Hlavní informace

Earned Value Management

Earned Value Management (EVM) je technikou řízení projektu pro měření výkonnosti a pokroku daného projektu objektivním způsobem. V jediném integrovaném systému je EVM schopno poskytnout přehled problémů ve výkonnosti projektu. To je významným příspěvkem k dosažení dobrých výsledků.

Klíčové funkce:

 • Projektový modul k dispozici pro všechny nebo pouze vybrané projekty

 • Okamžité srovnání rozsahu (vytvořené hodnoty) s harmonogramem (čas) a rozpočtovými zdroji (náklady)

 • Základní linie řízení výkonu (baseline) reprezentuje cíl projektu ("Plánovaná hodnota")

 • Postup práce je měřen jako "vytvořené hodnoty" - měřítko

 • Soustava metrik, které poskytují přesný výpočet nákladů a časového harmonogramu

 • Sada vodítek, které usměrňují systém řízení projektu


Reportovací nástroje - grafy a reporty

Jakýkoliv výpis úkolů snadno zobrazíte i v grafu. Například počty úkolů v jednotlivých projektech, odpracovaný čas na projektech, úkoly dle lidí. Grafy a reporty jsou plně uživatelsky definovatelné.

Klíčové funkce:

 • uživatelsky nastavitelné grafy


Alerty – systém včasného varování

Nastavíte si, o čem a kdy chcete být upozorněni, a ve správný čas dostanete notifikaci e-mailem. Například: blíží se termín milníku, rozpočet projektu / úkolu je překročen, úkoly jsou po termínu.

Klíčové funkce:

 • zasílá e-mailové upozornění jednomu či více uživatelům (dle nastavení)

 • 3 kategorie upozornění

 • nastavení podmínek pro upozornění na úkolech, projektech, milnících

 • nastavení času, kdy se mají podmínky vyhodnotit a odeslat upozornění


Přehled aktivit

Přehled aktivit je nejrychlejší způsob, jak zjistit nejnovější aktualizace úkolů. Je vždy přístupný ve vašem bočním panelu, kde můžete vidět aktualizované úkoly a nedávné komentáře, čímž zcela eliminuje potřebu e-mailových upozornění.

Klíčové funkce:

 • Schopnost sledovat úkoly, ve kterých jste autorem, spolupracovníkem a řešitelem

 • Vizualizace aktualizovaných úkolů s nejnovějšími komentáři

 • Vždy je k dispozici v pravém bočním panelu

 • Může být přidán jako modul na osobní stránce

 • Už žádná potřeba e-mailových oznámení


Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace