Poznámky k verzi: 10.7.3

Toto si prosím přečtěte před upgradem na verzi platformy 10.7.3.

Alokace v Plánovači

Předtím:
Při vytváření alokace pomocí Plánovače byla alokace neúmyslně přesunuta o 1 hodinu oproti skutečně vybranému časovému slotu.

Nyní:
Opraveno. Alokace se vytváří v souladu s vybraným časovým slotem.

Hromadná úprava projektů - problém s polem Autor

Předtím:
Na projektech při použití hromadné úpravy a změně autora na <<Já>> se pole Autor stalo prázdným. Stejné chování bylo hlášeno při výběru <<Moji podřízení>> a <<Strom mých podřízených>>.

Nyní:
Opraveno. Na projektech při použití hromadné úpravy a změně autora na <<Já>>, <<Moji podřízení>> nebo <<Strom mých podřízených>> ukazuje pole Autor správné jméno.

Řízení rizik - nesprávný zpětný URL odkaz pro ikonu úprav v Rychlém editoru úkolů

Předtím:
Po úpravách a uložení změn v modulu Matice rizik na stránce Přehled řízení rizik jste měli být vráceni zpět na stránku přehledu. Místo toho jste po uložení změn byli vráceni nikoli na stránku přehledu, ale na téměř prázdnou stránku, protože zpětný URL odkaz definovaný v ikoně úprav byl nesprávný.

Nyní:
Opraveno. Zpětný URL odkaz je v ikoně úprav definován správně, takže funguje správně i návrat zpět na stránku přehledu.

Nesprávné zobrazení souvisejících úkolů v Rychlém editoru úkolů

Předtím:
Související úkoly zobrazené v Rychlém editoru úkolů uváděly, že podúkol 1 předcházel podúkolu 2, i když opak byl pravdou.

Nyní:
Opraveno. Související úkoly zobrazené v Rychlém editoru úkolů se zobrazují správně.

Funkce CardDAV ignoruje pokus o vytvoření duplikovaného kontaktu

Předtím:
Funkce CardDAV ignoruje pokus o vytvoření duplikovaného kontaktu.

Nyní:
Opraveno. Funkce CardDAV vytvoří duplikovaný kontakt bez problémů.

Stránku v Rezervaci zdrojů nelze přizpůsobit

Předtím:
Pokud byla ve vašem hlavním menu k dispozici ikona Rezervace zdrojů a klikli jste na ni, objevila se prázdná stránka. Když jste na této stránce klikli na tlačítko „Přizpůsobit tuto stránku“, byli jste přesměrováni na jinou prázdnou stránku, aniž byste mohli provádět jakékoli změny.

Nyní:
Opraveno. Ikona rezervace zdrojů vede na správnou stránku.

Nelze zkopírovat/přesunout odkaz v DMS

Předtím:
V DMS byla k dispozici položka menu Kopírovat/Přesunout pro soubory i odkazy. Nebylo však možné kopírovat/přesouvat odkazy, pouze soubory.

Nyní:
Opraveno odstraněním položky menu Kopírovat/Přesunout u odkazů. Tato položka je k dispozici pouze pro soubory.

Při vytváření schůzky v Plánovači z panelu nástrojů se schůzka posune o půl hodiny

Předtím:
Při vytváření schůzky v Plánovači z panelu nástrojů byla schůzka posunuta o půl hodiny oproti skutečně vybranému časovému slotu.

Nyní:
Opraveno. Při vytváření schůzky v Plánovači z panelu nástrojů se schůzka vytvoří v souladu s vybraným časovým slotem.

Výchozí nastavení helpdeskového projektu jsou přepsána klíčovými slovy v e-mailu

Předtím:
Při používání e-mailu k ovládání Helpdesku přepisují klíčová slova v e-mailu výchozí nastavení helpdeskového projektu (typ úkolu, řešitel).

Nyní:
Při používání e-mailu k ovládání Helpdesku má výchozí nastavení helpdeskového projektu (typ úkolu, řešitel) přednost před klíčovými slovy v e-mailu.

Globální filtry - filtr nelze odebrat

Předtím:
Při pokusu o odstranění uloženého globálního filtru výběrem možnosti --Vybrat-- namísto jakékoli hodnoty zůstala výchozí hodnota <<já>> a nebylo možné ji tímto způsobem odebrat.

Nyní:
Opraveno. Při pokusu o odstranění uloženého globálního filtru výběrem možnosti --Vybrat-- místo jakékoli hodnoty se filtr resetuje na hodnotu --žádná--.

Easy Gantt: Denní pohled bez termínu dokončení

Předtím:
V Easy Ganttu po přepnutí na denní zobrazení měl úkol bez termínu dokončení světlou dlouhou část.

Nyní:
Opraveno. V Easy Ganttu po přepnutí na denní zobrazení má úkol bez termínu dokončení světlou pouze poslední část.

Nekonzistence ikony Rozpočty v postranním panelu na úkolu

Předtím:
Stejná nabídka menu Rozpočty měla různé ikony na různých úkolech.

Nyní:
Opraveno. Nabídka menu Rozpočty na úkolu je konzistentní (ikona plus).

Designová chyba při použití Rychlého editoru úkolů k vytvoření nového úkolu v režimu Textile

Předtím:
Při aktivaci režimu Textile a pokusu vytvořit nový úkol pomocí Rychlého editoru úkolů se panel nástrojů nezobrazil správně.

Nyní:
Opraveno. Panel nástrojů je zobrazen správně.

Plánovač: Nelze kliknout na schůzku, pokud je kratší než 30 minut

Předtím:
Pokud schůzky zobrazené v Plánovači byly kratší než 30 minut, bylo velmi těžké na ně kliknout, protože se ručička kurzoru neukazovala.

Nyní:
Opraveno. Na všechny schůzky v Plánovači lze snadno kliknout a ručička kurzoru se zobrazí bez problémů.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy