Plánování vytížení skupin

Plánování vytížení skupin

V modulu Vytížení zdrojů najdete skvělou funkci šikovného nástroje pro plánování kapacity:

  • obecné plánování vytížení kapacit skupin pro budoucí rozdělení práce
  • výrobní stroje
  • vytížení zákazníka
  • uživatelé bez přístupu do Easy Projectu

Takto můžete plánovat nejen kapacity uživatelů Easy Projectu, ale také všech ostatních zmíněných zdrojů, bez vytváření fiktivních uživatelů. Tuto funkci tak můžete využít například pro plánování obecného vytížení skupiny na úkolu v budoucnu, při práci na projektu, který vyžaduje zapojení externích strojů například v zemědělství, strojírenství a podobně, nebo pro velmi časově náročnou spolupráci se zákazníkem či pro plánování rozvrhu práce uživatelů mimo Easy Project. Snadno si vytvoříte přehled předepsané doby pro tyto stroje/zákazníky a zpřístupníte je kompetentním lidem, kteří potřebují dané informace.  
Jak na to?

V Menu Další -> Administrace -> Skupiny si vytvořte prázdnou skupinu uživatelů, která bude představovat stroj, zákazníka nebo uživatele bez přístupu do Easy Projectu. Pojmenujte skupinu podle jejího účelu (tedy například Traktor nebo Firemní auto) a nepřidávejte žádné členy, stejně jako na obrázku.

Otevřete si globální Vytížení zdrojů -> Nastavení -> zaškrtněte volbu "Zobrazit skupiny" a uložte nastavení. Tak ve Vytížení zdrojů uvidíte právě vytvořenou skupinu na seznamu uživatelů.

Ve Vytížení zdrojů nastavíte pro tuto skupinu (stroj, zákazníka) hodinový limit na den, abyste předešli přetížení a přidělování příliš mnoha úkolů najednou

Nakonec si otevřete Vytížení zdrojů a najděte novou skupinu v seznamu uživatelů. Tak můžete této prázdné skupině přidělit jednoduše úkol, který bude vykonávat stroj, pracovat na něm zákazník - nebo cokoliv jiného, pro co byla skupina vytvořena. Protože ve skupině nejsou přiděleni uživatelé, nikomu dalšímu úkoly nebudou přiděleny. Není potřeba vytvářet v systému zbytečně fiktivní uživatele, protože prázdná skupina pohodlně splní požadovaný účel. 

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy