Dynamické filtry

Úvod
Dynamické filtry v seznamu úkolů
Dynamické filtry v seznamu projektů
Dynamické filtry pro záznamy odpracovaného času
Dynamické filtry jako konfigurovatelný modul na libovolné osobní stránce
Jak nastavit a ovládat dynamické filtry
Asynchronní export
Práva související s filtry
Okrajové případy
Filtry 1.0

 

Úvod

Dynamické filtry jsou nástroj, který vám umožní mnohem jednodušší procházení libovolným množstvím dat a okamžité zobrazení požadovaných výsledků, takže můžete najít své úkoly, projekty nebo zaznamenaný čas mnohem rychleji než se standardními filtry (Filtry 1.0). Dynamické filtry představují novou generaci filtrů, které můžete vytvářet, ukládat a aplikovat pouze na vybrané entity Easy Projectu, jmenovitě seznam úkolů, seznam projektů, záznamy odpracovaného času a jako konfigurovatelný modul na libovolné přizpůsobené stránce.

 

Dynamické filtry v seznamu úkolů

Chcete-li aktivovat dynamické filtry v seznamu úkolů, otevřete seznam úkolů » klikněte na „Filtry“ » klikněte na „Dynamické filtry“.

 

Dynamické filtry v seznamu projektů

Chcete-li aktivovat dynamické filtry v seznamu projektů, otevřete seznam projektů » klikněte na „Filtry“ » klikněte na „Dynamické filtry“.

 

Dynamické filtry pro záznamy odpracovaného času

Chcete-li aktivovat dynamické filtry u záznamů odpracovaného času, přejděte do nabídky Další » Výkazy času » Odpracovaný čas nebo Osobní výkaz » klikněte na „Filtry“ » klikněte na „Dynamické filtry“.

 

Dynamické filtry jako konfigurovatelný modul na libovolné osobní stránce

Chcete-li přidat dynamické filtry jako konfigurovatelný modul na libovolnou přizpůsobenou stránku, klikněte na tlačítko „Přizpůsobit stránku“ (ve spodní části stránky) a ze seznamu dostupných modulů vyberte modul „Dynamické filtry“.

 

Jak nastavit a ovládat dynamické filtry

Zde si vysvětlíme, jak nastavit a ovládat dynamické filtry na příkladu konfigurovatelného modulu na libovolné osobní stránce.

Úplně vpravo nahoře na modulu pod 3 tečkami najdete tři ikony (odpadkový koš, tužka, šipka) pro smazání, úpravy a sbalení/rozbalení modulu. Pomocí ikony tužky pro úpravu modulu můžete změnit typ filtrované entity (úkoly, strávený čas, projekty), pojmenovat svůj filtr, načíst již uložený filtr nebo importovat filtr z konkrétní URL adresy, kterou zde zadáte.

Pod ikonou Nastavení můžete obnovit filtr pro zobrazení nejaktuálnějších dat, zkopírovat URL aktuálního filtru a snadno jej exportovat na jakoukoli jinou stránku, uložit filtr (kliknutím na "Nový filtr") a také změnit rozložení filtru (ohraničení, zobrazit filtry, zobrazit součty). Tlačítko Uložit vedle umožňuje aktualizovat již uložený filtr o neuložené změny (nefunguje u neuloženého filtru). Tlačítko Uložené filtry umožňuje rychle vybrat a použít jeden ze stávajících filtrů. Horní vyhledávací pole slouží k vyhledávání položek vybrané entity.

Níže pomocí tlačítka Filtry můžete vybrat kritéria filtrování (například „Datum“ nebo „Uživatel je“). Vedle něj po pravé straně můžete změnit atributy „Seřadit podle“ (maximálně 3 atributy, jako je datum, typ úkolu nebo aktivity), „Seskupit podle“ (jako datum, rok nebo aktivita), „Zobrazit jako “ (výpis nebo karty), nebo můžete upravit sloupce filtru (změnit jejich pořadí nebo některé odebrat) kliknutím na tlačítko „Přidat sloupce“ zcela vpravo.

Níže se nachází matice s filtrovanými výsledky a názvy sloupců doplněné trojúhelníkovými ikonami, které vám umožní snadno seřadit výsledky podle daného sloupce ve vzestupném nebo sestupném pořadí. Vedle názvů sloupců se dále nacházejí 3 tečky, které můžete použít k vložení, ukotvení nebo odebrání konkrétního sloupce. Chcete-li upravit libovolnou konkrétní položku ve sloupcích, stačí na některou kliknout – některá pole lze upravit pouhým vepsáním nové hodnoty do pole, některá pole mají rozbalovací nabídku s dostupnými hodnotami, ze kterých lze vybírat, a některá pole mají editační ikonu, která vás přesměruje na stránku úprav dané položky.

Ve sloupci úplně vlevo jsou zaškrtávací políčka (checkboxy), která umožňují vybrat jeden nebo více řádků, které chcete hromadně upravit, odstranit nebo v nich změnit konkrétní atribut (nabídka Akce se automaticky zobrazí po výběru řádku). Nakonec můžete v pravém dolním rohu nastavit počet položek na stránku a procházet stránky dynamického filtru.

Chcete-li každý podporovaný výpis zobrazit primárně v módu dynamického filtrování, přejděte do nabídky Další » Administrace » Nastavení » Obecné » Nastavení dynamických filtrů » zaškrtněte „Zobrazení dynamických filtrů jako předvolené“.

 

Asynchronní export

Pomocí asynchronního exportu můžete exportovat aktuálně použitý dynamický filtr. Nejprve se ujistěte, že je tato možnost povolena v Administrace » Nastavení » Obecné » Asynchronní export.

Pro export dynamického filtru klikněte na 3 tečky v jeho pravém horním rohu a z nabídky vyberte možnost Export. Filtr se exportuje ve svém aktuálním nastavení a není nutné jej nejprve uložit.

V otevřeném dialogovém okně vyberte formát exportu a klikněte na tlačítko Async export.

Seznam veškerých takto uložených exportů dynamických filtrů je poté k dispozici na stránce /easy_async_exports, odkud je možné jednotlivé exporty stáhnout nebo je smazat.

 

Práva související s filtry

Dynamické filtry používají stejná práva jako standardní filtry (Filtry 1.0), takže pro ně nelze nastavit žádná zvláštní práva. Práva související s filtry lze nastavit v nabídce Další » Administrace » Role a práva.

 

Okrajové případy

Ikony „+“ a „-“ pro rozbalení/sbalení projektového stromu jsou vždy součástí prvního sloupce zleva v matici dynamických filtrů bez ohledu na to, o jaký konkrétní sloupec se jedná.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.