkolu je překročen, úkoly jsou po termínu.

Easy Project – Alerts – Early Warning System

Earned Value Management

Earned Value Management (EVM) je technikou řízení projektu pro měření výkonnosti a pokroku daného projektu objektivním způsobem. V jediném integrovaném systému je EVM schopno poskytnout přehled problémů ve výkonnosti projektu. To je významným příspěvkem k dosažení dobrých výsledků.

Easy Project – Earned Value Management

Burndown graf pro hladký průběh sprintu

Burndown graf slouží k provedení důkladné analýzy pokroku pro včasné dokončení sprintu. Porovnejte ideální a reálný stav zbývající práce, určete pracovní vzorec a ujistěte se, že plán sprintu bude splněn bez překážky.


Easy Project – Burndown Chart for smooth sprint commitment

Exporty s firemní identitou

Všechna data ze systému lze exportovat do PDF souboru s logem vaší firmy a firemními barvami. Příklad exportu: seznam úkolů, seznam projektů, záznamy o stráveném čase, parametry úkolů atd.

Dashboard projektů

Aby se vaše podnikání drželo na správné cestě, potřebují projektoví manažeři a týmy veškerou pomoc, kterou mohou dostat. Jedním z osvědčených způsobů sledování a měření probíhajícího pokroku je použití panelu projektů, který usnadňuje vizualizaci dat v reálném čase i přizpůsobení stránky potřebám týmu a projektů.

Easy Project – Project Dashboard

Dashboard milníků

Sledujte otevřené/uzavřené milníky podle projektů, stejně jako odhadovaný a strávený čas pro jednotlivé milníky. Tento informační panel pomáhá manažerům projektu a portfolia zjistit, zda pokrok na projektech je v souladu s původním plánem projektu.

Easy Project – Milestone Dashboard

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy