Hlavní informace

 

Nový Easy Project 10
s funkcí řízení rizik

 

Nová verze celosvětově úspěšného software z české dílny je tu.
Easy Project 10 přináší vylepšené uživatelské prostředí, Risk management a další nejžádanější funkce pro projektové řízení.

 Vyzkoušet zdarma 

 

Vhodný pro vzdálenou spolupráci

Vhodný pro vzdálenou spolupráci

Best project management tools
Nejlepší PM nástroje

Gantt, WBS, Earned value management, Kanban, Scrum, řízení zdrojů a další! Všechny klíčové nástroje již integrované a připravené pomoci vám i vašemu týmu.

Best project management tools
Snadné použití

Nastavte oprávnění a workflow automaticky jedním kliknutím. Použijte 15 předdefinovaných rolí a dashboardů vhodných pro všechny typy firem a projektů.

Project management in cloud or server
Rychlý přístup

Datová centra rozmístěná po celém světě a řešení pro váš vlastní server zaručují prvotřídní odezvu a rychlost ať jste kdekoli.

Project management in mobile
100% mobilní

Spravujte své projekty na libovolném mobilním zařízení, ať jste kdekoli. Buďte nezávislí a maximálně efektivní díky aplikacím pro iOS a Android.

 

 

Easy Project ve verzi 10 – co nového přináší?

Nový Easy Project 10 přináší vylepšený design a uživatelské prostředí spolu s nejžádanějšími funkcemi pro správu projektů jako např. řízení rizik (risk management)

Kromě toho se můžete těšit na více než 25 profesionálních obchodních funkcí pro Správu zdrojů, Agilní finance, Help desk, CRM, DevOps a mnoho dalšího.

Nové funkce uvedené v této verzi:

Easy-Project-2019-ver-1-2 

Easy Project nám přinesl kontrolu nad projekty. Jsme nyní efektivnější při jejich plánování i revizi a máme vhled, který nám před tím chyběl. Také jsme velmi spokojeni s podporou, která nám pomohla s nastavením systému pro naše detailní potřeby. 

Easy Project Client - David R. Grow
David R. Grow
CEO
CompliancePoint, Inc.

Podívejte se na záznam webináře

Easy Project 10 s řízením rizik - nové funkce a jak z nich vytěžit maximum

Během 30 minut zjistíte, jak může nový Easy Project pomoct vašim projektům.

 

 Vyzkoušet zdarma 

Jaký přínos uživatelé Easy Projectu nejvíce oceňují

 

Vyšší 
efektivita projektů

+ 0 %

 

Agilní týmová
spolupráce

+ 0 %

 

Časové 
úspory

+ 0 %

 

Vyšší ziskovost 
projektů

+ 0 %

 

Optimální 
vytížení zdrojů

+ 0 %

 
 

 

Vyšší 
efektivita práce

56 %

 

Agilní týmová
spolupráce

75 %

 

Časové 
úspory

32 %

 

Vyšší ziskovost 
projektů

81 %

 

Optimální vytížení 
zdrojů

57 %

 
 

Na základě průzkumu provedeného na více než 40 000 uživatelích Easy Project.

 

 

Podrobná specifikace aktualizace Easy Project 10

Minimalizujte obchodní rizika díky Řízení rizik (Risk managementu)

Jaký proces je povinný u každého řádně řízeného projektu projekt? Řízení rizik! Tento nástroj umožňuje nastavit matici rizik prostřednictvím vaší organizace, řídit rizika projektů a poskytovat globální zprávy o rizicích a přehled pro správu. Globální modul se hodí pro Liniové manažery, Manažery rizik a pracovníky Projektových kanceláří (PMO), zatímco projektový modul je optimální pro Manažery projektů, protože jim umožňuje řídit projektová rizika kontrolovaným způsobem pro každý konkrétní projekt, na který dohlížejí.

Zjistit více

Easy Project 10 - Risk management 

Lépe dostupný Plánovač přímo v panelu nástrojů

Oblíbená funkce Plánovač, která umožňuje ještě rychlejší a pohodlnější přístup, je nyní k dispozici přímo na panelu nástrojů aplikace Easy Project.

Funkce Plánovač nabízí přetahovací kalendář, v němž se zobrazují všechny schůzky, úkoly, plánované zdroje, účast a záznamy času stráveného prací. Rychle se stává nejpoužívanější funkcí našich klientů, protože poskytuje konečný a okamžitý přehled o tom, co dělají běžní pracovníci i manažeři.

Zjistit více

Easy Project 10 - Scheduler 

Jak lépe plánovat průběh testů? S Plány testů

Do funkce Testovaný případ byla přidána nová entita, Plán testů, poskytující skvělou plánovací platformu pro vaše scénáře průběhu testů. Seskupuje vybrané testované případy do svazku. Plán testů může být spojen s úkolem => všechny testované případy patřící k testovacímu plánu budou spojeny s úkolem.

Funkce testovaných případů je skvělý nástroj, který pomáhá s opakujícími se procesy a s příběhem/průběhem testů a je kompatibilní s mnoha metodikami testování. Testované případy jsou se hodí především IT týmům pro přísnější a systematičtější testování, ale i průmyslovým společnostem.

Zjistit více

Easy Project 10 - Test Plans 

Závislá přizpůsobená pole pro automatické propojování dvou kompatibilních hodnot

Naši zákazníci nás požádali, abychom vytvořili možnost pro nastavení závislosti mezi hodnotami 2 různých polí v „Seznamu“. Abychom tento problém vyřešili, vytvořili jsme nový uživatelský typ pole „Závislý seznam“. Chcete-li jej nastavit, stačí vytvořit dvě uživatelská pole. Když změníte hodnotu v kterémkoli z obou polí, hodnota v druhém poli se automaticky změní, protože je závislá na hodnotě druhého pole. Tato závislost si jistě najde uplatnění v mnoha obchodních operacích.

Zjistit více

Easy Project 10 - New dependent custom fields 

Předpokládaná doba vypočítaná na základě data zahájení a termínu úkolu

Při plánování úkolů v Easy Projectu, musíme nastavit datum zahájení a dokončení, abychom uživatelům poskytli informaci, když očekáváme, že budou úkoly splněny. Manažeři, kteří již dříve pracovali s Microsoft Projectem (MSP), nechtějí přidat „datum dokončení“ manuálně. Očekávají, že si mohou nastavit počáteční datum a dobu trvání úkolu a datum dokončení bude vypočítáno automaticky. Proto přinášíme řešení tohoto problému - výpočet data dokončení podle doby trvání úkolu.

Teoreticky jej manažer může spočítat manuálně, ale k tomu by musel zkontrolovat kalendář a vypočítat počet pracovních hodin v konkrétním měsíci, zkontrolovat, zda si aktuální uživatel naplánoval některé nepřítomnosti, a pak vypočítat odhadovaný čas manuálně. Takový výpočet je proveditelný, ale nikoliv uživatelsky přívětivý.

Zjistit více

Easy Project 10 - Due date calculation by task duration for quicker task creation 

Bezpečnostní zámek po neúspěšných pokusech o přihlášení

Pokud je tato funkce povolena, aktivuje se zablokování pomocí bezpečnostního zámku, pokud některý uživatel zadá několikrát nesprávné heslo. Tento uživatel před dalším pokusem o přihlášení obdrží upozornění na to, jak dlouho bude účet deaktivován. Toto upozornění můžete nakonfigurovat v části Další » Administrace » Nastavení » Autentifikace » Neúspěšné pokusy o přihlášení.

Zjistit více

Easy Project 10 - Better safety protection with security lock 

Viditelný stav docházky uživatelů, jimž byly přiděleny úkoly

Již během přidělování úkolu uživateli vidíte jeho docházku, takže úkol nepřidělíte např. nemocné osobě nebo pracovníkovi na dovolené. Tato funkce má za úkol zabránit zbytečnému opětovnému přiřazování úkolů.

Zjistit více

Easy Redmine 10 - Visible attendance status of task assignees 

Připojte k projektům vlaječku

K libovolné podporované entitě, například k projektům, úkolům, kontaktům atd., lze přidat nové uživatelské pole v barevném formátu. Přizpůsobené pole je uživatelům k dispozici ve třech barvách (vlaječkách) - zelená, oranžová, červená. Každá barva představuje ručně vybraný indikátor a je na uživatelích, jaký význam těmto barvám přiřadí. Příklad použití: Rozpočet - zelená, Dodržování harmonogramu - oranžová, Odezva od klienta - červená.

Zjistit více

Easy Redmine 10 - Add flags to your projects 

 Vyzkoušet zdarma 

 


Easy Project pomáhá řídit projekty v předních světových společnostech

 

Logo Ogilvy

Logo Continental

Logo Bosch

Logo Lear

Logo Toyota

 

Easy Project je IPMA & PMI kompatibilní

IPMA PMI standards compatible logo EasyProject.com 01 01

*SHINE Consulting s.r.o. má akreditován tréninkový program Řízení projektů v praxi u Společnosti pro projektové řízení dle mezinárodního standardu IPMA a je rovněž členem programu PMI R.E.P. Registered Education Provider. **The PMI Registered Education Provider logo je registrovaná značka Project Management Institute, Inc.

 

 

100% připraveno pro vzdálenou spolupráci

Vše co potřebujete k vzdálenému řízení projektů a týmů na jednom místě. Mějte kontrolu, ať pracujete odkudkoliv.

 • Řízení projektů on-line a jednoduše díky WBS myšlenkovým mapám, Gantt chartu, kritickým cestám a směrným plánům, rychlému plánovači, milníkům a šablonám projektů
 • Efektivní spolupráce v jedné platformě za pomoci audio a video konferenčních hovorů, týmového chatu a sdílených projektových dokumentů.
 • Profesionální agilní vývoj a projekty s funkcemi pro SCRUM, kanban, scrumban, backlogy, burn-down a velocity grafy, sprinty, reporty a další.
   
 • Přehledné měření a plánování času a produktivity za pomoci přehledů odpracované práce, reportů, časových rozvrhů a stopek.
 • Snadné řízení práce a procesů díky úkolům, checklistům, přehlededům odpracovaného času, workflow, rolím a oprávněním uživatelů, integrovanému kalendáři a termínům.
 • Komplexní kontrola a reporting projektů za pomoci earned value, grafů, reportů aktivit, časových výkazů a alertů. Nyní nově i řízení rizik (risk management).
   

 Vyzkoušet zdarma 

 

 

 

 

 

 

Řízení projektů jednoduše – blog, tipy, zdroje

Všechny články

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace