Jak přidat nového uživatele

Jak přidat nového uživatele

Nového uživatele můžete přidat buď přes menu Další > Administrace > Uživatelé nebo jednodušší cestou - menu Další > Uživatelé - a kliknutím na zelené tlačítko Nový uživatel. Uvidíte následující stránku:

 

Základní nastavení

Vyplňte všechna potřebná pole.

Jazyk na uživatelském profilu je k dispozici, pouze je-li v sekci Další » Administrace » Nastavení » Zobrazení vypnuta možnost „Výchozí jazyk přiřadit přihlášeným uživatelům“.

Štítky jsou personalizované značky, které lze připojit k uživatelskému profilu.

Checkbox "Systémový uživatel" se používá pouze na operace v Easy Project (REST API), není to skutečná osoba, účet je součástí placené licence. Uživatelský účet je pak dostupný pouze na potřebných místech, jinak je jeho stav běžně skrytý. 

 

Administrátor, malý administrátor, non-administrátor

Každý z uživatelů může mít následující typ účtu:

 • Administrátor - má plný přístup a všechna oprávnění pro všechny oblasti aplikace
 • Malý administrátor - má plný přístup a oprávnění pro vybrané oblasti aplikace
 • Non-administrator - má pouze takový přístup a oprávnění příslušející jeho členství v projektech, uživatelských rolích a typu uživatele

 

Autentifikace

V této části můžete buď přímo zadat heslo nebo ho nechat vygenerovat, nebo si nový uživatel nastaví své heslo při přihlášení.

 

Vlastní vzhled

Vyberte si jeden ze 3 designových motivů, které vyhovují různým potřebám uživatelů - výchozí, kompaktní a tmavý. Každý uživatel může přepínat mezi tématy na svém uživatelského profilu.

 • Výchozí motiv je navržen pro většinu uživatelů, protože přináší standardní barevné grafické rozvržení vhodné pro typickou práci, zejména za denního světla nebo dobře osvětlených prostředí v noci.
 • Kompaktní motiv je motiv světlé barvy s mnohem kompaktnějším rozvržením grafických prvků pro zobrazení většího množství dat na jedné obrazovce, čímž se snižuje potřeba skrolování.
 • Tmavý motiv zobrazuje tmavé povrchy na většině uživatelského rozhraní, čímž pomáhá zlepšit vizuální ergonomii snížením námahy očí a usnadněním sledování obrazovky v tmavých prostorách.

 

E-mailová oznámení

Nastavte, kdy bude uživatel dostávat e-mailová upozornění. Toto nastavení, pokud chcete, si může také upravit sám uživatel.

 

Nastavení

Formát hodin: Má dvě varianty, vyberte, jakým způsobem se bude údaj zobrazovat.

Zápis času pomocí: Zde můžete zvolit, jakou formou si bude uživatel zapisovat čas - pomocí času, pomocí rozsahu (od - do) nebo pomocí času i rozsahu.

Zarovnání čísel: Určí na jakou stranu se zarovná zobrazení čísel.

Časové pásmo: Vyberte časové pásmo pro každého uživatele individuálně. Pokud nenastavíte žádné, bude použito časové pásmo podle nastavení serverů.

 

Podpis v e-mailu

Automatický podpis pro e-mailové zprávy můžete uživateli nadefinovat zde nebo ho opět můžete nechat, aby si jej nastavil sám ve svém účtu (necháte mu oprávnění k této úpravě). Ve snadném CK editoru si můžete nastavit různé formáty a přidat obrázky.

 

Externí kalendáře

Do uživatelského profilu můžete přidat jeden nebo více externích kalendářů. Fungují stejně jako fondy pracovní doby pouze s tím rozdílem, že jsou k dispozici výhradně pro tento konkrétní uživatelský profil.

 

Další volby

Poslední z věcí, které je potřeba nastavit, je určení rolí a práv přidávaného uživatele. Pozor na to, že pokud při vytváření nového nebo editaci existujícícho uživatele zvolíte "Použij role a práva podle uživatele", pak se nepřenesou ty role a práva, která jsou u vybraného uživatele nastavená podle jeho členství ve skupinách, ale budou uplatněna pouze jeho osobní oprávnění. Skupinové členství, skupinové role a práva nelze mezi uživateli přenést.

Z rozbalovacího menu vyberte uživatele, podle kterého se role a práva nastaví.

V ukázce jsme pro zkopírování práv vybrali uživatele, který je konzultantem podpory.

Pokud se vzápětí podíváte na přehled projektů nového uživatele, uvidíte, že byl také začleněn do projektů a v každém mu byla zadána příslušná role, takže není potřeba mu vše nastavovat ručně.

 

Jak přidat uživatele do projektu

 1. Uživatele můžete do projektu zadat samostatně.
 2. Nelze přidat uživatele a zároveň skupinu jedním krokem. Jako první přidejte uživatele a potom skupinu s tímto vybraným uživatelem (pak je uživatel v obou rolích).
 3. Nelze přidat znovu samostatně uživatele, pokud už je zařazen do projektu jako člen skupiny.

 

Okrajové případy

 • Pokud při vytváření nového nebo při editaci existujícícho uživatele zvolíte "Použij role a práva podle uživatele", pak se nepřenesou ty role a práva, která jsou u vybraného uživatele nastavená podle jeho členství ve skupinách, ale budou uplatněna pouze jeho osobní oprávnění. Skupinové členství, skupinové role a práva nelze mezi uživateli přenést.
 • Nastavení zobrazení formátu hodin v profilu uživatele není aplikováno na Pracovní výkazy, kde je vždy použit krátký formát.
 • Role Malý administrátor nemá oprávnění v sekci "Uživatelé" upravovat přihlašovací jméno, heslo, e-mailové adresy. Nevidí ani nastavené RSS a API klíče adminů. 

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.