cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Easy Project 10 – Chraňte své projekty před riziky

4/7/2020
7 minutes
Lukáš Beňa

Jsou vaše projekty dobře chráněny před běžnými riziky? Můžete si naplánovat své budoucí scénáře testování přímo v řízení projektů? Jsou vaše projekty zabezpečeny před neoprávněným přístupem? Nebo si můžete nechat automaticky spočítat datum dokončení svých úkolů? Samozřejmě, že můžete. S novým Easy Projectem 10, který byl právě vydán.

Tato verze je plnohodnotný upgrade z předchozí verze 2019 a přináší nové funkce, jako je řízení rizik, plánovač v panelu nástrojů, testovací plány, závislá uživatelská pole, automatický výpočet data dokončení úkolů, vylepšené zabezpečení a další novinky pro vaše projekty. Níže naleznete seznam nejdůležitějších nových funkcí přicházejících s Easy Projectem 10.


Minimalizujte obchodní rizika díky Řízení rizik

Jaký proces je povinný u každého řádně řízeného projektu projekt? Řízení rizik! Tento nástroj umožňuje nastavit matici rizik prostřednictvím vaší organizace, řídit rizika projektů a poskytovat globální zprávy o rizicích a přehled pro správu. Globální modul se hodí pro Liniové manažery, Manažery rizik a pracovníky Projektových kanceláří (PMO), zatímco projektový modul je optimální pro Manažery projektů, protože jim umožňuje řídit projektová rizika kontrolovaným způsobem pro každý konkrétní projekt, na který dohlížejí.

Zjistit více

Easy Project – Řízení rizik


Lépe dostupný Plánovač přímo v panelu nástrojů

Oblíbená funkce Plánovač, která umožňuje ještě rychlejší a pohodlnější přístup, je nyní k dispozici přímo na panelu nástrojů aplikace Easy Project.

Funkce Plánovač nabízí přetahovací kalendář, v němž se zobrazují všechny schůzky, úkoly, plánované zdroje, účast a záznamy času stráveného prací. Rychle se stává nejpoužívanější funkcí našich klientů, protože poskytuje konečný a okamžitý přehled o tom, co dělají běžní pracovníci i manažeři.

Easy Project – Plánovač


Jak lépe plánovat průběh testů? S Plány testů

Do funkce Testovaný případ byla přidána nová entita, Plán testů, poskytující skvělou plánovací platformu pro vaše scénáře průběhu testů. Seskupuje vybrané testované případy do svazku. Plán testů může být spojen s úkolem => všechny testované případy patřící k testovacímu plánu budou spojeny s úkolem.

Funkce testovaných případů je skvělý nástroj, který pomáhá s opakujícími se procesy a s příběhem/průběhem testů a je kompatibilní s mnoha metodikami testování. Testované případy jsou se hodí především IT týmům pro přísnější a systematičtější testování, ale i průmyslovým společnostem.

Zjistit více

Easy Project – Plánovač


Závislá přizpůsobená pole pro automatické propojování dvou kompatibilních hodnot

Naši zákazníci nás požádali, abychom vytvořili možnost pro nastavení závislosti mezi hodnotami 2 různých polí v „Seznamu“. Abychom tento problém vyřešili, vytvořili jsme nový uživatelský typ pole „Závislý seznam“. Chcete-li jej nastavit, stačí vytvořit dvě uživatelská pole. Když změníte hodnotu v kterémkoli z obou polí, hodnota v druhém poli se automaticky změní, protože je závislá na hodnotě druhého pole. Tato závislost si jistě najde uplatnění v mnoha obchodních operacích.

Zjistit více

Easy Project – Závislá uživatelská pole


Předpokládaná doba vypočítaná na základě data zahájení a termínu úkolu

Při plánování úkolů v Easy Projectu, musíme nastavit datum zahájení a dokončení, abychom uživatelům poskytli informaci, když očekáváme, že budou úkoly splněny. Manažeři, kteří již dříve pracovali s Microsoft Projectem (MSP), nechtějí přidat „datum dokončení“ manuálně. Očekávají, že si mohou nastavit počáteční datum a dobu trvání úkolu a datum dokončení bude vypočítáno automaticky. Proto přinášíme řešení tohoto problému - výpočet data dokončení podle doby trvání úkolu.

Teoreticky jej manažer může spočítat manuálně, ale k tomu by musel zkontrolovat kalendář a vypočítat počet pracovních hodin v konkrétním měsíci, zkontrolovat, zda si aktuální uživatel naplánoval některé nepřítomnosti, a pak vypočítat odhadovaný čas manuálně. Takový výpočet je proveditelný, ale nikoliv uživatelsky přívětivý.

Zjistit více


Bezpečnostní zámek po neúspěšných pokusech o přihlášení

Pokud je tato funkce povolena, aktivuje se zablokování pomocí bezpečnostního zámku, pokud některý uživatel zadá několikrát nesprávné heslo. Tento uživatel před dalším pokusem o přihlášení obdrží upozornění na to, jak dlouho bude účet deaktivován. Toto upozornění můžete nakonfigurovat v části Další » Administrace » Nastavení » Autentifikace » Neúspěšné pokusy o přihlášení.

Zjistit více

Easy Project – Security lock


Viditelný stav docházky uživatelů, jimž byly přiděleny úkoly

Již během přidělování úkolu uživateli vidíte jeho docházku, takže úkol nepřidělíte např. nemocné osobě nebo pracovníkovi na dovolené. Tato funkce má za úkol zabránit zbytečnému opětovnému přiřazování úkolů.

Zjistit více

Easy Project – Status docházky


Připojte k projektům vlaječku

K libovolné podporované entitě, například k projektům, úkolům, kontaktům atd., lze přidat nové uživatelské pole v barevném formátu. Přizpůsobené pole je uživatelům k dispozici ve třech barvách (vlaječkách) - zelená, oranžová, červená. Každá barva představuje ručně vybraný indikátor a je na uživatelích, jaký význam těmto barvám přiřadí. Příklad použití: Rozpočet - zelená, Dodržování harmonogramu - oranžová, Odezva od klienta - červená.

Zjistit více

Easy Project – Vlaječky na projektu

Pokud vás tato nová verze Easy Project zajímá, vyzkoušejte si ji v 30denní bezplatné zkušební verzi nebo se podívejte na záznam webináře.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.