Soukromé komentáře

Jak pracovat se soukromými komentáři

U úkolů můžete ovlivnit zobrazení komentářů. S touto funkcí tak předejdete například tomu, aby vaši zákazníci mohli vidět interní komunikaci. 

Povolení soukromých komentářů

Pro možnost psaní a zobrazování soukromých komentářů je potřeba nastavit příslušné oprávnění v sekci Role a práva. S povolenou možností může uživatel označit napsaný komentář jako soukromý. 

Nastavení soukromých komentářů jako výchozí

Veškeré přidané komentáře budou ve výchozím stavu označeny jako soukromé. Jak toho docílit? Jděte do Administrace > Nastavení > Sledování úkolů. Zde najdete příslušný checkbox k zaškrtnutí. 

Volba soukromého komentáře tak bude vždy už přednastavena.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy