Barevné schéma

Jak nastavit barevné rozlišení úkolů

Barevné odlišení úkolů nastavíte přes sledování úkolů - jděte do Administrace > Nastavení > Sledování úkolů. Vyberte si jedno ze tří možných použití (není možné zvolit více najednou). 

Pokud si zvolíte barevné schéma pro pole s textem, barva se nezmění pro celou položku. Barevně se odliší pouze text odkazu (který lze rozkliknout), tedy ten, který je aktivním linkem - jako například předmět úkolu, název projektu a podobně. Naopak stavy, aktivity, data a podobně nejsou aktivním linkem, proto jejich barva zůstane nezměněna, jak je vidět na následujícím obrázku.

Barva podle Priority úkolu

Barva úkolů se bude nastavovat podle jejich priority. Barevné schéma pro každou z priorit můžete nastavit v Administraci > Kategorie > Priority úkolů. Každá z priorit může mít jinou barvu, takže je snadné na první pohled rozpoznat prioritu úkolu - který musí být zpracován hned a který může posečkat. 

Barva podle Stavu úkolu

Úkoly se budou barevně odlišovat podle stavu, ve kterém se nacházejí. Stavům úkolů nastavíte barvy v Administraci > Stavy úkolů. Každý stav úkolu může mít jiné barevné schéma, proto jednotlivé stavy svých úkolů jednoduše rozlišíte.

Barva podle Typu úkolu

Barevné schéma lze nastavit odlišně pro jednotlivé typy úkolů - jděte do Administrace > Typy úkolů. Díky tomu snadno rozlišíte různé typy svých úkolů.

Nastavení barevného schéma je vždy stejné. U každé z voleb - u stavu, typu úkolu nebo nastavení priorit si vyberete v dolní části požadovanou barvu a schéma podle ukázky.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.