Poznámky k verzi: 10.7.1

Toto si prosím přečtěte před upgradem na verzi platformy 10.7.1.

Možnost upozornění e-mailem nefunguje správně

Předtím:
Uživatel, který měl zapnutou možnost „Nechci dostávat notifikace jako předchozí řešitel“, nebyl s výjimkou změny řešitele nikdy upozorněn na změny.

Nyní:
Opraveno. Uživatel, který má povolenou možnost „Nechci dostávat notifikace jako předchozí řešitel“, obdrží všechna oznámení kromě těch, které by dostal jako předchozí řešitel.

Rozhraní API podle projektu pro entitu Dokumenty

Předtím:
SharePoint a další systémy potřebovaly přístup k dokumentům prostřednictvím rozhraní Rest API.

Nyní:
Vyvinuli jsme API pro jednotlivé projekty pro entitu Dokumenty.

Gramatické chyby v Ganttově diagramu (česky)

Předtím:
V Ganttově diagramu se vyskytovaly gramatické chyby (český jazyk).

Nyní:
Opraveno. Gramatické chyby byly odstraněny.

Chyba grafu JS - legend.inset není definován

Předtím:
Došlo k chybě, když uživatel uložil na přizpůsobené stránce modul jako koláčový graf s legendou a poté znovu uložil stejný modul jako sloupcový graf.

Nyní:
Opraveno. Když uživatel uloží na přizpůsobené stránce moduly jako koláčový graf s legendou a poté znovu uloží stejný modul jako sloupcový graf, nedojde k žádné chybě.

Dovolená se v Plánovači nezobrazuje správně

Předtím:
Řídicí prvek, který vrací data pro kalendář Plánovače, vrací čas „dovolené“ ve špatném časovém pásmu.

Nyní:
Opraveno. Prázdniny se v Plánovači zobrazují ve správném časovém pásmu.

Možnost „Zahrnout rozpočty z podúkolů“ v Nastavení zobrazení na WBS je zobrazena nesprávně

Předtím:
Možnost „Zahrnout rozpočty z podúkolů“ v Nastavení zobrazení na WBS se zobrazí i tehdy, když na projektu není aktivován modul Rozpočty.

Nyní:
Opraveno. Možnost „Zahrnout rozpočty z podúkolů“ v Nastavení zobrazení na WBS se zobrazí pouze tehdy, když je na projektu aktivován modul Rozpočty a je stisknuto tlačítko Rozpočet.

Při výběru data odkaz „x Clear“ sklouzne dolů, když se zobrazí výstražný text

Předtím:
Odkaz „x Clear“ sklouzává dolů a překrývá text výstrahy. Zároveň se na konzoli zobrazují chyby.

Nyní:
Opraveno. Odkaz „x Clear“ neklouzá dolů a chyby se na konzoli nezobrazují.

Provedení testovacích scénářů - související úkoly

Předtím:
Do Provedení testovacích scénářů bylo možné přidat úkol z projektu, který nemá povolený modul Testovací scénáře.

Nyní:
Opraveno. Do Provedení testovacích scénářů je možné přidat úkol pouze z projektu, který má povolený modul Testovací scénáře.

Easy Gantt Pro zobrazuje tip z bezplatné verze

Předtím:
Kvůli promíchání souborů mezi bezplatnou a profesionální verzí Easy Ganttu zobrazoval Easy Gantt Pro tip z bezplatné verze.

Nyní:
Opraveno. Easy Gantt Pro zobrazuje pouze tipy z verze Pro.

Nelze přijmout/odmítnout schůzky v Plánovači

Předtím:
V Plánovači nebylo možné přijmout/odmítnout schůzky.

Nyní:
Opraveno. Je možné bez problémů přijmout/odmítnout schůzky v Plánovači.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy