Rozpočty projektů

Plánování nákladů je klíčem k úspěšnému řízení projektů. Easy Project umožňuje vytvářet rozpočty projektů a porovnávat je s reálnými výdaji. Můžete sledovat příjmy, mzdové náklady a celkovou ziskovost projektu.

Easy Project – Project budgets for expense planning

Klíčové funkce:

  • Rozpočtový plán projektu versus aktuální rozpočet
  • Sledování výnosů, nákladů, mzdových nákladů a nákladů na zisk, cestovné a cestovní náhrady
  • Mzdové náklady odvozené z vynaloženého času vynásobeného hodinovými sazbami
  • Definice hodinových sazeb podle rolí, činností a členů projektového týmu
  • Účetní závěrka za celé portfolio projektu

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy