Opakující se úkoly

tasks

Máte-li takové úkoly, které se pravidelně opakují, můžete využít tuto možnost. Chcete-li použít opakující se úkoly, ujistěte se, že jsou splněny všechny následující předpoklady:

 • Povolte opakování úkolů v části Administrace >> Nastavení >> Sledování úkolů
 • Přejděte do Administrace >> Typy úkolů – povolte opakování na typu úkolu
 • Tvůrce úkolu (uživatel) má právo „Úprava nastavení opakování na úkolech“

Poté vytvořte nový úkol, vyberte jméno. V našem příkladu máme "Testovací úkol". 

Pod popisem úkolu můžete zadat, jak často se má úkol opakovat a kdy má být ukončen. 

Otevře se vám okno s pokročilým nastavením dalších detailů. Jak můžete vidět, výchozí hodnoty jsou již předdefinovány (obvykle jako každý 1 den nebo první den v měsíci/roce), ale můžete tyto hodnoty změnit ručně.


Nastavení začátku a konce opakování

Zde můžete nastavit, kdy přesně chcete, aby začalo opakování. Chcete-li úkol opakovat například každý měsíc, a to od 1.1. 2016, pak nastavíte datum začátku na 1.2.2016.

Nastavení:

Výsledek:

Zde vidíte datum dalšího začátku.


Vytvořit záznamy nyní

Pokud je vytvoření úkolu v pořádku zadáno, uvidíte detaily jako na obrázku. Vidíte opakující se úkol a všechny jeho související vytvořené úkoly.

Úkol se bude opakovat podle vašeho zadání a nastavení. Bude mít vždy stejnou dobu trvání a stejné parametry. Pokud si opakování nevytvoříte všechna najednou, pak budou vytvářeny automaticky podle nastavení. Pro „skrytí“ opakování úkolu si nastavte filtr takto:


Jak změnit parametry úkolu bez dopadu na opakování

V aktuální verzi Easy Projectu máte k dispozici možnost zachování parametrů vytvořených budoucích opakování bez ohledu na jakékoliv později zadané změny v úkolu, podle kterého se vytvořily opakované úkoly. Z tohoto důvodu pokaždé, když upravujete opakovaný úkol, najdete ve formuláři checkbox „Použít i pro opakující se úkol“, hned nad tlačítkem Uložit. Pokud checkbox odškrtnete (ve výchozím stavu je vždy zaškrtnut), všechna budoucí naplánovaná opakování budou mít původní vlastnosti prvního úkolu, a to podle posledního uložení změn (před odškrtnutím zmíněného checkboxu). V opačném případě (tedy ponechání zaškrtnutého checkboxu) všechny opakující se úkoly převezmou nové upravené vlastnosti po uložení změn. Toto funguje jak pro úkoly tak i pro podřízené úkoly.

Tato volba je velmi užitečná hlavně pro případy, kdy si potřebujete nechat budoucí opakování otevřené, zatímco první úkol už je uzavřen. Opakovaný úkol tak můžete bez obav uzavřít, protože budoucí opakování nepřevezme stav a nebude také uzavřen, pokud to není žádoucí. Aby tento postup fungoval správně i pro podúkoly, vypněte si volbu „Po uzavření nadřazeného úkolu uzavřít také podúkol“, a to v Administraci → Nastavení → Sledování úkolů (detaily na obrázku níže).


Máte-li opakující se úkol, a potřebujete ho odložit na určité období, postupujte takto

Ve skutečnosti u úkolů není tlačítko „odložit“ ani „pauza“, ale jednoduše můžete upravit datum dalšího spuštění.

 1. Aktualizujte opakující se úkol
 2. Upravte vlastnosti a otevřete si „Detaily opakování“
 3. Najděte volbu „Nastavení začátku a konce opakování“
 4. Přepište datum začátku – a máte hotovo. Další spuštění bude posunuto na nově nastavené datum. Toto datum také vidíte v detailu úkolu.

Tímto způsobem můžete pozastavit opakování na tak dlouho, jak potřebujete, bez omezení nebo ztráty návazností na předchozí opakování.

 

Okrajové případy

 • Opakování úkolů lze nastavit pouze při vytváření nebo úpravě úkolu v projektu. Pokud vytváříte úkol mimo projekt (například z domovské stránky), možnost opakování úkolu není dostupná.
 • Když je úkol s povolenou možností „Použít pro opakování“ nějak aktualizován (například je změněna hodnota pole úkolu), aktualizace se rozšíří pouze na další záznamy tohoto opakujícího se úkolu, pokud ještě nebyly vytvořeny. Pokud byly všechny záznamy vytvořeny před provedením aktualizace úkolu, nebude přenesena na další záznamy opakujícího se úkolu.
 • Pokud se název opakovaného úkolu změní pomocí inline editace (ikona tužky) nebo rychlého editoru úkolu (modální zobrazení), další opakování úkolu obdrží původní název bez ohledu na provedenou změnu. Pokud se však název opakovaného úkolu změní pomocí standardního editoru úkolu se zaškrtnutým políčkem „Použít pro opakování“, další opakování úkolu obdrží nový název, bez zpětného ovlivnění již vytvořených opakování daného úkolu.
 • Jestliže použijete funkci opakování na distribuovaný úkol, toto opakování se rovněž použije na všechny podúkoly distribuovaného úkolu.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.