cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Historie PMI a jeho role v řízení projektů

2/20/2019
11 minutes
Lukáš Beňa

Každý obor má svou odbornou asociaci – organizaci, která zastupuje odvětví a nabízí školení nebo vytváření sítí. Řízení projektů se nijak neliší.

Project Management Institute (PMI) je nezisková organizace pro lidi po celém světě, kteří pracují na řízení projektů. Dokonce i pokud máte o tuto oblast jen okrajový zájem, určitě jste na PMI narazili. Má přece miliony členů po celém světě.

Jako organizace nabízí školení a certifikaci v oblasti řízení projektů a pravidelně informuje o trendech v oboru. Project Management Institute také stanovuje etické standardy v oboru. Vzhledem k obrovskému vlivu PMI je důležité mít o něm a jeho historii základní informace.

Pár faktů o PMI

Záběr PMI je obrovský. Organizace slouží více než 2,9 milionům profesionálů v oboru a má více než 500 000 členů ve 208 lokalitách po celém světě s 300 pobočkami a 10 000 dobrovolníky.

Zkoumá, vzdělává, vyvíjí průmyslové standardy, vydává časopis, pořádá konference a nabízí celosvětově uznávanou certifikaci.

Project Management Institute pravidelně aktualizuje svého Průvodce souborem poznatků řízení projektů (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), který je doplňován dobrovolníky v oboru a je uznáván organizací American National Standards Institute (ANSI).

Historie PMI

Ale kde se začala psát historie PMI? Jaké jsou kořeny, které podporují tento gigant v řízení projektů? Sahají zpět do šedesátých let minulého století, kdy se projektový management stal disciplínou v leteckém, stavebním a obranném průmyslu. Právě těmito odvětvími bylo to semínko PMI zasazeno.

V roce 1969 ve Philadelphii spolu večeřeli Jim Snyder ze společnosti Smith, Kline & French Laboratories a Gordon Davis z Georgia Institute of Technology a shodli se, že je nutná organizace, která nabídne projektovým manažerům fórum pro sdílení informací a diskusi o jejich odvětví.

Později v témže roce se v Georgia Institute of Technology v Atlantě uskutečnilo první formální setkání vznikající organizace. Pak byly v Pensylvánii sestaveny stanovy a podepsané pěti zakladateli PMI.


Easy Project 2019plně vyhovuje standardům

metodiky IPMA a PMI projektového řízení

Cíle a standardy PMI

Nezisková organizace nastínila své cíle v roce 1975: "Podporovat uznání potřeby profesionality při řízení projektů; poskytnout fórum pro bezplatné sdílení problémů, řešení a aplikací v oblasti řízení projektů; koordinovat průmyslové a akademické výzkumné činnosti; vyvinout společnou terminologii a techniky na zlepšení komunikace; poskytovat rozhraní mezi uživateli a dodavateli hardwarových a softwarových systémů; a poskytnout směrnice pro výuku a kariérní růst v oblasti řízení projektů."

Přibližně v tom samém čase PMI vynaložilo část svých prostředků na vývoj standardů pro toto odvětví. Toto se uskutečnilo prostřednictvím výboru Professional Liaison Committee, který spolupracoval s výbory Technology, Research Policy and Education Committees. Spolupracoval také s výborem American National Standards Committee a organizací Europe’s International Project Management Association. Do roku 1980 se tyto snahy standardizovaly do postupů a přístupů řízení projektů. Do roku 1996 PMI vytvořil první Soubor poznatků řízení projektů (Project Management Body of Knowledge - PMBOK).

V devadesátých letech minulého století PMI pod vedením prezidenta Virgila R. Cartera ztrojnásobil svou členskou základnu na 90 000 členů ve 120 zemích. Nástupcem Cartera se stal Gregory Balestrero, řídil PMI jednu dekádu od roku 2002. V současné době je prezidentem PMI Mark Langley.

Zakladatelé PMI

 • James R. Snyder: Zakladatel, společník a bývalý dobrovolný výkonný ředitel, prezident a předseda představenstva, Snyder je v současnosti členem představenstva nadace PMI Education Foundation, pokladník pobočky v Delaware Valley a rady Editorial Review Board. Byl oceněn titulem PMI Man of the Year a je doživotním čestným členem. Byl projektovým manažerem při výstavbě světové centrály PMI v Newtown Square ve státě Pennsylvanie.
 • Eric Jenett, PMP: Jenett byl prvním, kdo získal certifikát Project Management Professional (PMP). Je také společníkem PMI a byl prezidentem organizace v roce 1971, předsedou v roce 1972 a její tajemníkem od 1975 do 1976. Zakládající člen pobočky v Houstonu, v 1975 byl oceněn za jeho významný přínos pro PMI.
 • Gordon Davis, PhD: Davis pomáhal koordinovat počáteční setkání PMI s akademickými partnery a je bývalým viceprezidentem. Je také bývalým členem správní rady PMI College of Scheduling. Získal téměř všechna ocenění udělované organizací.
 • Jako národní zástupce CPM Marketingu pro automatizační společnost McDonnell poslal v roce 1968 dopisy vyzývající lidi, aby se stali součástí organizace, která se měla stát PMI.
 • Susan Gallagher: Projektová manažerka, byla součástí prvního setkání v Atlantě toho, co se mělo stát PMI a působila jako pokladní, viceprezidentka technických služeb a ředitelka, jakož i předkladatelka stanov na výročních setkáních. Sehrála zásadní roli při tvorbě koncepce PMI Seminars and Symposiums v roce 1977.

Certifikace

PMI vyvinul certifikační program na potvrzení dovedností a zkušeností v řízení projektů. Project Management Professional (PMP) byl spuštěn v roce 1984 a od té doby se stal průmyslovým standardem. V roce 2007 byl PMP akreditován organizací International Organization for Standardization (ISO) a k červenci 2018 drží tento certifikát více než 876 000 lidí.

Aby člověk mohl požádat o PMI certifikaci, vyžaduje se splnění úrovně zkušeností v oboru, úrovně vzdělání, nebo obou. Na získání kvalifikace musí mít kandidát se čtyřletým titulem tři roky zkušeností s řízením projektů, 4500 hodin ve vedení a řízení projektů a 35 hodin vzdělávání v řízení projektů.

Pokud má kandidát středoškolské vzdělání, jako například středoškolský diplom, přidružený titul nebo ekvivalent, pak musí mít pět let zkušeností s řízením projektů, 7500 hodin ve vedení a řízení projektů a 35 hodin vzdělávání v řízení projektů.

Pro získání certifikace PMP existuje test s 200 otázkami a více volbami, který vyžaduje nastudování PMP příručky. Kandidáti si mohou obsah zkoušky prohlédnout on-line a seznámit se se vzorovými otázkami. Konají se i formální studijní kurzy, které nabízejí pobočky PMI nebo akreditovaní poskytovatelé Registered Education Providers (REPs). Jsou také k dispozici knihy pro samostudium publikované REPs a jinými renomovanými výcvikovými organizacemi. Kromě toho je důležité znát Průvodce souborem poznatků řízení projektů (PMBOK Guide).


Easy Project 2019 plně vyhovuje standardům

metodiky IPMA a PMI projektového řízení

Jiné typy certifikace kromě PMP

PMP je pouze jednou z mnoha certifikací, které PMI nabízí. Existuje také Certified Associate in Project Management (CAPM), což je základní úroveň certifikace, která vyžaduje méně projektových zkušeností než PMP.

K dispozici jsou také osvědčení Program Management Professional (PgMP), Portfolio Management Professional (PfMP), PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), PMI Risk Management Professional (PMI-RMP), PMI Scheduling Professional (PMI-SP) a PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA).

K dispozici je také certifikace jako OPM3 Professional, což označuje model zralosti organizačního řízení projektů (Organizational Project Management Maturity Model), který je standardem osvědčených postupů pro posuzování a rozvíjení schopností při realizaci strategie v projektech prostřednictvím řízení portfolia, řízení programů a řízení projektů.

Etika v řízení projektů

PMI rozumí, že projektový manažer je rozhodovacím orgánem a tím, že přijímá rozhodnutí, ovlivňuje lidi, prostředky a prostředí. Proto jejich volby nejsou striktně orientované na podnikání, ale často zasahují na území etiky. Taková rozhodnutí mohou vést k dilematům, a dokonce k rizikům, která mohou způsobit zmatení projektového manažera nad správným směrováním. Tohle se obzvláště stává problémem, pokud se projektoví manažeři ocitnou v rozporu s podílníky.

PMI se pokouší brodit v těchto etických vodách a nabízí určité směrování pomocí svého etického kodexu a profesionálního chování a etického rozhodovacího rámce. O tomto tématu mají mnoho článků, publikací a webových seminářů. Organizace také nabízí proces etické stížnosti a její přezkoumání jako prostředek pro projektové manažery. S otázkami, obavami nebo nápady je možné kontaktovat člena skupiny PMI Ethics Member Advisory Group.

Akce PMI

Stejně jako většina obchodních organizací, i PMI organizuje řadu akcí pro tento obor. V irském Dublinu se v polovině května koná PMI EMEA Congress 2019. Během tří dnů se tam představí hlavní projevy, globální perspektivy řízení projektů a příležitosti spojit se s kolegy z tohoto oboru.

Během celého roku se konají i regionální akce SeminarsWorld, které poskytují podrobný vícedenní trénink na konkrétní téma. Nabízejí praktické aplikace a řešení z reálného života od zkušených expertů v malých skupinách s praktickými pokyny a s ohledem na individuální potřeby.

Mega SeminarsWorld je podobná akce, jako ty zmíněné výše, jen s větším výběrem populárních SeminarsWorld kurzů, a navíc obsahuje ranní hlavní projevy a organizované recepce.

Organizace také pořádá PMI Global Conference, která přitahuje tisíce profesionálů v oblasti řízení projektů z celého světa. Je to třídenní akce diverzifikovaného vzdělávání, která pokrývá všechny postupy, přístupy a nástroje v oboru. Konají se zde hlavní projevy, spravované zaváděcí akce na přední řešení a příležitosti ke spolupráci.

PMO Symposium je místem pro výměnu osvědčených postupů a nových postřehů o strategiích a postupech při řízení projektů. Poskytuje také příležitosti k vytváření spoluprací a workshopů. Akce je určena pro vedoucí a výkonné pracovníky, kteří se zabývají portfoliem projektů, programů a iniciativ.


Easy Project 2019plně vyhovuje standardům

metodiky IPMA a PMI projektového řízení

PMI ocenění

Organizace oceňuje odborníky v oboru, kteří ve své oblasti prokázaly vášeň, talent a odbornost. Některé z těchto ocenění zahrnují ocenění PMI Fellows Award, které je nejprestižnějším osobním oceněním od PMI a je uznáním služeb ve prospěch organizace a profese.

Ocenění PMI Eric Jenett Project Management Excellence Award je uznáním lidí, kteří významně přispívají k řízení projektů prostřednictvím vedení, technického řízení projektů a důvtipného strategického a obchodního řízení.

Ocenění PMI Young Professional Award je určeno pro jednotlivé mladé projektové manažery, kteří mají v rámci organizace významný vliv na pokrok řízení projektů, rozšiřují poznatky a chápání řízení projektů a představují mimořádně standardy, postupy a etiku PMI.

Existují rovněž ocenění pro projekty, jako PMI Project of the Year, PMI Project Excellence Award a PMO of the Year Award.

PMI a IPMA certifikace jsou základem Easy Projectu

Easy Project vychází z profesionálních a mezinárodně uznávaných metodik projektového řízení, na kterých jsou certifikace PMI a IPMA založeny. S Easy Projectem získáte v jednom software všechny nástroje pro řízení vašich projektů -Ganttův diagram, WBS, řízení zdrojů a úkolů, sledování času, agilní Kanban a SCRUM, Earned Value Management, CRM a další - a to jak pro vaše osobní účely, tak pro řízení celého týmu nebo firmy.

Všechny nástroje jsou integrovány do jednoho řešení (=Easy Project), které je založeno na filozofii "Easy Project Management": zjednodušit, zvizualizovat, naplánovat, odřídit a vyhodnotit.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.