Poznámky k verzi: 11+ (Podzimní edice)

Technologický "stack"

Tato část je důležitá pro serverové řešení. Uživatelé cloudu se o nic z níže uvedeného nemusí starat.

 • Operační systém: Debian 10 nebo 11
 • Redmine: 5.0.0.easy
 • Ruby: 2.6.3
  Podpora verzí 2.7.x a 3.x již brzy.
 • Bundler: 2.2.x
 • Databáze: Percona/MySQL 5.7+
 • redis-server: 5+
 • NodeJS: 14.16 (LTS)

Ve skutečnosti zde není žádný rozdíl oproti požadavkům verze 11.0. Přesto, pokud si nejste jisti údržbou některých komponent, připomínáme možnost předinstalovaného virtuálního počítače od naší podpory.


Vyhledávání 2.0

(Podrobná dokumentace je k dispozici zde)

Na základě dlouhodobé zpětné vazby od našich uživatelů bylo zcela jasné, že se musíme vážně zaměřit na modernizaci fulltextového vyhledávání. Důkladně jsme analyzovali různé vyhledávače a nakonec jsme zvolili řešení, které zkracuje dobu do dosažení výsledků pod jednu sekundu a zároveň pokrývá všechny vyhledatelné entity. Netřeba dodávat, že překonává předchozí vyhledávání o několik generací.


Myšlenkové mapy

(Podrobná dokumentace je k dispozici zde)

Mnozí z vás tento obecný koncept znají. Před několika lety jsme představili zásuvný modul WBS, který se stal nedílnou součástí Easy Project 11 Essentials. Zatímco WBS vytváří skutečné úkoly, na kterých mohou uživatelé pracovat a zaznamenávat čas, zdálo se nám, že nám chybí důležitá část filozofie myšlenkových map. Uvědomili jsme si, že strukturu úkolů lze připravit, když máte zcela jasnou koncepci projektu.


Tato část byla nyní doplněna. Nový modul projektu Myšlenkové mapy se používá o krok dříve, před plánováním úkolů. Myšlenkové mapy jsou nástrojem pro brainstorming a následné uspořádání vašich nápadů a vizí projektu. Právě zde můžete popustit uzdu své fantazii a obsáhnout skutečně všechny aspekty plánovaného projektu. Jakmile uspořádáte myšlenky a všechny hmatatelné i abstraktní rozměry projektu, můžete přejít k tvorbě skutečných úkolů (například ve WBS).

Myšlenkové mapy jsou modulem projektu => můžete je povolit v Nastavení projektu >> Moduly.


Uživatelé HelpDesku

(Podrobná dokumentace je k dispozici zde)

Plugin HelpDesk dostává nový rozměr díky vestavěnému zákaznickému portálu, kde může zákazník zadávat nové tickety nebo prohlížet podrobnosti a historii stávajících ticketů.

Jak to funguje

 1. Vytvořte účty HelpDesk pro zákazníky
 2. Zákazníci se přihlásí prostřednictvím přihlašovací stránky oddělení nápovědy
 3. Na zákaznickém portálu se jim zobrazí jednoduchý formulář pro odeslání nových ticketů, seznam(y) jejich ticketů (plně konfigurovatelný podle vašich potřeb) a další informace, které považujete za důležité, na nástěnce(cích).
 4. Vytváření a aktualizace ticketů z pohledu zákazníka je tak jednoduché, jak jen to jde - žádné stavy, žádná přiřazení, žádný výběr projektů, žádná pole obecně - stačí zadat popis nebo komentář a nechat práci na spolehlivých pracovnících podpory.


CRM 2.0

(Podrobná dokumentace je k dispozici zde)

Na základě vlastního upgradu obecného procesu vztahů se zákazníky jsme si pořídili zcela nový plugin s výrazně rozšířenou funkčností ve srovnání s předchozím CRM. Musíme připomenout, že plugin je optimalizován pro sektor B2B.

CRM 2.0 obsahuje

 • Account Management (zákaznické organizace)
 • Partneři (partnerské organizace)
 • Osobní kontakty (lidé ze zákaznických a partnerských organizací)
 • Leady (noví potenciální zákazníci) a kampaně, které je vygenerovaly
 • Příležitosti (kvalifikovaní potenciální zákazníci)
 • Obchodní aktivity (na jakémkoli z výše uvedených typů subjektů)
 • Cenové nabídky na základě ceníků
 • Evidence kontraktů

CRM 2.0 je integrovaný, ale všestranný software. Nebudete na něj sami, náš konzultační tým je připraven přizpůsobit implementaci této klíčové součásti řízení projektů zaměřených na zákazníka vašim požadavkům.

Pokud jste používali předchozí plugin CRM a máte zájem o migraci na verzi 11+ a CRM 2.0, pečlivě naplánujeme projekt migrace tak, abyste mohli co nejplynuleji pokračovat ve své obchodní činnosti.


Nový motiv - Vysoký kontrast

Easy Project 11+ dodržuje standardy přístupnosti, jejichž výsledkem je nový kontrastní motiv pro uživatele se zrakovým postižením.


Změny v RSS a API klíčích


Změny ve správě RSS a API klíčů na profilu uživatele.

 • Zrušena možnost zadat vlastní klíč
 • Upraveno UI
 • - pole jsou "pouze pro čtení"
 • - přidáno tlačítko pro zkopírování do schránky
 • - tlačítko pro reset vede k varovní/potvrzovací hlášce
 • Reset se vykoná asynchronně
 • Reset vyžaduje zapnuto právo pro editaci profilu"Štítky" a "Soukromý" na nastavení typu úkolů


Možnost přidávat štítky na úkoly je nově definována na nastavení typu úkolů. To samé je aplikováno pro soukromé úkoly (zde je také nutné mít povolené soukromé úkoly v globálním nastavení a uživatel musí mít příslušná práva).Další podobné změny jsou plánovány i v budoucích verzích.

Odebráno nastavení protokolu


Admin >> Nastavení >> Obecné - Protokol bylo odebráno.HTTPS je vynucené systémem.

Cloud
Nic se pro vás nemění.

Server
Ověřte prosím serverovou konfiguraci.

Kalendáře svátků je možné nahrát přes ICS soubor


Admin >> Fond pracovní doby - šablony >> Upravit kalendář

Nová možnost nahrát ICS soubor se svátky.


Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy