WBS – struktura rozpadu práce

Funkce WBS je založena na metodě hierarchického rozložení projektu do menších, lépe doručitelných celků, tzv. "deliverables". Projekty lze plánovat v podobném logickém uspořádání jako u oblíbené a efektivní metody myšlenkových map. Díky rozložení projektu na podprojekty a dílčí úkoly lze plánovat rychleji a s větším důrazem na logickou struktruru.

Easy Project – WBS – Work Breakdown Structure

Klíčové vlastnosti:

  • vizualizace projektů, úkolů a podúkolů v podobném logickém uspořádání jako u metody myšlenkového mapování
  • "drag and drop" řazení úkolů a projektů
  • vytváření úkolů
  • modifikovatelné barevné odlišení jednotlivých prvků
  • klávesové zkratky pro rychlejší práci
  • zoom in – zoom out
  • historie úprav

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy