cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Řízení projektového portfolia ve výrobním průmyslu - Bosch Diesel

Odvětví:

Výroba

Pracovníků:

přes 4 400

Bosch Diesel s.r.o v Jihlavě je dceřiná společnost skupiny Bosch, která provozuje závod v hodnotě přes 700 milionů EUR. Z firmy se 160 zaměstnanci v roce 1994 se postupem času stal největší výrobní závod na světě v rámci skupiny Bosch vyrábějící systémy vstřikování nafty Common Rail.

Příběh společnosti Bosch Diesel Company

Před nasazením Easy Projectu se řízení projektů provádělo převážně pomocí velkého počtu sdílených tabulek aplikace Excel. Projektové/výrobní procesy byly inicializovány v interním webovém systému, kde objednatel mohl definovat své požadavky, které poté byly manuálně převedeny do tabulky Excel jako podklad pro plánování a časový harmonogram. Pro stanovení dostupných kapacit strojů a personálu však vedení firmy muselo diskutovat na odlišnou tabulkou v Excelu. Aby bylo možné najít nějaké konkrétní informace potřebné pro naplánování projektu, muselo být otevřeno, konzultováno a manuálně aktualizováno několik tabulek aplikace Excel.

Nevýhody tohoto přístupu jsou zřejmé. Zatímco tabulky byly sdíleny pomocí společné síťové jednotky a zároveň byly uzamčeny před úpravami ostatních uživatelů, pokud na něm zrovna někdo jiný již pracoval, plánování byl chaos, protože Bosch Diesel provozuje stovky projektů s desítkami manažerů pracujících současně. Manuální kopírování jakéhokoli druhu informací nevyhnutelně způsobilo chybu, která je ve výrobním průmyslu velmi nákladná. Navíc špatné plánování zdrojů a nedostatečné využití strojů přineslo další obrovské náklady. Kromě toho docházelo ke špatnému plánování kapacit, které nebyly ve skutečnosti k dispozici, což posunulo termíny dodání a bylo hlavní příčinou nespokojených zákazníků. Netřeba dodávat, že manuální práce spojená s aktualizací mnoha tabulek aplikace Excel a kopírováním/vkládáním informací nepřinesla efektivní způsob využití času vysoce kvalifikovaných a drahých profesionálů.

Výrobce komponent pro systémy vstřikování nafty

3 výrobní závody Největší zaměstnavatel v regionu

Zaměstnanci Bosch Diesel +4400

Revoluce Easy Project v Bosch Diesel

...díky přesné a dokonale vizualizované správě zdrojů v Easy Projectu mohou manažeři společnosti Bosch komunikovat s klientem o nejbližším termínu dodání. A tento dohodnutý termín dodání lze reálně splnit, protože zdroje jsou k dispozici podle plánu.

Firma Bosch Diesel se výběrovým řízením zabývala velmi důkladně. Všechny zvažované systémy byly testovány na jednom pilotním projektu po dobu půl roku. Po tomto hloubkovém testování byl za nejlepší řešení považován Easy Project. Dalšími zvažovanými systémy byly Jira, MS Project, Wrike a Asana.

Implementace Easy Projectu v Bosch Diesel

Implementace Easy Projectu v Bosch Diesel byla velmi složitá. Společnost Bosch dokázala jasně definovat všechny parametry projektu, které byly snadno pokryty jádrem Easy Projectu a také vlastními uživatelskými poli, které byly implementovány.

Zatímco počáteční fáze byly snadné, během procesu migrace z interního webového systému na Easy Project se objevily určité problémy. Vzhledem k tomu, že interní webový systém nenabídl žádnou API ani jinou integraci, jediný způsob migrace dat byl přes aplikaci Excel. Tímto způsobem jsme mohli importovat všechny projekty s již definovanými parametry.

Po tomto problému následovala serverová komplikace, která vznikla kvůli bezpečnostním zásadám společnosti Bosch, jenž skrývala všechny své systémy za firewall. Na druhé straně Easy Project běží na linuxovém serveru a nebylo možné instalovat Linux a všechny potřebné závislosti bez přístupu k běžným repozitářům Linuxu. Nicméně jsme našli elegantní řešení - Easy Project společnosti Bosche Deisel nyní běží v doku, takže celé běžící prostředí je jím virtualizováno a mohlo tak být přeneseno do Bosch s pomocí jednoduchého image doku.

Vzhledem k tomu, že Easy Project měl být využíván desítkami projektových manažerů, bylo navrženo školení na místě místo obvyklého dálkového školení. Školení probíhalo v několika zasedáních, zvlášť pro ředitele a projektové manažery. Školení probíhalo ve formě workshopu, neboť se ukázalo, že je nejúčinnějším způsobem učení se nové aplikaci. Vizuální prezentace byly propojeny s praktickým řízením úkolů v Easy Projectu. Po interaktivním workshopu byli manažeři daleko lépe obeznámeni s novým řešením, ochotni prozkoumat další funkce a okamžitě začít s Easy Projectem pracovat.


Klíčové přínosy Easy Projectu v Bosch Diesel

Pro výrobní společnost je velmi důležitá přesnost plánování výroby. Vzhledem k tomu, že výrobní stroje jsou nejdražším aktivem pro společnost Bosch Diesel a všechny výrobní společnosti obecně, jejich plná utilizace je klíčem k ziskovosti. Tato plánovací potřeba je plně závislá na plánování zdrojů v Easy Projectu. Díky dobře vizualizované správě zdrojů v aplikaci dokáže Bosch Diesel snadno komunikovat svým zákazníkům nejbližší a zároveň nejpřesnější termíny dodávek.

Další významnou výhodou, kterou Easy Project přinesl společnosti Bosch, je efektivita při řízení projektů. Easy Project umožňuje manažerům řídit více projektů současně. Řízení projektu je nyní intuitivnější, dobře vizualizované a přesnější. Řešení eliminuje případnou chybu při manuálním kopírování informací z jedné tabulky aplikace Excel do jiné - což je problém, který se v Bosche Diesel vyskytoval dříve. Také již nedochází k chybám v plánování způsobeném informacemi, které neodpovídají skutečnosti. Odstranění těchto chyb při plánování a správě pomohlo této výrobní společnosti zvýšit zisky a snížit náklady.

Kromě toho Easy Project pomáhá ve společnosti Bosche Diesel posílit týmového ducha a spolupráci. Informační tok dříve neustále stagnoval kvůli používání tabulek aplikace Excel, což znemožňovalo mít informace včas a pracovat jako tým. V prostředí, kde je sdílení zdrojů klíčem k ziskovosti, použití excelových tabulek pro výměnu informací jednoduše nestačilo. S Easy Projectem je Bosch Diesel schopen okamžitě sdílet informace a dosáhnout synergií, kdy každý manažer jako člen týmu dokáže přinést větší přidanou hodnotu. 

Nejpoužívanější nástroje pro řízení projektů ve společnosti Bosch Diesel


Portfolio projektů - Ganttův diagram

Projektoví manažeři společnosti Bosch Diesel řídí současně desítky nebo dokonce stovky projektů. S Ganttem nad projektovým portfoliem mohou vidět vývoj na projektech, jejich aktuální fázi a projekty zpožděné za plánem.


Vytížení zdrojů

Společnost Bosch Diesel má několik týmů pracujících současně s jedním projektem. V každém projektu je zapojeno průměrně 100 osob, takže řízení zdrojů je klíčovým nástrojem. Neočekávaná nedostupnost pracovníka je okamžitě vidět v projektovém harmonogramu, takže projektový manažer může rychle změnit plán nebo znovu zadat úkol.


Řízení docházky

Vysoká přesnost řízení zdrojů vyžaduje přesné informace o docházce členů týmu, kterou lze snadno sledovat a plánovat pomocí řízení docházky.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.