Přehled zdrojů

Jak používat Přehled zdrojů

Video ukázka

Modul Přehled zdrojů je doplněk existujícího modulu Vytížení zdrojů. Je to sada panelů, které zobrazují základní vizuální přehled všech dostupných zdrojů na jedné stránce. Stačí vám tak jediný pohled na tuto nástěnku panelů a máte okamžitý přehled o KPI a všech zdrojích.

Jak modul získat

Modul je v Easy Projectu dostupný v rámci pluginu Vytížení zdrojů, který lze zakoupit v Klientské zóně

Přístup k modulu

Jakmile si modul instalujete, ujistěte se, že je aktivován v nastavení (Menu Další -> Moduly -> Vytížení zdrojů -> Easy Přehled zdrojů). Modul je pak dostupný přes Menu Další, jak vidíte na obrázku. Jedná se pouze o globální funkcionalitu, takže není dostupná v jednotlivých projektech. 

Jednoduše přizpůsobitelný

Obecně lze panel přehledu zdrojů upravit stejně, jako lze personalizovat domovskou stránku nebo stránku s přehledem projektu. Hlavní rozdíl je jen v dostupnosti modulů, které si můžete na tuto stránku nastavit. Kromě standardních modulů, dostupných také pro ostatní stránky, si na panelu Přehled zdrojů můžete nechat zobrazovat několik doplňkových modulů, konkrétně určených pro zobrazování alokace zdrojů.

Mnoho typů interaktivní vizualizace

Vyberte si z různých dostupných typů zobrazení dat - jako například grafy, tabulky, budíky, pipeline. Vše jednoduše a rychle dostupné v nastavení modulu. 

Alokace podle typu úkolů

Alokace podle typu úkolů zobrazuje, kolik času je alokováno pro jednotlivé typy úkolu. Jako například na našem obrázku:

Vytížení skupiny

Volba Vytížení skupiny zobrazuje pracovní vytížení vybrané skupiny uživatelů. Příklad:

Vytížení top/uživatelů

Zatímco zobrazení Top vytíženého uživatele vypíše seznam konkrétních čísel nejvytíženějších uživatelů, obecné Vytížení uživatele ukazuje celkovou alokaci vybraného uživatele:

Přehled celkové alokace

Tabulka celkové alokace udává celkový přehled alokace jako podíl odpracovaného času a určeného času všech zdrojů. Může vypadat například takto:
 

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy