WBS pro řízení projektů? Easy Project

Rozložte si projekt na menší části. A díky tomu ho zvládněte rychle a efektivně.

Vyzkoušet zdarma


Snadnější řízení projektů díky jejich vizualizaci a rozložení na menší části

Rozklad projektu na menší části je v řízení projektů znám pod termínem Work Breakdown Structure (WBS).

Díky rozložení na menší a lépe zvládnutelné celky dochází ke zvýšení efektivity. Menší celky lze totiž lépe kontrolovat, ohodnotit výstupy jednotlivých částí a také odhadnout čas a zdroje potřebné k jejich dokončení.

Obecně vede k lepší transparentnosti projektů a tím k efektivnímu projektovému řízení. 

Vyzkoušet zdarma

DAVID R. GROW

Manager
CompliancePoint, Inc.
Easy Project nám přinesl kontrolu nad projekty. Jsme nyní efektivnější při jejich plánování i revizi a máme vhled, který nám před tím chyběl. Také jsme velmi spokojeni s podporou, která nám pomohla s nastavením systému pro naše detailní potřeby.

WBS je vstupní bránou do světa Easy Projectu

S Easy Projectem získáte kromě možnosti plánování projektů ve WBS také přístup k nástrojům jako je Ganttův diagram, řízení zdrojů a úkolů, sledování času, Kanban/SCRUM, Earned Value Management, CRM a další — a to jak pro Vaše osobní účely, tak pro řízení týmu/firmy.

Všechny nástroje jsou integrovány do jednoho řešení (=Easy Project), které je založeno na filozofii „Easy Project Management“:

  • Zjednodušit
  • Zvizualizovat
  • Naplánovat
  • Odřídit
  • Vyhodnotit

Pro koho byl vlastně Easy Project navržen?

Easy Project je nástroj pro každého, kdo se zabývá projekty: projektové a portfolio manažery, IT manažery, vedoucí pracovníky a „C-level“ manažery, vedoucí týmů, nezávislé pracovníky (freelancery), majitele malých, středních i velkých podniků.

Easy Project Vám řízení projektů zjednoduší a zvyší Vaše šance na jejich úspěšné dokončení.

Co uživatelé Easy Projectu nejvíce oceňují

+ 56%
Vyšší efektivita projektů
+ 75%
Agilní týmová spolupráce
+ 32%
Časové úspory
+ 81%
Vyšší ziskovost projektů
+ 57%
Optimální vytížení zdrojů

Na základě průzkumu provedeného na více než 40 000 uživatelích Easy Projectu.

Easy Project disponuje všemi funkcemi, které kdy budete k řízení projektů potřebovat...

WBS nástroj + Ganntův diagram

Ve WBS rozdělíte projekt na lépe zvládnutelné úkoly a Gantt Vám pomůže dílčí kroky správně naplánovat. 

Řízení zdrojů

K vytvořeným úkolů přiřadíte vhodnou pracovní sílu a zdroje.

Agilní projektový management

Vaše procesy budou optimalizované a úkoly pod neustálou kontrolou.

Sledování úkolů, požadavků a financí

Vždy máte důkladný přehled o stavu aktuálních úkolů, požadavků a financi a můžete porovnat jak si stojíte ve srovnání s plánem.

Easy Project je IPMA & PMI kompatibilní


*SHINE Consulting s.r.o. má akreditován tréninkový program Řízení projektů v praxi u Společnosti pro projektové řízení dle mezinárodního standardu IPMA a je rovněž členem programu PMI R.E.P. Registered Education Provider. **The PMI Registered Education Provider logo je registrovaná značka Project Management Institute, Inc.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy