cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Easy Gantt posunuje vaše projektové plánování až k dokonalosti

3/15/2017
4 minutes
Lukáš Beňa

S modulem Easy Gantt pro Easy Project máte ve svých rukou mocný nástroj projektového plánování, jehož základem je grafický přehled (sloupcový graf) a plán všech úkolů, které náleží buď k danému projektu či globálně ke všemu projektům.

Easy Gantt tvoří graf s obdélníkovými pruhy a dalšími symboly, které označují pracovní prvky (úkoly, projekty, milníky apod.) a jejich vzájemné závislosti (vazby). Délka každého sloupku je úměrná časové hodnotě nutné pro splnění jednotlivých úkolů či projektů v hierarchické struktuře rozložení práce (WBS – Work Breakdown Structure). V Ganttově diagramu můžete velmi snadno a rychle porovnat trvání dvou či více úkolů.

Výsledná konstelace pak ilustruje plán projektu. Easy Gantt plně vyhovuje standardům metodiky IPMA a PMI. Zvlášť užitečný a důležitý je tento nástroj pro projektové manažery a oddělení lidských zdrojů, jež získají jasný přehled o posloupnosti událostí (úkolů) a současně se výrazně sníží pravděpodobnost přetížení členů týmu.

Aktivace modulu Easy Project Gantt


Proč potřebujete Easy Gantt

Easy Gantt je důležitý, protože vše, co tvoří vnitřní strukturu projektu, je v něm přehledně zobrazeno. Navíc zobrazuje závislost různých úkolů v rámci projektu. Týmy mohou používáním Easy Ganttu nahradit schůzky nad aktualizacemi projektových stavů, protože vše podstatné lze najít na jedné obrazovce. Zřetelné vyjasnění pozic v grafu umožňuje jednoduchou vizuální kontrolu, která pomáhá členům týmu pochopit pokrok v úkolech a celých projektech.

S Easy Ganttem mohou pracovní týmy takticky plánovat projekty tak, aby hlavní pracovní zátěž byla soustředěna blíže k plánovanému datu zahájení, dokončení, nebo rovnoměrně po celé časové ose projektu. Bez ohledu na to, kterou z těchto taktik si vyberete, všichni členové týmu zde vždy najdou užitečné přehledy, které jim významně pomohou integrovat své vlastní pracovní návyky do celkového plánu projektu.

Příklad použití Easy Project Gantt

Cesta k vytvoření Ganttova diagramu podle vašich představ začíná definováním a začleněním požadovaných aktivit (úkolů). Poté si přizpůsobíte konkrétní sloupečky s informacemi, které vás zajímají, jednotky časové osy (dny, týdny, měsíce), filtry apod. Následně vyberete, které položky závisí na jiných a kdy dochází k jakým aktivitám (úkolům). U každé aktivity (úkolu) uveďte, kolik hodin bude vyžadovat (předepsaná doba) a kdo je za ní zodpovědný (přiřazený uživatel).

Nakonec určete dobu, kdy se bude na úkolu pracovat (datum vytvoření, datum dokončení). Hlavní výhodou této techniky je její dobrý vizuální přehled, kterému snadno porozumí prakticky všichni účastníci projektu a rovněž třetí strany.

Časová osa Easy Project Gantt

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.