Distribuované úkoly

Díky funkci distribuovaný úkol můžete vytvořené podúkoly přiřadit najednou několika různým lidem a zároveň jim určit jejich odhadovaný čas na splnění úkolu. Všechny aktualizace podúkolů budou zaneseny do přehledu Aktivit všech ostatních podúkolů, takže vytváříte prakticky druh podúkolu, ale přiřazeného různým uživatelům.

Tato funkce se skvěle hodí v situaci, kdy máte spoustu lidí pracujících na jednom úkolu. Vytváříte nadřazený úkol zároveň s podúkoly, a zároveň se všechny aktualizace zaznamenávají u hlavního úkolu. Informace o progresu jsou tak stále k dispozici jen na jednom místě. Funkci je potřeba zapnout na úrovni Typu úkolu. Otevřete si Administraci > Typy úkolů > vyberte konkrétní typ úkolu, u pole "Distribuovaný úkol" zaškrtněte checkbox. 

Distribuovaný úkol je vlastně standardní úkol s vlastním, jiným "distribuovaným" Typem podúkolu, takže vytvoří podúkol jiného typu, než je samotný běžný podúkol. Jinak by totiž také podúkoly byly samy "distribuovaným" Typem úkolu, což není možné kvůli nekonečné distribuci úkolů. Všechny tyto podúkoly jsou tak označeny typově jako "distribuované". Z tohoto důvodu je v administraci v seznamu Typů úkolů jako první řazen typ nedistribuovaných úkolů. Pokud u projektu nemáte povolen Typ úkolu nedistribuovaný, nelze vytvářet ani úkoly distribuované. 

Pokud při zadávání nového úkolu vyberete tento Typ úkolu, bude možné úkoly distribuovat správným způsobem. V tomto poli tak následně můžete přiřazovat uživatele a nastavovat každému z nich odhadovaný čas.

Zadáváte-li distribuované úkoly tímto způsobem, automaticky se vytváří podúkoly, se jmény přiřazených uživatelů, tak jak je vidět na obrázku. Také je zde označeno, jak se zobrazují načtené komentáře u hlavního úkolu.


Okrajové případy

  • Distribuovaný úkol nelze vytvořit, pokud Typ vytvářeného podúkolu obsahuje některá z "Povinných polí" (která jsou určena nastavením "Role úkolu" ve Workflow).
  • Distribuovaný úkol nelze vytvořit, pokud není nastaven odhadovaný čas pro všechny uživatele.
  • Distribuovaný úkol je vlastně standardní úkol s vlastním, jiným "distribuovaným" Typem podúkolu, takže vytvoří podúkol jiného typu, než je samotný běžný podúkol. Jinak by totiž také podúkoly byly samy "distribuovaným" Typem úkolu, což není možné kvůli nekonečné distribuci úkolů. Všechny tyto podúkoly jsou tak označeny typově jako "distribuované". Z tohoto důvodu je v administraci v seznamu Typů úkolů jako první řazen typ nedistribuovaných úkolů. 
  • Pokud u projektu nemáte povolen Typ úkolu nedistribuovaný, nelze vytvářet ani úkoly distribuované.
  • Distribuovaný úkol musí být vždy zadán jako nový úkol, nelze ho kopírovat ani klonovat z jiného už existujícího úkolu (kvůli omezení možných potíží). 
  • Doporučujeme distribuovaný úkol (hlavní úkol) nepřiřazovat uživateli, není to úplně vhodné a přiřazeného uživatele nelze zpětně změnit. Proto pro distribuované úkoly doporučujeme skrýt pole "Přiřazeno".
  • Distribuované úkoly nelze vytvářet ve WBS.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.