Záznam webináře: Ganttův diagram 2019 pro snadnou správu projektů

9/19/2019
4 minutes
Lukáš Beňa

V našem záznamu minulého webináře (viz níže) se dozvíte, proč Ganttův diagram v Easy Projectu 2019 představuje výkonný nástroj projektového plánování ve vašich rukou, založený na grafickém přehledu (sloupcový graf) a harmonogramu všech úkolů. Tento šikovný nástroj můžete používat k jednomu danému projektu nebo globálně pro všechny projekty.

Podívejte se na záznam webináře

nebo vyzkoušejte Easy Project nyní

Easy Gantt je tvořen diagramem s obdélníkovými pruhy a dalšími symboly, které reprezentují pracovní prvky (úkoly, projekty, milníky apod.) a jejich vzájemné závislosti (vazby). Délka každého pruhu je úměrná časové hodnotě nutné pro splnění jednotlivých úkolů či projektů v hierarchické struktuře rozložení práce (WBS – Work Breakdown Structure). V Ganttově diagramu můžete velmi snadno a rychle porovnat trvání dvou či více úkolů.

Výsledná konstelace pak ilustruje plán projektu. Easy Gantt plně vyhovuje standardům metodiky IPMA a PMI. Zvlášť užitečný a důležitý je tento nástroj pro projektové manažery a oddělení lidských zdrojů, kteří s ním budou mít jasný přehled o posloupnosti událostí (úkolů) a současně se výrazně sníží riziko přetížení členů týmu.


Proč potřebujete Easy Gantt

Easy Gantt je důležitý, protože vše, co tvoří vnitřní strukturu projektu, je v něm přehledně zobrazeno. Navíc zobrazuje závislost různých úkolů v rámci projektu. Týmy mohou používáním Easy Ganttu nahradit schůzky nad updaty projektových stavů, protože vše podstatné lze najít na jedné obrazovce. Zřetelné vyjasnění pozic v grafu umožňuje jednoduchou vizuální kontrolu, která pomáhá členům týmu pochopit pokrok na úkolech i celých projektech.

S Easy Ganttem mohou pracovní týmy takticky plánovat projekty tak, aby hlavní pracovní zátěž byla soustředěna blíže k plánovanému datu zahájení, dokončení, nebo rovnoměrně po celé časové ose projektu. Bez ohledu na to, kterou z těchto metod si zvolíte, všichni členové týmu zde vždy najdou užitečné přehledy, které jim významně pomohou integrovat své vlastní pracovní návyky do celkového plánu projektu.

Cesta k vytvoření Ganttova diagramu podle vašich představ začíná definováním a začleněním požadovaných aktivit (úkolů). Poté si přizpůsobíte konkrétní sloupečky s informacemi, které vás zajímají, jednotky časové osy (dny, týdny, měsíce), filtry apod. Následně vyberete, které položky závisí na jiných a kdy dochází k jakým aktivitám (úkolům). U každé aktivity (úkolu) uveďte, kolik hodin bude vyžadovat (předepsaná doba) a kdo je za ní zodpovědný (přiřazený uživatel).

Nakonec určete dobu, kdy se bude na úkolu pracovat (datum vytvoření, datum dokončení). Hlavní výhodou této techniky je její dobrý vizuální přehled, kterému snadno porozumí prakticky všichni účastníci projektu stejně snadno jako případná třetí strana. Další informace o Ganttově diagramu se dozvíte na landing page.

Plně vybavený software pro moderního projektového manažera? Easy.

Mějte všechny důležité nástroje pro dokonalé plánování, správu a kontrolu projektů v jediném softwaru.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.