Projektové řízení vývoje softwaru nad rámec Scrum

Datum:7/22/2018
Délka:4 minutes
Autor:Anna Ogunnusi
Sdílet:

Agilní přístup k vývoji softwaru, jehož úhelným kamenem je metodika Scrum, dnes převládá v organizacích po celém světě.

Ani samotný Scrum ovšem nemusí vytěžit plný potenciál agilního přístupu. Co kdyby bylo možné zkombinovat veškeré best practices projektového řízení na jednom místě a výrazně tak zvýšit úspěšnost a rychlost doručení projektu? Přesně toho se totiž Easy Project snaží dosáhnout prostřednictvím své platformy pro řízení projektů. Tato platforma využívá nástěnku Scrum a sprinty ve svém jádře, ale poté jde ještě o krok dále a obsahuje další nástroje, které umožňují maximalizovat výkonnost projektového týmu. Zde je návod, jak s Easy Projectem usnadnit vývoj softwaru.

Agilní projektové řízení

Scrum je s převahou nejoblíbenější a nejspolehlivější agilní přístup k vývoji softwaru. S řízením Scrum integrovaném v jádře Easy Projectu můžete se svými stávajícími týmy vyvíjet softwarová řešení, aniž by bylo nezbytné najímat další pracovníky. Vytvořte repozitáře softwaru, spravujte verze nebo si nastavte centrální help desk přímo v prostředí Easy Projectu. Výrazně tak svým týmům usnadníte práci s řízením projektů.


Agilní nástěnka pro Scrum & Kanban

Nad rámec agilního přístupu

Easy Project spojuje na jednom místě veškeré best practices projektového řízení a umožňuje vám vytvořit a řídit projekty jednoduše a vizuálně. Své projekty můžete rozdělit do jednoduchých a lépe dosažitelných dílčích částí s pomocí WBS dekompilace (Work Breakdown Structure) nebo je zobrazit na časové ose s pomocí Ganttova diagramu.

Mobilní správa projektů

Moderní době vládnou mobilní zařízení a je tudíž nevýhodou jakéhokoli softwarového řešení, není-li dostupné také v mobilní verzi. Easy Project vám umožňuje být vždy v obraze díky efektivní správě projektů přímo z vašeho mobilu či tabletu. Přihlaste se z mobilního telefonu, zjistěte, jaký je stav projektu, aktualizujte úkoly svého projektového týmu a průběžně kontrolujte, zda se vašim týmům daří plnit nastavená KPI.


Jednoduché projektové řízení pro mobilní zařízení

Plánování na cestách

Agilní přístup předpokládá nepřetržité testování vašeho produktu již během jeho vývoje a nikoliv až po jeho dokončení. Z toho důvodu agilní přístup vyžaduje rychlé pochopení měnících se rolí a přidělování úkolů správným lidem. Easy Project zjednodušuje tento proces tím, že vám dává možnost přiřadit role, efektivně plánovat a měnit odpovědnost členů týmu v kterémkoli okamžiku. Shromažďujte data o pracovním výkonu prostřednictvím podrobných přehledů, takže okamžitě víte, kterak jsou vaše rozhodnutí produktivní.

Rychlá a vizuální správa lístků zákaznické podpory

Garantovat úspěšné dokončení projektu je prakticky nemožné, pokud nedostáváte správnou zpětnou vazbu od členů svého týmu a tuto nezohledníte v dalším pokračování projektu. Projektový modul Help desk v systému Easy Project vám poskytne vizuální přehled veškerých lístků zákaznické podpory v systému, čímž vám umožní identifikovat ty nejdůležitější z nich a současně je označit příslušnými barvami. Navíc můžete tyto lístky a jejich řešení přiřadit správným lidem jednoduchým přetažením na jméno požadované osoby. Když se podíváte do statistik Help desku, můžete opětovně zkontrolujte osoby, kterým jste lístky přidělil, a ujistit se, že na nich pracují.

Každý projektový manažer by si měl uvědomit, že konkurence na dnešním softwarovém trhu je přebujelá. Chcete-li přesvědčit lidi, aby používali právě vaše řešení, musíte jim ukázat, že jim nabízíte to nejlepší. A toto dosažení "nejlepšího" závisí mimo jiné i na přístupu k řízení projektů. Easy Project vám pomůže optimalizovat každý projekt a zároveň se ujistit, že dosáhnete cílů, které jste nastavili na začátku procesu softwarového vývoje.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy