cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Když Scrum nefunguje: Nejčastější problémy

10/16/2023
9 minutes
Jan Pavera

Scrum je bezpochyby jedním z nejoblíbenějších agilních přístupů pro vývoj produktů, zejména ve světě softwaru. Ve své podstatě Scrum podporuje adaptivní plánování, evoluční vývoj, rychlé dodání a neustálé zlepšování produktu i procesů. I přes jeho pověstnou efektivitu a flexibilitu však existují určité případy, kdy Scrum nemusí fungovat tak, jak má. V tomto článku si ukážeme několik příkladů, kdy Scrum může selhat, a jak se s takovými problémy vypořádat.

1. Nedostatek jasné vize nebo cíle

Jedním z klíčových důvodů, proč Scrum nemusí fungovat, je absence jasné vize nebo cíle. Scrum do značné míry závisí na schopnosti Product Ownera jasně formulovat, jaké jsou potřeby zákazníků. Až poté Scrum tým tvoří plán, jak tyto potřeby naplnit, a dělí tyto cíle na menší úkoly.

Bez jasné vize může tým snadno ztratit směr. Pokud Product Owner není schopen poskytnout jasnou vizi a cíle produktu, Scrum se velmi pravděpodobně ukáže jako neefektivní.


2. Neinkluzivní týmová komunikace

Scrum je založen na otevřené komunikaci a týmové spolupráci. Ve Scrumu se od každého člena týmu očekává aktivní účast, sdílení nápadů a společné rozhodování.

To se na první pohled může zdát jako nic převratného, ale v mnoha firmách tomu tak není. Běžnou špatnou praxí je vyloučení testerů, designérů nebo jiných rolí z procesu (a oddělení jejich vlastních Scrum Boards).

To ale není Scrum. Produkt tvoří celý tým a je důležité, aby jako tým i pracoval – ne jako jednotlivci.

Pokud týmu chybí efektivní komunikace nebo se jeho členové nezapojují kolektivně, nemusí Scrum přinést požadované výsledky.

 

3. Zametání problémů pod koberec

Může se jednat o případ, kdy někteří členové týmu problémy nepřiznají, neřeší je, jednoduše je zamlčí nebo je neefektivně řeší jako jednotlivci.

Pro odbourání těchto problémů je nutné podporovat bezpečnou kulturu důvěry v týmu. Klíčová je podpora otevřenosti a transparentnosti, kdy se členové týmu cítí dobře a mohou předkládat problémy bez obav z následků nebo odsouzení v týmu. Tím se nejen zabrání tomu, aby drobné problémy přerostly ve velké, ale také se tak kultivuje prostředí podporující spolupráci.


4. Netransparentní priority

Členové si mohou týmovou komunikaci vykládat různě kvůli neuvedení do kontextu nebo nejasnostem. Nemusí plně chápat význam určité práce, což vede k nesprávnému stanovení priorit nebo opožděným reakcím.

To je obzvláště náročné v remote týmech, kde virtuální komunikace může někdy vést k nedorozumění nebo pocitu vyloučení z týmu.

V takovém případě mohou být cenným zdrojem informací Scrum Boards – na nich může každý jasně komunikovat postup své práce zbytku týmu prostřednictvím post-itů. Je to způsob, jak podporovat transparentnost v týmu.

Užitečnost Scrum boardů a pravidelných schůzek však naplno využije svůj potenciál pouze ve spojení s týmovou kulturou, která si cení otevřených a upřímných rozhovorů.

Podpora pracovního prostředí, kde jsou členové týmu povzbuzováni ke kladení otázek, hledání jejich vysvětlení a otevřené diskuzi o problémech, nejenže snižuje pravděpodobnost zkreslené komunikace, ale také umožňuje rychlejší a efektivnější řešení případných problémů.


5. Nepochopení role Scrum Mastera

Scrum může být kontraproduktivní, pokud tým nebo organizace nechápe nebo si špatně vyloží jeho principy a role. Někteří mohou například Scrum Mastera vnímat jako projektového manažera nebo vedoucího týmu, což není správně.

Stejně tak může být Scrum Master mylně považován za technického experta, za náhradu Product Ownera nebo za přísného strážce Scrumových principů.

Scrum Master tu není od micromanagementu, ale od toho, aby usnadňoval komunikaci a zvyšoval tak efektivitu a odpovědnost týmu, pomáhal odstraňovat překážky a zajišťoval, aby se tým stále více organizoval sám. Dohledem na pravidla Scrum Master pomáhá týmům, aby implementace Scrumu probíhala co nejlépe a každý z ní měl prospěch.

Kombinací odborných znalostí a vedení Scrum Mastera s vhodným nástrojem mohou týmy budovat produktivní prostředí, zlepšit komunikaci a dosáhnout tak dobrých výsledků.

Příkladem takového nástroje je Easy Project 13 s novými Scrum Boards. Ty podporují spolupráci, zefektivňují vizuální řízení práce a zvyšují transparentnost. Díky možnosti řídit sprinty a transparentně vizualizovat práci, usnadňuje Easy Project 13 spolupráci a umožňuje týmu efektivně implementovat Scrum.

Scrum Boards


6. Nedostatek zapojení členů týmu nebo zdrojů

Scrum funguje jen tehdy, když se celý tým zaváže k tomu, že v daném časovém rámci splní cíl vycházející z potřeb zákazníka. Pokud tým není dostatečně odhodlaný nebo mu chybí potřebné dovednosti či zdroje, může Scrum selhat.

Organizace musí zajistit, aby Scrum týmy měly k dispozici odpovídající zdroje a znalosti, a jejich členové musí být naladění na produkt i na sebe navzájem. Zde přicházejí na řadu Scrumové rituály jako jsou každodenní stand-upy, plánování sprintů a retrospektivy. Ty poskytují cenné příležitosti pro týmovou spolupráci, komunikaci a výměnu nápadů.

Scrum Boards v aplikaci Easy Project 13 poskytují vizuální prostor pro lepší týmovou spolupráci a komunikaci během těchto rituálů.

Existují tři druhy Scrum Boards:

 1. Product Backlog Board pomáhá při správě a prioritizaci PBI, zde se tvoří backlog a dochází k jeho upřesňování. Výsledkem je přehledná a prioritizovaná práce, připravená pro sprint.

 2. Sprint Overview Board umožňuje týmu plánovat a sledovat průběh aktuálního sprintu a poskytuje jasný přehled o cílech sprintu a PBI. Na této tabuli se stanovují cíle sprintu, plánuje se samotný sprint během plánování a uzavírá během revize.

 3. A konečně týmová nástěnka Sprint Board se zaměřuje na každodenní úkoly a slouží jako vizuální pomůcka během každodenních stand-upů, kde mohou členové týmu diskutovat a aktualizovat na nástěnce svůj pokrok a diskutovat o případných překážkách. Tým rozděluje plánovanou práci na malé post-ity, aby měl lepší přehled a lépe spolupracoval.


7. Přidávání dalších sloupců na týmový board

Scrum nepředepisuje, jak nastavit týmový Sprint Board. Ze zkušenosti však víme, že když začnou na Sprint Boardu přibývat sloupce, může to potenciálně snížit výhody Scrumu v jeho nejčistší podobě.

I když se některé úpravy boardu mohou zdát přínosné pro splnění specifických potřeb týmu nebo zlepšení dohledu nad prací, s každým dalším sloupcem hrozí rozmělnění základních principů Scrumu.

To může vést ke zvýšení složitosti a tým může ztratit fokus, který Scrum zdůrazňuje. Může to omezit schopnost týmu spolupracovat a být zodpovědný jako celek.

Za dokončení PBI je zodpovědný celý tým bez ohledu na role jednotlivců. Proto se nedoporučují sloupce zaměřené na role (například „Testování“), protože tak vytvářejí dojem, že ostatní členové týmu nejsou zodpovědní za dokončení PBI v nich obsažených.

To navíc často vede k vytváření „zapomenutého stacku PBIs“ a narušuje flexibilitu i efektivitu celého procesu.

Scrum Board v Easy Project 13 umožňuje pouze tři sloupce, což znemožňuje jakékoli další přizpůsobení. To pomáhá týmům implementovat Scrum efektivně a zároveň podporuje spolupráci a minimalizuje složitost. Díky jednoduchosti a přehlednosti nástěnek zůstává důraz na efektivní týmovou komunikaci a častou spolupráci.


Závěr

Ačkoli je Scrum efektivní metodologie s prokazatelnými výsledky, může se ukázat jako neefektivní, pokud je týmová spolupráce špatně řízena nebo jsou jí kladeny překážky.

Pro organizace používající Scrum je tak zásadní pochopit tyto potenciální úskalí a aktivně je řešit, aby maximalizovali účinnost této agilní metody.


Dělejte Scrum pořádně

Potřebujete dobře implementovat Scrum pomocí plně kompatibilního nástroje? Chcete podpořit jasnou vizualizaci cílů a zlepšit porozumění v týmu? Podpořit otevřenou komunikaci a spolupráci? Nebo umožnit efektivní řízení změn pomocí rychlých úprav backlogu?

Aplikace Easy Project 13 je navržena tak, aby podporovala komunikaci pro efektivní a bezproblémové řízení změn a umožňovala rychlé úpravy produktového backlogu na základě nových informací nebo měnících se požadavků.

Vyzkoušejte si sílu Scrum Boards v softwaru Easy Project 13 a zjistěte, jak může přivést vaši správu produktů na novou úroveň efektivity!

Moderní nástroj pro projektové řízení? Easy.

Vyzkoušejte si unikátní nástěnky i funkci Jump to Dashboards přímo v aplikaci Easy Project 13. Trialovou aplikaci si založíte do tří minut.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.