cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Řízení projektového portfolia pomocí Easy Projectu ve finančnictví - AXA Česká republika a Slovensko Případová studie

Antonín Buňka:

Project Management Officer

Skupina AXA v České republice a na Slovensku poskytuje produkty a služby v oblasti životního a neživotního pojištění, důchodového zabezpečení a investičních podílových fondů. Má 1,5 milionů klientů, 523 zaměstnanců a spravuje aktiva ve výši 5,3 miliardy EUR.

Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 171 000 zaměstnanců pečuje o 105 milionů klientů v 63 zemích celého světa. Je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.

Výchozí stav

Skupina AXA Česká republika a Slovensko požadovala implementaci nástroje pro řízení portfolia projektů své projektové kanceláře v součinnosti s ostatními odděleními. Easy Project byl v pilotní verzi dodán pouze projektové kanceláři, následně byl implementován i do dalších oddělení.

Zákazník požadoval zejména řešení alokace zdrojů, aby mohl efektivněji nakládat se svými projektovými zdroji na úrovni celých oddělení i jednotlivých zaměstnanců.

Od počátku implementace měli klíčoví uživatelé jasnou představu o používání aplikace a o tom, jaká data potřebují z aplikace získat.

Očekávání

 • Pokročilá práce s dokumenty
 • Přehledné osobní stránky
 • Efektivní plánování kapacit
 • Vyhodnocování projektů

Požadavky

 • Tvorba přehledných reportů pro vedení společnosti
 • Snadné vytváření projektů ze šablon
 • Efektivní řízení pracovníků

Finanční služby

57 států globálně
70+ poboček v ČR

500+ zaměstnanců v ČR

Skupina AXA Česká republika a Slovensko s Easy Projectem

„Díky Easy Projectu a sjednocení projektových dat do jednoho prostředí jsme nyní schopni efektivněji řídit naše portfolio projektů, plánovat v delším časovém horizontu a lépe využívat alokované zdroje.“

Příprava

Datum implementace - 2018/2019

Před implementací probíhala pilotní fáze, kde byly definovány základní požadavky, které byly zapracovány do prostředí Easy Projectu a poté prezentovány vedení společnosti. Po schválení následovala detailní implementace, které se aktivně účastnili klíčoví uživatelé aplikace z oddělení projektové kanceláře. Implementaci jsme realizovali v týdenních sprintech, kde bylo prezentováno a testováno řešení předešlých požadavků.

Nastavení

Jako první byla definována detailní struktura projektů, všechny typy uživatelů a parametry osobních stránek uživatelů. Vznikly šablony projektů, pomocí kterých je možné rychle a efektivně vytvářet projekty se standardizovanými parametry.

Server

Na základě interních bezpečnostních požadavků zvolila skupina AXA Česká republika a Slovensko serverové řešení. Systémové prostředí jsme nastavili na dočasném cloudu a teprve poté jsme celý systém migrovali na vlastní klientův server. Další úpravy aplikace již probíhaly pomocí vzdáleného přístupu na server.

Školení

Klíčové uživatele a administrátory jsme školili již během implementace, ostatní uživatele aplikace dodatečně v ucelených tematických blocích.

Testování

Skupina AXA Česká republika a Slovensko využívá testovací prostředí s reálnými daty, které umožňuje nové požadavky a funkce před nasazením do produkčního prostředí nejprve otestovat.

Cíle a přínosy

Zavedení Easy Projectu přineslo:

 • Optimalizaci využití zdrojů jednotlivých uživatelů i celých oddělení
 • Evidenci projektů na jednom místě — princip jedné pravdy
 • Úsporu času při vytváření projektů a úkolů

Nejčastěji používané nástroje pro řízení projektů ve skupině AXA Česká republika a Slovensko


Work Breakdown Structure (myšlenková mapa)

Funkce WBS je založena na metodě hierarchického rozložení projektu do menších, lépe doručitelných celků, tzv. deliverables. Projekty lze plánovat v podobném logickém uspořádání jako u oblíbené a efektivní metody myšlenkových map. Díky rozložení projektu na podprojekty a dílčí úkoly lze plánovat rychleji a s větším důrazem na logickou strukturu.

Řízení portfolia projektů

Vizuální a snadno ovladatelný přehled nad projektovým portfoliem. Umožňuje rychlé plánování a zpětnou kontrolu. Zobrazuje projektový vývoj, aktuální fázi a stav k plánu. Intuitivní ovládání drag & drop.


Uživatelská pole na přehledové stránce projektu

Uživatelská pole na úrovni projektu umožňují přizpůsobení struktury dat konkrétním specifickým požadavkům klienta. Slouží k přesnější segmentaci projektů a úkolů do požadovaných kategorií/skupin.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.