Poznámky k verzi: 10.9.2

Toto si prosím přečtěte před upgradem na verzi platformy 10.9.2.

Posunutá mřížka v Plánovači

Předtím:
Velikost grafické mřížky v Plánovači neodpovídá velikosti vytvořené půlhodinové schůzky (20 px místo 22 px).

Nyní:
Opraveno. Velikost grafické mřížky v Plánovači odpovídá velikosti vytvořené půlhodinové schůzky.

Problém s modulem „Projekty z filtru“

Předtím:
Modul stránky „Projekty z filtru“ špatně zobrazuje sloupec „Členové projektu“, kde se namísto jmen objevuje kód.

Nyní:
Opraveno. Modul stránky „Projekty z filtru“ zobrazuje sloupec „Členové projektu“ správně.

Problém se změnou řešitele úkolu v zobrazení seznamu úkolů

Předtím:
Při pokusu o změnu řešitele úkolu v zobrazení seznamu úkolů chybí možnost „pera“, která by tuto změnu umožnila.

Nyní:
Opraveno. V zobrazení seznamu úkolů je k dispozici možnost „pera“, která umožňuje změnu řešitele úkolu.

Docházka: Problém se sloupcem „Vykázaná dovolená v tomto roce“

Předtím:
Kvůli chybě v přehledu docházky se ve sloupci „Vykázaná dovolená v tomto roce“ mohou zobrazit určitá čísla, přestože letos žádná dovolená vykázána nebyla.

Nyní:
Opraveno. Sloupec „Vykázaná dovolená v tomto roce“ v přehledu docházky zobrazuje vždy správná čísla.

Osobní modul Vytížení zdrojů vyžaduje oprávnění Easy Ganttu

Předtím:
K zobrazení dat v osobním modulu Vytížení zdrojů na přizpůsobené osobní stránce je vyžadováno oprávnění „Zobrazit osobní Easy Gantt“, což není očekávané chování.

Nyní:
Opraveno. Oprávnění „Zobrazit osobní Easy Gantt“ již není nutné pro zobrazení dat v osobním modulu Vytížení zdrojů na přizpůsobené osobní stránce.

Baseline nelze vytvořit na projektu s uživatelským polem "Automatické číslo"

Předtím:
Pokud je do libovolného projektu přidáno uživatelské pole typu "Automatické číslo", nelze vytvořit baseline pro stejný projekt z důvodu problému s tímto uživatelským polem.

Nyní:
Opraveno. Baseline je vytvořena bez problémů, i když je ke stejnému projektu přidáno uživatelské pole typu „Automatické číslo“.

Selhání Plánovače kvůli neoptimalizovanému API

Předtím:
Více polí user_id v XML kódu představujících různé účastníky schůzky v Plánovači způsobí selhání modulu.

Nyní:
Opraveno. Více polí user_id v XML kódu představujících různé účastníky schůzky v Plánovači je optimalizováno Swaggerem, což zabraňuje selhání modulu.

Easy Gantt: Přepínač „Zdroje“ je k dispozici i bez oprávnění k prohlížení zdrojů

Předtím:
Přepínač „Zdroje“ v nabídce nástrojů globální úrovně Easy Ganttu je k dispozici navzdory deaktivaci všech oprávnění k zobrazení Vytížení zdrojů. Po přepnutí se v Ganttově diagramu v takovém případě nezobrazí žádná data o zdrojích (pouze nuly) kvůli chybějícím oprávněním.

Nyní:
Opraveno. Přepínač „Zdroje“ v nabídce nástrojů globální úrovně Easy Ganttu je k dispozici a zobrazuje data o zdrojích pouze v případě, že jsou povolena oprávnění k zobrazení Vytížení zdrojů.

Vygenerované heslo je v e-mailové zprávě uvedeno nesprávně

Předtím:
Při vytváření nového uživatele a generování uživatelského hesla obsahovala e-mailová zpráva pro uživatele nesprávné heslo => uživatel se nemohl přihlásit.

Nyní:
K této chybě došlo pouze během krátké doby. Pokud jste se s ní setkali, opravu najdete ve verzi 10.9.2. Jako další řešení můžete vždy nastavit heslo ručně.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy