cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Přístupy k vedení týmů. Jaký typ projektového lídra jste vy?

7/28/2020
4 minutes
Adéla Sýkorová
V tomto článku si představíme pět různých stylů vedení týmů při projektech. Schopnost tyto styly identifikovat a dle potřeby mezi nimi přepínat totiž posune vaše projektové řízení na vyšší úroveň.

Přesun pracovních procesů do digitálního světa narušuje nejen samotné pracovní struktury, ale také tradiční přístupy k řízení projektů a vedení týmů. Klasické formy leadershipu, včetně univerzálních strategií, které tvrdí, že byste stejným způsobem mohli vést různé týmy, jsou dnes již identifikovány jako nefunkční a upouští se od nich. Doba přeje flexibilitě, žádá si schopnost reagovat rychle na nové výzvy a patřičně využívat moderní nástroje.

Nejen projektoví lídři se tak v dnešní době obrací k přístupu takzvaného adaptivního nebo situačního vedení, tedy technice, která stojí na přizpůsobení stylu vedení dané situaci, kontextu a týmu. Abyste mohli i vy přepínat mezi styly dle nároků vaší práce, je v první řadě nutné si je určit, a najít mezi nimi váš výchozí styl.

Každý z následujících stylů, tak jak je popisuje poradenská společnost Gartner, je vhodný pro jiný typ týmů. Sledujte proto nejen styly, ale i týmy, případně situace, pro které jsou vhodné.


Spolupracovník

Lídři, kteří staví především na hodnotách spolupráce, jsou zvyklí se sami důsledně zapojovat do denní agendy a úkolů. Přiloží ruku k dílu, ale při tom poskytují podporu a slouží jako zdroj rad, informací a pomáhají skupinu rozvíjet. Svoje podřízené pak hodnotí především podle toho, jak si vedou při výkonu práce a nejlépe se jim pracuje s novými nebo méně zkušenými týmy.


Velitel

Pokud váš tým vede Velitel, můžete se spolehnout na to, že se jeho ruce od samotné práce tak říkajíc neušpiní. Velitel dodá vstupní vizi, jasně nastaví cíle a rozsah očekávané práce a exekuci už nechá na týmu, jehož výsledky hodnotí čistě podle toho, zda jsou dosaženy vytyčené cíle. Velitelé se nejlépe hodí do již fungujících a zkušených týmů, kde jsou jasně vymezené týmové role.


Kouč

Správný Kouč se soustředí na kontrolu kvality práce týmů. Koučové radí svým týmům, a snaží se splnění cílů dosáhnout skrze růst a posun jednotlivých členů. Úspěch pak posuzují nejen na týmové ale i individuální úrovni a soustředí se při tom na zlepšení. Tento typ řízení je ideální pro týmy zaměřené na provoz, procesy a akceschopnost.


Katalyzátor

Jasně zdůrazní, co se musí udělat, zorganizují přípravná setkání a rozjedou kreativní soukolí týmu. Katalyzátoři jsou perfektní lídři pro inovativní týmy, jelikož se ženou za narušením stávajících pořádků, přičemž projekty a týmy řídí tak, aby výsledkem byla nová nebo kreativní řešení.


Konzultant

V roli rádců, kteří sdílí svoje zkušenosti s týmem, aby mu pomohli dosáhnout cílů, jsou konzultanti. Podobně jako velitelé nezasahují do denních úkonů a agendy, místo toho si drží vyšší perspektivu a sledují nejen pracovní výkon, ale i schopnost spolupráce a odolnost jednotlivých členů. Hodí se proto nejlépe k týmům s konzervativním charakterem, od kterých se neočekávají inovativní nebo kreativní výstupy.

Našli jste se? Ještě není vyhráno. Jak jsme říkali na začátku, projektový manažer, stejně jako každý jiný lídr, si dnes ani v budoucnu nevystačí s osvojením jednoho stylu. Naopak musí mezi styly přepínat, tak jak si žádá situace, tým nebo projekt, který je právě potřeba odřídit.

Pracujete se zajetým týmem? Nastavte cíle jako Velitel, a držte se jich. Je váš tým konzervativní a bude dlouhodobě pracovat na jednom rozsáhlém projektu? Zapněte Easy Project, držte si přehled a udílejte rady jako Konzultant. Potřebujete narušit pořádky ve vašem odvětví? Nastartujte mladý tým a buďte jeho Katalyzátorem.

Toto jsou jenom ukázky možného párování, praxe vám jistě do cesty přihraje další výzvy a situace, které si budou žádat změnu stylu vedení. Důležité v takové chvíli je, abyste věděli, v jakém stylu se nyní nacházíte, a jaké další jsou vám k dispozici. Poté již můžete správně upravit svoji strategii.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.