cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Řízení komunikačních rozhraní v sektoru veřejné dopravy - Odense Letbane

Odense Letbane (Light Rail) je plánovaný tramvajový systém ve městě Odense v Dánsku. V rámci tohoto projektu se očekává, že do roku 2020 bude postavena první lehká tramvajová trať o délce 14,5 km. Na výsledku projektu se podílí různí dodavatelé. Kvůli koordinaci jejich činností bude v rámci projektu použito tzv. řízení komunikačních rozhraní.

Easy Project byl vybrán společností Odense Letbane za účelem podpory procesů a zásad při správě komunikačních rozhraní, které tvoří páteř jejich organizace projektů. Proto bylo hlavním cílem naší spolupráce s Odense implementovat tyto zásady a nakonfigurovat software odpovídajícím způsobem. Velký důraz je kladen na podporu komunikace a spolupráce mezi zúčastněnými stranami, poskytování jasného přehledu o rozhraních a jejich stavu, což usnadňuje práci s rozhraním a jeho ovládání pro uživatele.

I když správa komunikačních rozhraní není primárním zaměřením Easy Projectu, tato implementace ukázala, že systém může být nakonfigurován v souladu s rozmanitými potřebami zákazníka. Proto se domníváme, že Easy Project má potenciál stát se užitečným nástrojem pro zákazníka při plnění svého poslání.

Řízení komunikačních rozhraní

Lehká tramvajová trať o délce 14,5 km v Odense, Dánsko

Řízení více dodavatelů

Implementace Easy Projectu

Struktura

Společnost Odense funguje tak, že jedna ze stran vytváří komunikační rozhraní, což je v zásadě úkol přiřazený jiné straně. Každý úkol je pod dohledem zástupců z Odense.

V Easy Projectu je každé takové komunikační rozhraní zastoupeno úkolem. Ukázalo se, že rozhraní lze snadno spravovat pomocí úkolů v systému. Všechny důležité informace mohou být uchovávány na úkolech pomocí nativních a vlastních polí, která jsme implementovali. Související komunikace je samozřejmě uchovávána v komentáři úkolu a potřebné soubory jsou připojeny k úkolu (rozhraní).

Důležité bylo také, aby klient připojil každé rozhraní k dalším rozhraním, která s ním souvisejí. V Easy Projectu je pro tento požadavek nejvhodnějším řešením funkce "související úkoly". Všechna související rozhraní mohou být vybrána a propojena s jakýmkoli jiným rozhraním. To umožňuje rychlou navigaci z rozhraní na libovolné jeho související rozhraní.

Vzhledem k tomu, že pro každé rozhraní existuje samostatný projekt, vytváří se tím relativně netradiční struktura "jeden projekt - jeden úkol". Na druhou stranu lze pro každé rozhraní dobře definovat přístup a oprávnění.

Projektová šablona

Za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti jsme v systému uložili jednu šablonu projektu. Do šablony jsme jako členy projektu s určitými oprávněními přidali interní uživatele, kteří se podílejí na každém rozhraní. Struktura této šablony je co nejjednodušší. Je aktivován pouze jeden projektový modul - úkoly - a je nakonfigurován pouze jeden typ úkolu, který splňuje požadavky na rozhraní. Každý nový projekt je vytvořen na základě této šablony.

Uživatelské rozhraní

Vedle detailu každého rozhraní (úkolu), ve kterém jsou uchovávány charakteristiky a informace o pokroku na daném rozhraní, je dalším důležitým pohledem registr rozhraní. Registr rozhraní je seznam všech rozhraní (úkolů) tříděných podle jejich čísla rozhraní (vlastní uživatelské pole typu auto-increment), kde jsou zobrazena jména a důležité údaje (odpovědné osoby a strany, termíny apod.). V Easy Projectu je registr rozhraní reprezentován seznamem úkolů, na který lze aplikovat nebo uložit filtry založené na libovolném atributu rozhraní. Zatím jsme uložili filtr opožděných rozhraní, aby bylo možné je rychle načíst. Uživatelé se mohou snadno dostat z příslušného registru k detailu rozhraní kliknutím na název úkolu (rozhraní).

Dashboardy

Většina uživatelů potřebuje používat pouze tři výše popsaná místa v aplikaci - podrobnosti o rozhraní, registraci rozhraní a nastavení nového rozhraní. To je důvod, proč jedním z cílů implementace bylo umožnit uživatelům jen skočit z jednoho z těchto míst do druhého. Takový aspekt se ukázal být náročný na realizaci vzhledem k tomu, že aplikace je poměrně složitá i v základní verzi. Jakmile je například uživatel přihlášen, je automaticky přesměrován na svou osobní přizpůsobitelnou stránku. Vzhledem k tomu, že není možné zakázat uživateli návštěvu této stránky, přidali jsme na ní pouze nástěnku s odkazem na registr rozhraní (seznam úkolů) ve formě tlačítka a do horní nabídky jsme přidali další užitečné odkazy. Naopak v hlavní nabídce jsme odstranili obvyklé záložky "úkoly" a "projekty".

Pro interní uživatele jsme nastavili několik přehledů, které ukazují počet rozhraní nastavených každou stranou, stejně jako počet rozhraní přiřazených každé straně.

Nejpoužívanější nástroje pro správu projektů ve společnosti Odense Letbane

Uživatelské panely

Plně přizpůsobené panely pro snadné řízení komunikačních rozhraní.




Projektové šablony

Přednastavená šablona projektu s rolemi a oprávněními k rychlému spuštění projektů.

Přizpůsobitelné projektová struktura

Nejvhodnější struktura projektu pro správu komunikačních rozhraní.


Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.