0

Ministerstvo Dopravy – řízení kanceláře ministra

Implementace Easy Projectu pro kabinet ministra dopravy. Řízení chodu kanceláře ministra – řízení projektů prolínajících se napříč podřízenými organizacemi, zjednodušení zadávání úkolů ze schůzek (odstranění množství nepřehledných textových dokumentů), koordinace chodu kabinetu.

Původní stav a související nedostatky

Úkoly zadávány ústně nebo formou e-mailů. Nepřehledné, není snadno dohledatelný stav plnění úkolu, chybí jednoduchý přehled o stavu plnění úkolů.

Plánování a koordinace projektů – ad hoc pomocí mailů, tabulek.

Po zavedení Easy Projectu

a) Agenda kabinetu

  • Vytvořeny úkoly typu „Schůzka". U „schůzky" jsou doplněna pole pro zadání účastníků a k přiložení zápisu. Ke „schůzce" se vytváří související úkoly, které vyplývají z jednání na schůzce.
  • U každého vytvořeného souvisejícího úkolu je přiřazena zodpovědná osoba, termín a priorita. K úkolům mohou být přikládány soubory a přizváni účastníci.

b) Projekty podřízených organizací

  • Vytvořeny šablony pro projekty – každý projekt má danou jednotnou strukturu. Šablona usnadňuje naplánování projektu i jeho koordinaci
  • Projektové týmy sestavovány napříč mezi podřízenými organizacemi. Aplikace projektové a maticové organizační struktury

Přínosy po zavedení projektového řízení

  • Přehled o schůzkách (plugin: Kalendář a plánovač schůzek)
  • Přehled o projektech, souvisejících úkolech a jejich plnění (plugin: Kalendář a plánovač schůzek)
  • Upozorňování o plnění úkolů na emaily (plugin: Alerty - systém včasného varování)

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.