cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Jak nejlépe na agilní řízení projektů

12/29/2020
6 minutes
Jakub Ryba
Agilní řízení projektů je metoda projektového řízení odkazující na charakteristický přístup k projektovému řízení, zahrnující použití opakování a rychlé reakce k neustálému zlepšování plánování a provádění projektů založenému na zpětné vazbě.

Co je agilní řízení projektů a jak vzniklo?

Koncept agilní metodiky byl poprvé představen v roce 2001 a původně se vztahoval na vývoj software, avšak myšlenka se brzy rozšířila a začala být využívána v několika průmyslových odvětvích, přičemž míra přijetí agilní metodiky v hlavních průmyslových oborech neustále rostla.

Podíváme-li se na agilní metodiku podrobněji, je důležité si uvědomit, že to není jen metodika, ale také způsob myšlení, který dokáže změnit řízení i vnímání projektů. Agilní metodika vyžaduje efektivnější a účinnější práci a umožňuje hodnocení a přehodnocování procesů i konečného výsledku.

Využitím zpětné vazby od všech zúčastněných stran agilní metodika prosazuje důslednou optimalizaci a přizpůsobení v souladu s cílem poskytovaného produktu / služby. Obdobně se agilní řízení projektů zaměřuje na informovaná rozhodnutí vycházející ze spolupráce mezi všemi stranami účastnícími se projektu.


Klíčové hodnoty agilní metodiky

Agilní metodika klade důraz na neustálé zlepšování založené na zpětné vazbě ke zvyšování hodnoty a je inspirována 4 klíčovými hodnotami:

 • Jednotlivci a interakce mají přednost nad procesy a nástroji.
 • Fungující software má přednost komplexní dokumentaci.
 • Spolupráce se zákazníkem má přednost před vyjednáváním smlouvy.
 • Reakce na změnu má přednost před dodržováním plánu.

 • Výhody přijetí agilní metodiky pro řízení projektů

  Agilní řízení projektů se ukázalo jako vysoce efektivní a dramaticky zvýšilo úspěšnost projektů. Institut pro řízení projektů publikoval v roce 2015 zprávu, v níže se uvádí, že „vysoce agilní organizace dosahují ve svých projektech výrazně lepších výsledků ve srovnání s protějšky s nízkou agilitou“.

  Jejich výsledky ukazují, že agilní řízení projektů dokáže zvýšit míru projektů splňujících podnikatelské záměry o 19%. Počet dokončených projektů narostl dokonce o 25% a počet projektů dokončených s dodrženým rozpočtem stoupl o 22%.

  Agilní řízení projektů nakonec vede k větší flexibilitě procesů, lepšímu využití zdrojů, zlepšení mechanismů spolupráce a zpětné vazby a celkově lepší adaptabilitě veškerých projektů.


  Kroky k implementaci agilního řízení projektů

  K úspěšné implementaci agilní metodiky je zapotřebí uskutečnit několik kroků.

  1. Začněte stanovením jasného souboru cílů a záměrů, kterých by měl projekt dosáhnout. Je důležité, aby se každý účastník projektu jasně orientoval a dokázal tak zlepšit svou produktivitu. Před formulací a sdělením cílů se proto důrazně doporučuje přijmout vstupy a příspěvky od všech klíčových zúčastněných stran projektu.

  2. Zadruhé byste v ideálním případě měli začít pracovat na časové ose, od prvního úkolu v seznamu nedokončených úkolu až po očekávané úspěšné dokončení projektu. Vzhledem k tomu, že hlavní inspirací je agilita a hbitost, časová osa by měla být více zaměřená na cíl. Tato časová osa pomůže měřit pokrok a v případě potřeby provést nápravu.

  3. Dále byste měli rozdělit projekt na části a úkoly definováním jednotlivých úseků, tzv. sprintů. Tento krok je v souladu s hlavním účelem agilního řízení projektů, tj. postupného a neustálého zlepšování a současně řešení nesrovnalostí.

  4. Dalším důležitým prvkem, který je základem agilního řízení projektů a proto není možné jej vynechat, je retrospektiva sprintů, tj. hodnocení těchto úseků. Po dokončení každého sprintu je třeba identifikovat prostor pro potenciální zlepšení a zajistit doladění a vylepšení jednotlivých procesů po každém sprintu.

  5. Jakmile se projekt začne blížit svému dokončení, je důležité zajistit, aby byla průběžně zaváděna stanovená vylepšení a aby si všichni účastníci projektu byli vědomi fungování a pokroku projektu.


  Implementační rámce pro agilní metodiku

  Efektivní implementace agilní metodiky vyžaduje použití rámců jako Scrum, Kanban, Lean (LN) a Extreme Programming (XP).


  Scrum

  Scrum je nejčastěji používaný rámec agilní metodiky pro zavádění agilních procesů při vývoji, poskytování a údržbě projektů. Scrum odkazuje na použití iterativních a inkrementálních postupů. Je založen na použití krátkých iterací, kterým se rovněž říká sprinty, k řešení určitého množství úkolů či konkrétní části projektu najednou. Prostřednictvím integrované struktury krátkých schůzek, vymezení rolí a využití nástrojů vede scrum k účinnějšímu a efektivnějšímu řízení projektů.

  Tento rámec je velmi vhodný pro složité projekty zaměřené na výsledky, s cílem uspokojit všechny zúčastněné strany projektu. Součástí struktury obvykle je Scrum Master, který zodpovídá za provádění efektivních sprintů řešících definované problémy a za poskytování informací o pokroku.

  Vlastník produktu určuje směr sprintu definováním cílů a vedením ‘produktového backlogu’, který stanovuje, čeho je třeba dosáhnout a jaké cíle je třeba splnit. Členové týmu zodpovídají za výběr položek z „produktového backlogu“ a za provedení práce, která má být dokončena v rámci každého jednotlivého sprintu.

  Následně se konci každého sprintu shromažďuje zpětná vazba a recenze od zúčastněných stran projektu a vylepšení jsou zapracována do nadcházejících sprintů. Tento postup pokračuje, dokud není dokončena poslední položka v „produktovém backlogu“.


  Kanban

  Dalším z významných rámců, které se používají k zavedení agilní metodiky prostřednictvím vizualizace pracovního toku, je Kanban. Celý rámec je postaven na desce Kanban, která umožňuje digitální vizualizaci úkolů a průběhu projektu. Nejzákladnější a nejčastěji používaná deska Kanban vizualizuje pracovní postup ve 3 krocích: Úkoly, Probíhající a Dokončeno. V případě potřeby je rovněž možné použít složitější desku Kanban.

  Každý úkol je představován jednou kartou Kanban, která se pohybuje ve 3 krocích na desce Kanban. V tomto rámci je rovněž třeba průběžně aktualizovat backlog nevyřízených úkolů a dodržovat účinná pravidla pro rozpracované úkoly (WIP), která definují pracovní postupy umožňující týmu dokončit stanovené úkoly.


  Závěr

  Agilní řízení projektů je určitě užitečným přístupem ke zlepšení úspěšnosti projektů. Přestože výhody tohoto přístupu jsou většinou patrné po celou dobu trvání projektu i po jeho po dokončení, je důležité mít na paměti, že nepřináší změny přes noc, ale že jde spíše o způsob myšlení zaměřený na neustálé zlepšování v rámci nepřetržitě probíhajícího procesu.

  Agilní řízení projektů? Easy.

  Mějte všechny nástroje pro dokonalé plánování, správu a kontrolu projektů v jediném softwaru.

  Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

  Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.