Proč je pro marketéry důležité nasadit Easy Project k zachování agility

Datum:3/30/2021
Délka:5 minutes
Autor:Lukáš Beňa
Sdílet:
Pokud jste marketér, lze pochopit, pokud nepovažujete projektový management za kritický aspekt své práce. Koneckonců, efektivní správa projektu vyžaduje předvídatelnost a pokyny. Rigidní povaha typického řešení projektového řízení se obvykle příliš neslučuje s rychle se rozvíjejícím a inovativním světem marketingu.

Marketingoví pracovníci však stále častěji využívají principy projektového řízení ke zvýšení své efektivity a agility. U Easy Project se marketingové týmy změnily z malého doplňku portfolia na klíčovou klientelu.

Potřeba vhodných řešení pro řízení projektů mezi marketéry vzrostla obzvláště v důsledku pandemie Covid-19. Obchodníci, kteří chtějí snížit provozní náklady a zůstat agilní, z použití softwaru ke strukturování svého přístupu významně těžili.


Proč je agilní marketing tak důležitý?

Jednoduše řečeno, agilní marketing naznačuje, že se snadno dokážete přizpůsobit měnícímu se chování zákazníků. Je založen na otevřenosti vůči změnám, nikoliv postupu podle předem daného neměnného plánu.

Být agilní vám umožní zaujmout cílovou skupinu ve správný okamžik. Vstoupíte na trh rychleji a své krátkodobé cíle založíte na skutečné reakci zákazníků v reálném světě, nikoliv na tradičních vývojových cyklech marketingu. Necháte si také dostatek prostoru pro přizpůsobení se, pokud je to v průběhu celého procesu třeba.

Řekněme například, že jste marketér online obsahu a angažovanost zákazníků vázne. Agilní přístup vás může přimět k tomu, abyste zkontrolovali své analytické údaje, identifikovali skryté mezery a podle toho se přizpůsobili.

Další zásadní výhodou agilního marketingu je, že usnadňuje měření a sledování. Agilní marketingové týmy neustále provádějí malé testy, měří výsledky a zaměřují se na to, co funguje. V dnešním nestabilním prostředí vám tento přístup může pomoci zajistit neustálou aktualizaci projektů a jejich relevanci.


Easy Project pro agilní marketing

Agilní marketing se významně spoléhá na softwarová řešení. Kromě shromažďování a analýzy tržních dat vám mohou správné nástroje pro správu projektů pomoci lépe alokovat zdroje, naplánovat úkoly a zajistit informovanost členů týmu.

Níže uvádíme 3 významné způsoby, jak vám Easy Project může pomoci lépe vyhovět neustále se měnícím potřebám trhu.


1. Měření výsledků

Ve světě agilního marketingu hrají výsledky vždy velkou roli při stanovení budoucích marketingových strategií aktivit. Výsledky, které z kampaně získáte tento měsíc, velmi pravděpodobně ovlivní formu kampaně v následujícím měsíci, rozpočet i využití příležitostí.

Význam výsledků při formování agilní marketingové strategie naznačuje, že je nanejvýš důležité je efektivně měřit a řídit. S Easy Project můžete nastavit standard pro sledování a ukládání zpráv a analýz. Můžete nahrát různé druhy souborů a přidávat k nim poznámky, takže plány i výsledky budou všem zúčastněným vždy jasné.


2. Správa všech pohyblivých částí

Když pracujete na kampani a různí členové plní různé role, je důležité, aby všichni táhli za jeden provaz a směřovali stejným směrem. Pokud pracujete na dálku, objevuje se ještě mnohem více nuancí, s nimiž je nutno počítat. Všechny jednotlivé části a role je třeba spojit a zajistit, aby se projekt vyvíjel správným směrem.

Naštěstí je spojování týmů základní funkcí nástrojů pro správu projektů. Agilní desku Easy Project lze použít se systémy Scrum či Kanban a získat tak vhodnou základnu, v níž všichni mohou projekt sledovat a mít jasno v tom, co je od nich vyžadováno.

Můžete si vytvořit jednotlivé pracovní prostory projektu pro své největší kampaně a události a vizualizovat je pomocí řídících panelů, Ganttových diagramů a grafů. Můžete dokonce nastavit a spravovat menší, krátkodobé projekty v rámci větších prostor. Tak budete mít zajištěno, že každý přijatý úkol bude na vázán na celkový cíl.


3. Získání celkového přehledu

Marketingové kampaně jsou projekty a stejně jako všechny ostatní projekty mají své rozpočty, členy a pozice v rámci týmu, časové osy a cíle. Sledování všech těchto informací samostatně může být velmi náročné. Váš tým také nikdy nemá úplný přehled o kampani.

Easy Project vyniká v poskytování úplného přehledu o projektu. Nástroj pro rychlé plánování projektu převede zadané vstupy na jasnou mapu cesty k úspěchu a vždy vám ukáže, kde se na mapě nacházíte. Můžete si vytvořit milníky s konkrétními úkoly a dílčími úkoly a sledovat postup, přidávat nová data nebo sledovat postup úkolů mezi jednotlivými členy týmů!


Nasaďte Easy Project pro agilní marketing ještě dnes!

Ve společnosti Easy Project se hlásíme k myšlence, že software by měl pohodlně zapadat do vaší agilní marketingové strategie. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte lepší vybavení pro tyto nejisté časy.

Agilní řízení projektů? Easy.

Mějte všechny nástroje pro dokonalé plánování, správu a kontrolu projektů v jediném softwaru.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy