Vizuální správa financí projektu se strukturou rozpadu nákladů (CBS)

12/21/2021
4 minutes
Lukáš Beňa

Věděli jste, že i projektové finance mohou být vizuální? Tomuto zobrazení se říká struktura rozpadu nákladů (CBS). CBS umožňuje rychle zobrazit a/nebo alokovat náklady na nejnižší úroveň struktury rozpadu práce (WBS).

Co je to CBS

CBS představuje rozpad nákladů různých komponent struktury rozpadu práce (WBS), včetně veškerých prací či služeb poskytovaných subdodavateli. Systém se využívá průběžně ke srovnávání skutečných nákladů s rozpočtem a pro integraci systému kontroly nákladů.

Chcete-li jej začít používat, jednoduše jej zapněte pomocí tlačítka „Rozpočty“ ve vašem modulu WBS a okamžitě se vám zobrazí zisk, příjmy nebo všechny náklady projektu a úkolu. Není třeba ručně přepínat mezi moduly WBS a CBS - oba jsou integrovány do jediného modulu.

Chcete-li mít v projektech Easy Project k dispozici CBS, musíte ve svých projektech aktivovat funkce WBS i Rozpočty.

Struktura rozpadu nákladů (CBS) v Easy Projectu

Struktura rozpadu nákladů (CBS) v Easy Projectu


Přizpůsobitelný popis a měny CBS

Všechny finance v rámci WBS vycházejí z rozpočtových dat projektů se srovnáním plánovaných a reálných příjmů a výdajů a personálních nákladů. Tato funkce je nejužitečnější během plánování projektu, ve fázi nastavení rozpočtů a během průběžného monitorování financování projektu, kdy stačí jednoduše otevřít WBS projektu a okamžitě uvidíte, kolik úkoly nebo podprojekty stojí.

Pro rychlý vizuální vhled můžete také použít legendu, která zvýrazní kladnou, zápornou či vyrovnanou povahu vašich rozpočtů. Kromě toho můžete rychle přepínat mezi různými měnami pro zobrazení rozpočtů a také si vybrat, jaké konkrétní finanční údaje mají být zobrazeny na myšlenkové mapě, jako např. skutečný zisk, plánovaný zisk, celkové náklady, celkové plánované náklady, skutečné příjmy a plánované příjmy.

Po dokončení struktury rozpisu nákladů jednoduše vytiskněte (nebo exportujte do PDF) celou myšlenkovou mapu včetně všech rozpočtů pro každý projekt a úkol.

Struktura rozpadu nákladů (CBS) v Easy Projectu

Struktura rozpadu nákladů (CBS) v Easy Projectu


Kdo může těžit z CBS

Struktura rozpadu nákladů je užitečná při zdůvodňování ceny účtované klientovi a vymáhání odpovědnosti prodejců a poskytovatelů. Pokud klient přesně neví, jaká bude celková částka za zboží, službu nebo balíček, může odhadnout celkovou částku z jednotlivých nákladů.

Znát, z jakých položek se skládá celková cena, je také výhodou při srovnávání cen a vyjednávání lepších sazeb. Prodejci a poskytovatelé také mohou pomocí CBS ověřit, že klientovi vyúčtovali všechny položky. Kromě toho umožňuje společnostem i spotřebitelům identifikovat konkrétní důvody kolísání cen.

Vizuální správa financí? Easy.

Mějte všechny důležité nástroje pro dokonalé plánování, správu a kontrolu projektů v jediném softwaru.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.