Implementační služby

1. Obecné podmínky

Všechny meeting jsou prováděny virtuálně za pomoci nástrojů k tomu určených. Všichni účastníci by se měli zúčastnit individualně a být vybaveni sluchátky.

Všechny předdefinované balíčky služeb mají pevně stanovený počet MD (člověkodnů). Easy Project konzultanti mohou na základě požadavku poskytnout report i jejich užití.

Pokud není stanoveno jinak, implementace je společně se všemi dokumenty dodána v českém jazyce.

2. Obecná ustanovení

2.1. Nové verze aplikace

Aplikaci pro Vás neustále vyvíjíme a vylepšujeme. Vydávání nových verzí probíhá v následujících cyklech:

 • Nová verze vychází každé tři měsíce
 • Měsíc před vydáním nové verze je ukončen vývoj do připravované verze a probíhá testování.
 • Opravy případných chyb vydáváme jednou za 14 dní.

Vaše náměty do vývoje budou aplikovány, pokud budou prospěšné pro většinu našich klientů a budou v souladu se strategií vývoje produktu. Naším cílem je usnadnit řízení projektů.

2.2. Proces spolupráce

Budeme vděčni za otevřenou komunikaci. Vstupujeme do společného procesu zavedení nového software do Vaší firmy. Bude pro nás vzájemně prospěšné, když se včas a otevřeně budeme informovat o všech důležitých skutečnostech

Komunikace probíhá emailem, vzdálenými schůzkami, telefonicky a osobními schůzkami. Pro úspěšné doručení implementace je potřeba oboustranná operativní komunikace, kdy každá strana rychle reaguje na kontakt protistrany. Z naší strany můžete počítat s reakcí obvykle v rámci dvou pracovních dnů.

V rámci implementace bude konzultant spolupracovat s dalšími interními odděleními. Pro řešení situací nesouvisejících s implementací o Vás bude pečovat náš Support. Pokud bude v rámci implementace potřeba zásah na serveru klienta či jiné poradenství týkající se serverové části aplikace, přejde tato komunikace na naše serverové specialisty. Pokud by došlo k situaci, že se o Vás Support či serveroví specialisté nestarají podle Vašich představ, určitě dejte vědět svému konzultantovi. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá.

2.3. Předplacené člověkodny (MD, man-day), informování klienta o čerpání

V úvodní tabulce tohoto protokolu je v poli „Délka“ vyznačeno, kolik máte předplacených implementačních člověkodnů (MD). Obvykle probíhá implementace vzdáleně. Pokud byste měli zájem o osobní schůzky, je možné v rámci předplacených MD uspořádat osobní setkání v místě sídla firmy Easy Software. Pokud byste měli zájem o osobní schůzky u Vás, je možné náklady na cestu a čas strávený na cestě též čerpat z fondu předplacených implementačních MD nebo je možné se na tomto dohodnout s obchodníkem a platit cestovní náklady. Účtování cesty ke klientovi je buď placeno zvláštní fakturou, nebo čerpáno z impl. hodin - platí se celá doba strávená na cestě.

Informování o čerpání předplacených člověkodnů (MD) probíhá přibližně v polovině vyčerpaného času a cca pět hodin před vyčerpáním předplaceného času spolu s návrhem možností, jak si budete přát poslední hodiny použít.

V rámci odhadu počtu implementačních MD je kalkulováno s těmito aktivitami. Suma času stráveného těmito aktivitami odpovídá počtu předplacených MD (člověkodnů). Nejnižší částka, kterou účtujeme je 0,25 hodiny.

 • Úvodní analýza (obvykle 1 – 2 hod)
 • Úvodní vzdálená schůzka (obvykle 0,5 – 1 hod)
 • Nastavování aplikace podle Vašich požadavků (časová náročnost odpovídá náročnosti požadavků)
 • Školení (minimálně 2 – 4 hod)
 • Dodatečné požadavky na nastavení
 • Podpora při implementaci a testování aplikace (emailová, telefonická)

Čerpání implementačních MD (člověkodnů) je v rámci těchto činností:

 • Čas konzultanta strávený s prací na Vaší implementaci, nastavování Vaší aplikace
 • Analýza Vašich požadavků
 • Interní konzultace řešení Vašich požadavků
 • Konzultace na požadavek
 • Příprava různých scénářů řešení Vašich požadavků
 • Vypracování a aktualizace implementačního protokolu
 • Implementační schůzky a telefonáty
 • Školení uživatelů a administrátorů
 • Emailová komunikace s konzultantem
 • Organizace, domlouvání a plánování schůzek
 • Koordinace interních oddělení v rámci různých kompetencí při poskytování služeb (Support, serveroví specialisté)
 • Čas konzultanta na cestě k Vám (pokud není hrazeno zvlášť, viz první odstavec této kapitoly)
 • Vedení a organizace implementačního projektu
 • Pokud je určité chování nahlášeno jako chyba, ale jde o nevhodné nastavení, je čas konzultanta strávený s analýzou tohoto požadavku čerpán z implementačních MD (člověkodnů).
 • Práce serverových specialistů na Vašem serveru
 • Práce serverových specialistů na Vašich požadavcích

V rámci implementačních MD (člověkodnů) nejsou čerpány MD na tyto činnosti:

 • Práce oddělení Support
 • Administrativa případných chyb aplikace.

2.4. Navyšování fondu implementačních MD (člověkodnů)

Navýšení fondu implementačních MD je možné vždy až po Vašem odsouhlasení. Sazba za 1 MD (člověkoden) je 13 900,- Kč bez DPH. Navýšení počtu implementačních MD je možné zejména z těchto důvodů:

 • Původní odhad potřebných implementačních MD se po úvodní detailní analýze ukáže jako nedostatečný. Konzultant Vám předá zpřesněný odhad jednotlivých implementačních činností, ze kterého je patrné, u jakých aktivit je potřeba původní odhad navýšit.
 • Pokud chcete být informován o čerpání implementačních MD nad rámec uvedený v odstavci výše.
 • Požadavky není možné nastavit v rámci standardní verze aplikace a je požadován vývoj na míru.
 • V odhadovaných implementačních MD nebyla zohledněna podpora na Vašem serveru a tato podpora je požadována.
 • Je požadováno školení nad běžný rámec a toto nebylo zohledněno v původním odhadu.
 • Pokud se v průběhu implementace zjistí, že počet předplacených MD nebude stačit na zpracování všech Vašich požadavků.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.