Hlavní informace

Proces kontroly projektu a reportingu by měl probíhat napříč celým projektem. Efektivní nastavení procesu kontroly projektu vám umožní sledovat náklady a harmonogram v průběhu projektu. Je to klíč k řízení vašeho projektu v drsných vodách - a zachrání váš projekt před sjetím z kolejí.

Reportovací nástroje – grafy a reporty

Jakýkoliv výpis úkolů snadno zobrazíte i v grafu. Například počty úkolů v jednotlivých projektech, odpracovaný čas na projektech, úkoly dle lidí. Grafy a reporty jsou plně uživatelsky definovatelné.

Klíčové funkce:

 • uživatelsky nastavitelné grafy


Alerty – systém včasného varování

Nastavíte si, o čem a kdy chcete být upozorněni, a ve správný čas dostanete notifikaci e-mailem. Například: blíží se termín milníku, rozpočet projektu / úkolu je překročen, úkoly jsou po termínu.

Klíčové funkce:

 • Zasílá e-mailové upozornění jednomu či více uživatelům (dle nastavení)
 • 3 kategorie upozornění
 • Nastavení podmínek pro upozornění na úkolech, projektech, milnících
 • Nastavení času, kdy se mají podmínky vyhodnotit a odeslat upozornění

Earned Value Management

Earned Value Management (EVM) je technikou řízení projektu pro měření výkonnosti a pokroku daného projektu objektivním způsobem. V jediném integrovaném systému je EVM schopno poskytnout přehled problémů ve výkonnosti projektu. To je významným příspěvkem k dosažení dobrých výsledků.

Klíčové funkce:

 • Projektový modul k dispozici pro všechny nebo pouze vybrané projekty

 • Okamžité srovnání rozsahu (vytvořené hodnoty) s harmonogramem (čas) a rozpočtovými zdroji (náklady)

 • Základní linie řízení výkonu (baseline) reprezentuje cíl projektu ("Plánovaná hodnota")

 • Postup práce je měřen jako "vytvořené hodnoty" - měřítko

 • Soustava metrik, které poskytují přesný výpočet nákladů a časového harmonogramu

 • Sada vodítek, které usměrňují systém řízení projektu


Burndown graf pro hladký průběh sprintu

Burndown graf slouží k provedení důkladné analýzy pokroku pro včasné dokončení sprintu. Porovnejte ideální a reálný stav zbývající práce, určete pracovní vzorec a ujistěte se, že plán sprintu bude splněn bez překážky.

Klíčové funkce:

 • Graf znázorňující ideální versus skutečnou zbývající práci

 • Jeden z nejběžnějších sledovacích mechanismů sprintu používaný profesionály v Agile

 • Sloupce zobrazující počet zbývajících a dokončených úkolů

 • Předpovídá, kdy bude dokončena práce

 • 4 indikátory: ideální zbývající práce, skutečná zbývající práce, zbývající úkoly, dokončené úkoly


Panel projektů

Aby se vaše podnikání drželo na správné cestě, potřebují projektoví manažeři a týmy veškerou pomoc, kterou mohou dostat. Jedním z osvědčených způsobů sledování a měření probíhajícího pokroku je použití panelu projektů, který usnadňuje vizualizaci dat v reálném čase i přizpůsobení stránky potřebám týmu a projektů.

Klíčové vlastnosti:
 • Poskytuje nástroje, pomocí kterých můžete sledovat průběh projektu
 • Na první pohled uvidíte průběžná data o výkonu
 • Pro větší pohodlí vizualizuje data v reálném čase
 • Uživatelé mohou kliknutím na položky získat další podrobnosti
 • Může sloužit jako váš centrální pracovní prostor pro řízení projektů
 • Přizpůsobte si informace uvedené na panelu

Panel milníků

Sledujte otevřené/uzavřené milníky podle projektů, stejně jako odhadovaný a strávený čas pro jednotlivé milníky. Tento informační panel pomáhá manažerům projektu a portfolia zjistit, zda pokrok na projektech je v souladu s původním plánem projektu.

Klíčové vlastnosti:

 • Získejte dokonalý přehled o milnících projektu
 • Kontrolujte, zda jsou projekty v časovém souladu se svými milníky
 • Podívejte se na celkový odhadovaný čas a strávený čas za jednotlivé milníky projektu
 • Může sloužit jako váš centrální pracovní prostor pro správu milníků
 • Přizpůsobte si informace uvedené na panelu

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace