Radosti a strasti práce projektového manažera

Datum:3/17/2021
Délka:2 minutes
Autor:Adam Romaňák
Sdílet:

Přišel čas na trochu introspektivy. Zamyslete se s námi nad tím, co si na roli projektového manažera skutečně užíváte, a co vám naopak při řízení projektů neustále pije krev. Práce projektového manažera nepatří k těm snadným.

Pro začátek má na vaši práci vliv celá řada externích faktorů, musíte se neustále učit, interagovat s okolím a nést značnou odpovědnost. Přes to se řada z vás vydává na tuto kariérní cestu, a další se nás ptají, jaké to vlastně je mít na práci řízení projektů .

Proto jsme se zeptali sami sebe, co máme na řízení projektů nejraději, a bez čeho bychom se naopak určitě obešli. Začneme ale s těmi pozitivy.

Váš tým

Jako projektový manažer budete mít na starost skupinu lidí s různou kvalifikací, ale stejným cílem. Vaši kolegové se budou dost možná lišit náturou, původem nebo kulturou ale přinášejí s sebou neocenitelně různorodé perspektivy.

Když si v týmu správně nastavíte role a budete s nimi dále pracovat, pomůže vám tato diverzita k lepšímu řízení projektů. Když navíc dáte vašim lidem šanci vyniknout a odstraníte jim z cesty nepříjemné překážky, možná najdete jejich skutečný potenciál.

Od plánu až po realizaci

Jako “projekťáci” máme možnost sledovat vývoj projektu od zadán a plánování, přes jeho realizaci až po vyhodnocení , případně další existenci. Musíme si tak uvědomit, že oproti řadě dalších profesí netrpíme odloučením od výsledku nebo širšího kontextu naší práce. Navíc můžeme sledovat vznik něčeho z ničeho, ať jde o opakované projekty, na které už máme vlastní šablony , nebo úplně nové a nevšední výzvy.

Přidaná hodnota

Ultimátním cílem projektů je doručení obchodních výsledků. Lidé, kteří řídí projekty musí najít rovnováhu mezi malými detaily a širší vizí. Vytvářejí tak most mezi částí firmy, která rozhoduje, a tou která vykonává. Pokud je tato role sehrána správně, projektový manažer vytváří rozhodující hodnotu pro organizaci, a to se pak hned pozná.

Jaký by měl být rok 2021? Easy.

Mějte všechny nástroje pro dokonalé plánování, správu a kontrolu projektů v jediném softwaru.

Role projektového manažera má zároveň i svou odvrácenou stranu. S jakými problémy se tedy nejčastěji potýkáme?

Všechna zodpovědnost, žádná autorita

Práce project managera má v sobě zabudovaný vnitřní rozkol. Na této pozici nesete osobní odpovědnost za celé projekty a musíte kontrolovat váš tým, ale přesto nemáte dostatečnou manažerskou autoritu nebo pravomoci, které byste občas zoufale potřebovali. Tento fakt se snáší o to hůře, že díky vaší pozici přesně víte, kde byste tyto zdroje uměli využít.

Úroveň nejistoty

Významnou překážkou, kterou musí projektoví manažeři na denní bázi překonávat, je vysoká míra nejistoty. I přes důkladné plánování a nutnou agilitu řízení je realizace částí projektu nebo jeho celý výsledek mimo naši vlastní kontrolu, a i když tedy odvádíme svou práci správně, při pomyšlení na doručení některých výsledků se nám nedostává vnitřního klidu.

Vyjednávání o všem

“Projekťák” musí fungovat jako spojka mezi stranami. Mezi klientem a firmou, mezi vedením a exekutivou. Přenáší při tom klíčové informace z jedné strany na druhou, a většinou se pak ocitá v pozici, kdy musí jednu stranu obhajovat před tou druhou. V tom nakonec také částečně spočívá přidaná hodnota této role, jak jsme již zmínili. Ale to neustálé vyjednávání, vysvětlování a nahánění je někdy vysilující.

Závěrem můžeme přiznat, že i role projektového manažera má své výhody a nevýhody. Ve chvíli, kdy se od vás očekává, že budete řídit, monitorovat, plánovat a vyhodnocovat práci jakéhokoliv týmu, zaručeně vás čeká spousta výzev.

Tato práce je nakonec z velké míry o komunikaci se zúčastněnými stranami. A tak počítejte, že lidský faktor a firemní kultura se v praxi projektového řízení bezpodmínečně projeví. Dost možná nakonec rozhodnou i o tom, zda ve vašem případě převáží klady nad zápory.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy