Role a práva

Přehled nastavení Rolí a práv

Nastavení Rolí a práv najdete v Menu Další -> Administrace -> Role a práva. Zde vidíte existující role, které můžete mazat, vytvářet nové, a také je zde dostupný přehled oprávnění. Můžete upravovat názvy rolí a nastavit, co v které roli může uživatel vidět, dělat nebo ovládat. 

Pro přidání nové role klikněte na tlačítko "Nová role" vpravo nahoře. Ve výchozím stavu budou práva nové role stejná jako pro roli nečlena. 

V seznamu můžete role přesouvat pomocí drag&drop, a tak si vytvářet vhodnou hierarchii, kterou určíte práva pro mazání. Například role A nemůže smazat roli B v projektu, pokud je role B nadřazená roli A v nastavené hierarchii. 

Dva typy práv: globální a projektové

Globální - uživatel v dané roli v jakémkoliv projektu může provádět povolené akce. Tyto akce mají platnost v celém systému, bez návaznosti na konkrétní projekt. 

Projektová práva - vztahují se pouze na akce prováděné v projektu, ve kterém má daný uživatel nastavenou příslušnou roli. Jiný případ je ale nastavení práv pro uživatele, kteří nejsou členy žádného projektu. Práva pro takové uživatele jsou nastavena rolí Non-member, jedná se o systémovou roli, kterou nelze smazat. V modulech a pluginech jsou práva seskupena. Zde přinášíme krátký přehled obsahu jednotlivých skupin. 

Nezařazeno

 • Úkoly mohou být této roli přiděleny: ano nebo ne
 • Úkoly mohou být přepřiděleny pouze autorovi: ano nebo ne
 • Zobrazit úkoly: všechny/nesoukromé úkoly v uživatelském projektu nebo úkoly vytvořené/sledované/přidělené uživateli. Poslední možnost zahrnuje také podřízené daného uživatele (pokud jsou definovaní v organizační struktuře)
 • Zobrazit Odpracovaný čas: všechny záznamy nebo pouze vlastní záznamy
 • Zobrazit uživatele: všechny nebo pouze členy viditelných projektů
 • Člen vedení: které uživatelské role mohou přidělit vybrané uživatelské role jiným uživatelům během přidávání nebo editace členů projektu  
 • Zobrazit kontakty: všechny kontakty nebo pouze kontakty splňující zadaná kriteria
 • Zobrazit CRM Obchodní případy: všechny Obchodní případy nebo pouze vytvořené/sledované uživatelem
 • Zobrazit Šablony pro export: všechny nebo pouze vytvořené uživatelem

Globální práva

 • Agile Board: nastavte, kdo může vidět/spravovat globální sprinty a Scrum nástěnku
 • CRM: nastavte, zda může uživatel spravovat uživatelské cíle v CRM
 • Calculoid: komu se bude Calculoid zobrazovat
 • Chat: zde nastavte, zda uživatel může nebo nemůže používat chat
 • Docházka: zde můžete spravovat, jak může uživatel zacházet s docházkou a také zda může vidět pouze svou docházku nebo docházku ostatních uživatelů
 • Easy GIT: nastavte, kdo si může zobrazit a spravovat Easy GIT
 • Easy Zoom: práva související s integrací Zoom nástroje
 • Gantt & Vytížení zdrojů: dovoluje uživateli vidět a provádět změny v Easy Gantt, ve Vytížení zdrojů a v Kalendáři - Plánovači schůzek
 • Helpdesk: umožňuje spravovat Helpdesk
 • Kalendář a plánovač schůzek: dovoluje uživatelům zobrazení schůzek, včetně jejich editace
 • Kalkulace: uživatel může přidávat/odebírat úkoly z projektové kalkulace
 • Kontakty: zde nastavte, zda má uživatel mít dostupné kontakty a zda je může spravovat
 • Pracovní výkazy: uživateli se zobrazují pracovní výkazy
 • Projekt: uživateli můžete povolit vytváření, mazání nebo úpravy projektů atd. 
 • Rozpočty: zde můžete nastavit, zda uživatel uvidí rozpočty a sazby
 • Sledování času: umožní uživateli zobrazit odpracovaný čas, osobní záznamy (času), záznamy ostatních uživatelů nebo zamčené záznamy
 • To-Do: zobrazí uživateli v bočním menu To-Do seznam
 • Výstrahy: nastavte, jak může uživatel zacházet s výstrahami
 • Znalosti: umožní uživateli zobrazit články ve Znalostech, přidávat je, upravovat nebo mazat
 • Ostatní: obsahuje práva pro zobrazení modulu rezervace zdrojů, možnost personalizace stránek a úpravy profilu

Projektová práva

 • CRM: nastavte uživateli právo zobrazování Obchodních případů a možnost je spravovat
 • Checklisty: kdo je oprávněn vytvářet a spravovat checklisty
 • DMS: oprávnění související s dokumenty uloženými v DMS
 • Dokumenty: umožňuje uživateli zobrazovat a spravovat dokumenty
 • Baselines: umožňuje uživateli zobrazovat a spravovat Baselines v projektech
 • Budgets: oprávnění související s plánovanými/skutečnými náklady, příjmy, výdaji, zisky
 • Easy SLA: nastavte, kdo může vidět a spravovat SLA podmínky v Helpdesku
 • Easy web hooks: nastavte, kdo si může zobrazovat a spravovat web hooks v Repozitáři
 • Helpdesk: umožňuje uživateli používat v projektech modul Helpdesk
 • Kalendář: zobrazení kalendáře
 • Kalkulace: zobrazení kalkulace projektu
 • Kanban: zobrazení a úpravy Kanban nástěnky
 • Mailové kampaně: nastavte, kdo může spravovat emailové kampaně
 • Nepřetržitá kontinuita: správa nastavení Easy Jenkins a pipeline
 • News: uživatel v projektu může vidět, vytvářet a spravovat modul Novinky
 • Projekt: zde najdete celkové nastavení práv pro úpravy v projektech
 • Přílohy: nastavení, kdo může vidět přílohy u projektu
 • Repozitář: dovoluje uživateli zobrazovat a spravovat repozitář a jeho detaily
 • Requirements: zobrazení, úpravy a správa požadavků
 • Rychlé plánování: umožní uživatelům přístup k rychlému plánování projektu
 • Scrum: kdo může v projektu vidět, upravovat nebo spravovat Scrum nástěnku
 • Sledování úkolů: zde nastavte vše, co souvisí s úkoly, jejich vytvářením, mazáním, úpravami, zobrazováním a podobně
 • Sledování času: umožní uživateli zadávat záznamy času, upravovat je a spravovat projektové aktivity
 • Směrná hodnota projektu: nastavte, kdo může vidět nebo upravovat hodnoty v modulu Směrná hodnota projektu
 • Úkolové sekvence: kdo může vytvářet Úkolové sekvence
 • Testovací scénáře: práva pro testovací scénáře, plánované testy a provádění testů
 • WBS: komu se zobrazí WBS modul v projektu
 • Znalosti: umožní uživatelům zobrazení a správu příspěvků ve Znalostech

Přehled práv

Na hlavní stránce Role a práva najdete v pravém bočním menu volbu "Přehled práv", kde můžete porovnat oprávnění jednotlivých rolí.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.