cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Řízení projektového portfolia pomocí Easy Projectu v energetice - innogy Česká republika Případová studie

Podnikání innogy se soustředí na dodávky zemního plynu, elektřiny a tepla zákazníkům, kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v teplárenských provozech a řešení pro čistou mobilitu.

Výchozí stav

innogy realizuje široké portfolio projektů nejen interně, ale také pomocí sítě externích dodavatelů. Celkově vysoký počet zainteresovaných uživatelů kladl vysoké nároky na realizační postupy a stávající systémy již nebylo vhodné rozšiřovat.

Z tohoto důvodu hledala innogy komplexní nástroj pro řízení portfolia projektů, jehož nedílnou součástí měla být možnost integrace se systémy třetích stran.

Klíčovými parametry pro výběr nového systému byly zejména alokace lidí na plánované aktivity, rozpracovanost jednotlivých úkolů, nákladový pohled na plán vůči realitě a online interakce mezi uživateli.

Očekávání

 • Snadná evidence odpracovaného času
 • Sledování časové a finanční náročnosti úkolů a projektů
 • Intuitivní práce s aplikací
 • Dodatečný vývoj funkcionalit v minimálním rozsahu nad rámec standardních funkcí

Požadavky

 • Zapojení externích pracovníků do vykazování
 • Integrace s dalšími aplikacemi
 • Dodatečný vývoj funkcionalit pro prostředí innogy

Energetický sektor

16 evropských zemí
41 poboček v ČR

800+ zaměstnanců v ČR

innogy Česká republika s Easy Projectem

"„Díky Easy Projectu dokážeme lépe sledovat plánované aktivity, vyhodnocovat téměř online aktuální stav portfolia projektů/úkolů, jejich financí a do budoucna můžeme navázat kvalitnějším plánováním kapacit lidí v IT tak, abychom mohli flexibilně reagovat na požadavky trhu,“ říká Martin.

Příprava

Datum implementace - 2018/2019

Implementační fázi předcházela úvodní fáze definice základních požadavků, které jsme zapracovali do testovacího prostředí ve formě Proof of Concept (PoC). Tato ověřovací fáze byla innogy naplánována na dva měsíce a jejím cílem bylo seznámení se s aplikací v reálném provozu. Úvodní fáze, stejně jako samotná implementace probíhala pomocí týdenních sprintů, ve kterých se uzavíraly dodané součásti aplikace a plánovaly nové požadavky.

Nastavení

Díky úvodní fázi byla innogy schopna přejít na produkční aplikaci okamžitě. Nastavovali jsme úvodní stránky, role a práva uživatelů, strukturu projektů, úkolů a rozpočty. Následovala synchronizace Easy Project s nástrojem Service Now pro zadávání změnových požadavků. Díky této synchronizaci není nutné zadávat požadavky do dvou systémů. Požadavek je zanesen do systému Service Now a na základě toho je v prostředí Easy Project automaticky vytvořen úkol v daném projektu (na denní bázi), se kterým je pak možné v prostředí easyproject provádět všechny standardní operace jako pro úkol založený přímo v prostředí Easy Project.

Server

Z důvodů rychlosti vlastní implementace bylo zvoleno řešení postavené a provozované na cloudovém prostředí Easy Project, a to i z toho důvodu, že je možné kdykoliv přejít na cloudové prostředí, které využívá innogy pro své jiné aplikace.

Školení

Jako první jsme realizovali školení uživatelů, na které navázalo podrobnější školení manažerů. V průběhu implementace jsme úzce spolupracovali s administrátory aplikace, kteří jsou nyní schopni sami obsluhovat většinu aplikace bez potřeby konzultace s našimi specialisty.

Testování

Pro efektivní testování jsme pro innogy zřídili testovací prostředí, které obsahuje reálná data z produkčního prostředí, a umožňuje všechny změny před nasazením do produkce pečlivě otestovat.

Cíle a přínosy

Zavedení Easy Projectu přineslo:

 • Jednotný nástroj pro sledování a evidenci projektů a úkolů
 • Snadnou evidenci odpracovaného času
 • Přesnější evidenci zdrojů a financí
 • Výrazné zkrácení času mezi vykázáním práce a promítnutím do rozpočtu
 • Automatické výkazy externistů

Nejčastěji používané nástroje pro řízení projektů ve společnosti innogy Česká republika


Sledování odpracovaného času

Sledování odpracovaného času je klíčem k efektivnímu řízení a plánování. Pracovníci tak mohou efektivně využívat a vykazovat svůj čas a manažeři sledovat a plánovat čas strávený na projektech.


Rozpočty

Rozpočty slouží k vytváření rozpočtů projektů a kontrolu výdajů, příjmů, mzdových nákladů a celkové ziskovosti.

Výstrahy

Aby pracovníci byli informováni o všech relevantních aktualizacích a nadcházejících termínech.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.