Jak budovat důvěru v PM týmu řízeném na dálku

4/26/2022
6 minutes
Jakub Ryba
Zeptali jsme se vlivných osobností a lídrů v oblasti lidských zdrojů na jejich nejlepší tipy pro budování důvěryhodného pracoviště. Společnosti mohou zlepšit svou kulturu na pracovišti stanovením jasných cílů a řešením předsudků manažerů spojených se zaměstnáváním na dálku.

Důvěru je možné ztratit kvůli nejistotě. Vedoucí pracovníci musí definovat očekávání od vzdálených zaměstnanců, od toho, jak často se mají hlásit, až po používání virtuálních nebo telefonických zpráv. Tento návod můžete použít k tomu, abyste potenciálním pracovníkům přiblížili postoj vaší společnosti ke vzdálené práci. Stačí změnit příručku vaší společnosti.

V této souvislosti si můžete přečíst o nejvýznamnějších trendech v projektovém řízení, které vyplynuly z průzkumu mezi 115 mezinárodními manažery. Můžete tak získat inspiraci pro řízení vlastních projektů. Níže tedy uvádíme několik slíbených tipů.


Investujte do zdraví svých zaměstnanců

Vytvoření důvěryhodného pracovního prostředí při práci na dálku může u některých osob vyžadovat trpělivost a soucit. Je důležité si uvědomit, že firmy musí prosperovat, aby uspokojily poptávku. Projděte si podrobně různé dostupné benefity, které zaměstnancům pomohou se se situací vyrovnat.

Zaměstnavatelé by si měli být vědomi různých možností dovolené a úprav na pracovišti, aby dokázali vyvážit potřeby firmy a zaměstnanců. Měli by také efektivně vyjednávat o požadavcích na novou virtuální kancelář z hlediska agility, adaptivního vedení a empatie k lidem a jejich pohodě. Chcete-li mezi zaměstnanci vybudovat kulturu důvěry, ukažte jim, že je vnímáte jako lidi, nejen pracovníky.


Transparentnost dialogu

Pro efektivní práci na dálku musí mít vzdálené týmy vzájemnou důvěru, kterou lze vybudovat pouze pravidelným kontaktem. K vybudování důvěry ve vzdáleném pracovním prostředí je zapotřebí školení komunikačních dovedností. Můžete využít různých komunikačních taktik – např. stanovení pravidelného času kontroly nebo zveřejnění příspěvku v týmovém chatu, abyste ostatním sdělili, kdy budete opět online. Uveďte také, jak plánujete hodnotit práci.

Stanovte jasné cíle, používejte standardní měřítka výkonnosti a důsledně oceňujte a odměňujte zaměstnance za dosažené výsledky. Otevřená a pravidelná komunikace je v prostředí práce na dálku zásadní, a to i v případě, že si zaměstnanci již vzájemně důvěřují. Podle nedávného průzkumu společnosti Bamboo HR se pracovníci na dálku od COVID-19 méně často setkávají se svými přímými nadřízenými, ale ti, kteří se setkávají častěji, mají větší šanci na pokrok.


Ukažte svou zranitelnost

Jelikož jsme společenští tvorové, lidská vřelost posiluje důvěru v druhé lidi více než pouhé využívání kompetencí. Důvěru ve vzdáleném pracovním prostředí může pomoci vybudovat vyvinutí většího úsilí o navázání kontaktu s lidmi. Abychom si důvěru udrželi, musíme být schopni tolerovat nedostatky toho druhého a uznat naši společnou lidskost a zároveň zachovat vysoké pracovní standardy.


Mikromanagement vašeho týmu

Práce na dálku vyžaduje neustálou komunikaci o projektech a nadcházejících aktivitách. Pokud mají pracovníci pocit, že jsou neustále sledováni, a to i v době, kdy a kde pracují, mohou začít vedení nedůvěřovat. Aby se důvěra ve vzdáleném pracovním prostředí rozvíjela, musí společnosti zaměstnancům poskytnout pravomoci, vést je k odpovědnosti za jejich práci a podporovat je v soustředění.

Můžete také použít jakýkoli nástroj pro řízení projektů, abyste mohli sledovat práci a vytvářet grafy, přehledy atd. Profesionální služby, jako je implementace řízení projektů, technická podpora, webináře a online školení, jsou k dispozici v Easy Projectu, takže je můžete využít!


Řešení předsudků managementu o zaměstnávání na dálku

Vzdálení zaměstnanci se obávají, že budou přehlíženi při povyšování, protože se nemohou osobně setkávat s představiteli společnosti. I když důkazy ukazují, že vzdálení zaměstnanci mají větší pravděpodobnost, že dosáhnou kvalitních výsledků, většina manažerů stále hodnotí jejich výkonnost hůře ve srovnání s osobními zaměstnanci.

Proškolte manažery, aby si uvědomili své vlastní nevědomé předsudky a vytvořili spravedlivý systém, kterému budou zaměstnanci důvěřovat. Snažte se o objektivitu v kritériích hodnocení výkonu a povyšování, aby nedocházelo k penalizaci pracovníků na dálku. Je také velmi důležité podporovat rozhovory mezi vzdálenými pracovníky a vedoucími pracovníky uvnitř i mimo jejich hierarchii řízení, a to formou rozhovorů mezi čtyřma očima nebo v malých skupinách.


Usnadnění vytváření mezilidských vztahů

Důvěra vzniká a prohlubuje se, když členové týmu cítí, že do něj patří. To je nemožné při e-mailových schůzkách a schůzkách na Zoomu. Transparentnost se zvyšuje komunikací celofiremních úspěchů nebo důležitých událostí. Podniky budou mít prospěch z rozvoje pocitu sounáležitosti, ale také si udrží ty nejlepší zaměstnance!


Měření výkonu a výstupů

Neposuzujte výkonnost svých zaměstnanců podle toho, jak jsou aktivní na firemním chatu nebo jak rychle odpovídají na e-maily. Zkoumejte jejich skutečný výkon. Při použití této strategie se práce zaměstnance hodnotí podle produktu, nikoli podle toho, jak jeho práce vypadá. Zaměřte se na splnění úkolu, abyste vybudovali důvěru mezi vzdálenými zaměstnanci a jejich manažery.


Dopřejte si čas na společenské aktivity mimo práci

Vedení týmů v distribuovaném a vzdáleném prostředí přináší jedinečné výzvy. Budování spolehlivých vazeb mezi členy týmu založených na transparentnosti a zranitelnosti je stále náročnější. Snažte se obnovit neformální a spontánní spojení, k nimž dříve docházelo na chodbách a v konferenčních místnostech. Vedoucí pracovníci musí svým týmům cílevědoměji vymezovat čas a prostor a vybírat témata rozhovorů. Znalost a respektování osobnosti svých kolegů je silnou devizou spíše než jen jejich profese. Osobní příběh může dva lidi rychle spojit.


Můžeme vám s něčím pomoci?

V Easy Projectu jsou zahrnuty metody WBS, Gantt, SCRUM, Kanban a další osvědčené techniky PM. K dispozici jsou moduly pro zdroje, finance, HelpDesk, B2B CRM a sada nástrojů DevOps, které je možné používat – tak si ji běžte co nejdříve vyzkoušet!

Plně vybavený software pro moderního projektového manažera? Easy.

Mějte všechny důležité nástroje pro dokonalé plánování, správu a kontrolu projektů v jediném softwaru.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.