Centralizované řízení zdrojů – sen, nebo noční můra?

7/31/2017
3 minutes
Sabina Makhmudová

Pomůže centralizované řízení zdrojů maximalizovat využití zdrojů, nebo spíš změní plánování projektu v noční můru projektových manažerů?

Lidské zdroje jsou největším firemním výdajem. Potřeba zajistit, že vaše plánování lidských zdrojů je dobře promyšlené a plně využívané, je kritickým aspektem projektů.

Než si pořídíte více zdrojů, musíte se ujistit, že pracovní síla, kterou máte nyní k dispozici, je plně využita. Není nic horšího, než přidávat další zdroje, jen abyste si vzápětí uvědomili, že pro ně nemáte dostatek práce.

Software pro správu vytížení zdrojů vám pomůže řídit zdroje pro stávající a potenciální projekty. Díky tomu budete mít správné zdroje s nejlepšími dovednostmi alokované k projektům a úkolům, kde jsou nejvíce potřebné.

Tento nástroj vám pomůže naplánovat, rozvrhnout a předpovídat zátěž konkrétních uživatelů či pracovních rolí, a to na úrovni projektu nebo úkolu.

Své zdroje plánují všechny podniky. Musejí tak činit u svých zaměstnanců i dodavatelů. Dle velikosti podniku se většinou jen liší typ použitých nástrojů. Počáteční plánování, které provádí malá firma na tabuli, se s další expanzí firmy postupně rozvine.

Větší společnost bude jistě požadovat zavedení sady metrik pro dosažení svých finančních cílů. V každém případě platí, že když potřebujete nebo chcete investovat do systému řízení zdrojů, nabízejí se některé výhody a nevýhody, které je třeba zvážit.


Vytížení zdrojů v Easy Projectu

Výhody

Přehled alokací
Centrální systém zdrojů vám poskytne vizuální přehled nebo hlášení o alokaci vašich zdrojů.

Předvídatelnost kapacit
Software pro projektové plánování vám ukáže, kde máte k dispozici zdroje pro přidělování nových úkolů.

Sledování času
Pomocí softwaru pro řízení projektů můžete sledovat průběh projektu, potvrdit odhady pracnosti a kontrolovat související náklady.  

Organizace času
V závislosti na typu implementovaného softwaru pro plánování zdrojů může každý zdroj vidět celkový stav projektu a průběh jeho úkolů.


Vytížení zdrojů v Easy Projectu

Nevýhody

Bezpečnost a soukromí

I když bude systém chráněn heslem, zkušené hackery, pro které mají vaše data velkou hodnotu, pouhé heslo nezastaví. Možnost zavést dodatečná bezpečnostní opatření, například omezení přístupu pouze z určitých IP adres, by proto měla být samozřejmostí.

Lidská chyba

Data musejí být do systému plánování zdrojů přidána ručně, což zvyšuje riziko lidské chyby. Je-li například datum začátku a konce alokace určitého zdroje zadáno nesprávně, mohlo by to mít nepříznivý dopad na časový plán projektu a následně i na zákazníka.

Závěr

Použití systému řízení lidských zdrojů vám jednoznačně pomůže naplnit vaše firemní cíle. Porovnáním (nejen) zmíněných výhod a nevýhod různých nástrojů pro plánování zdrojů snadno naleznete ideální řešení pro vaše potřeby.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.