Gantt pro snadné plánování projektů

Gantt vizualizuje projektové úkoly v čase a umožňuje snadné plánování projektu. Pomocí drag&drop přesouvání úkolů na časové ose naplánujete jakýkoliv projekt. Tvorba vazeb, podúkolů a milníků je úplně jednoduchá.

Easy Project – Gantt chart for easy project planning

Klíčové funkce:

  • vizualizace projektových úkolů v čase – Gantt nad úkoly
  • plánování úkolů v čase – drag & drop
  • vazby mezi úkoly a podúkoly
  • zakládání úkolů z Ganttu
  • vizualizace celého projektového portfolia v čase
  • plánování projektů v čase – drag & drop
  • export Ganttu do PDF

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy